Prof. M.N. Walton

Professor by special appointment in spiritual care and chaplaincy studies
Groningen
Community / Care

2020

R. Kruizinga, J. Körver, N. den Toom, M. Walton & M. Stoutjesdijk, Learning from Case Studies in Chaplaincy, Utrecht: Eburon Academic Publishers. 

2019

'Blest Practices', Afscheidsrede (emeritaat) op 8 november 2019, Protestantse Theologische Universiteit.

Bras, E. (2019). Hoe wordt de taart opgediend? Interview met Martin Walton. Tijdschrift Geestelijke Verzorging 22/96, 4-10.

 Walton, M. (2019). Nagekomen ambtsbericht. Wat representeert geestelijke verzorging? Tijdschrift Geestelijke Verzorging 22/93, 24-27.

Van Hoof, M., Muthert, H., Körver, S. & Walton, M. (2019). Afspraak is afspraak? Morele counseling bij levensbedreigend dilemma. Tijdschrift Geestelijke Verzorging 22/94, 36-41.

Braakhuis, M., Körver, S. & Walton, M. (2019). Professionele nabijheid. Integratie van een relationele grondhouding en concrete doelgerichtheid binnen geestelijke verzorging, Tijdschrift Geestelijke Verzorging 22/95, 14-22.

Zuidema, J., Walton, M. & Körver, S. (2019). Wordt vervolgd. Een ritueel in de herhaling bij dementie, Tijdschrift Geestelijke Verzorging 22/95, 48-53.

Boekeloo, H., Körver, S. & Walton, M. (2019). Als het stormt. Geestelijke verzorging als zoektocht naar basiswaarden in tijden van onrust, Tijdschrift Geestelijke Verzorging 22/96, 24-29.

Körver, S. & Walton, M. (2019).Geestelijke verzorging in beeld. Onder het vergrootglas van de case study. Handelingen 2019/2.

Van de Zaag, J., Körver, S. & Walton, M. (2019) Energie én bezieling. Geestelijke verzorging en oncologische revalidatie. Handelingen 2019/2.

Jorissen, G., Schuhmann, C., Pleizier, Th., Körver, S. & Walton, M. (2019). Je kunt een mens uit de oorlog halen, maar de oorlog niet uit een mens. Handelingen 2019/2.

Den Toom, N., Walton, M. & Körver, S. (2019). Jezelf als een ander. Handelingen 2019/2.

Gärtner, S., Körver, S., & Walton, M. N. (2019). Von Fall zu Fall: Kontext, Methode und Durchführung eines empirischen Forschungsprojekts mit Casestudies in der Seelsorge. International Journal of Practical Theology23(1), 98-114.

2018

D. Schipani, M. Walton & D. Lootens (eds.), Where are we? Pastoral Environments and Care for Migrants. Intercultural and Interreligious Perspectives. Düsseldorf: SIPCC 2018.

Recovering Context. Parameters of Pastoral Care with Migrants, in: D. Schipani, M. Walton & D. Lootens, Where are we? Pastoral Environments and Care for Migrants. Intercultural and Interreligious Perspectives. Düsseldorf: SIPCC (2018) 171-182.

2017

A.L. van Loenen, J.W.G. Körver & M.N. Walton (2017) Case Study of ‘moral injury’: Format Dutch Case Studies Project, Health and Social Care Chaplaincy 5.2, 281-296.

M. Walton & J.W.G. Körver (2017) Dutch Case Studies Project in Chaplaincy Care. Description and theoretical explanation of the format and procedures Health and Social Care Chaplaincy 5.2, 257-280.

Wat maakt het verschil? Levensbeschouwelijke diversiteit in zorginstellingen, Religie & Samenleving 12 (2017) 2/3, 107-120.

Krokus wijst beton zijn grens. Karl Jaspers, Anton Boisen en geestelijke verzorging, in: H. Westerink & A. Braam (red.), Geestelijk gezond? Karl Jaspers: psyche en grenservaring. Tilburg: KSGV (2017), 62-77.

2016

H. Heyen, M. Walton & E. Jonker, ‘Spiritual Care and Logotherapy’, in: Health and Social Care Chaplaincy 4/1 (2016), 35-50.

‘Licht dat uit zichzelf glanst’, in: Kerk en Theologie 67/3 (2016), 222-228.

‘Ruimtelijke ordening. Het handwerk van interculturele & interreligieuze geestelijke verzorging’, in: Tijdschrift Geestelijke Verzorging 19/83 (2016) 49-52.

‘Leefwerelden van een militair. Pastorale perspectieven op morele contexten’, in: G. Wildering, R. de Boer & R. van der Weg (red.), Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht als ambacht. Over het gebruik van methodiek binnen morele vorming, Budel: Damon 2016, 17-41.

2015

'De eigen stem hoort men anders. Waarom de persoon van de geestelijk verzorger geen instrument is, in: Psyche & Geloof 26 (2015) 4, 262-270.

'De spiritualiteit van de justitiepastor. Over spirituele wegen en pastorale dwaalwegen', in: Th.W.A. de Wit, R. de Vries, R. van Eijk (red.), Een heilige en veilige plek. Vrijplaats en spiritualiteit in de geestelijke verzorging bij justitie, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2015, 79-90.

J.P. Vlasblom, J.T. van der Steen, M.N. Walton & H. Jochemsen, ‘Effects of Nurses’ Screening of Spiritual Needs of Hospitalized Patients on Consultation and Perceived Nurses’ Support and Patients’ Spiritual Well-being’ in Holistic Nursing Practice 29 (2015) 6, 346-356.

2014

J.P. Vlasblom, M.N. Walton, J.T. van der STeen, J.J. Doolaard & H. Jochemsen, 'Developments in Healthcare Chaplaincy in the Netherlands and Scotland. A Content Analysis of Professional Journals', in Health and Social Care Chaplaincy 2 (2014) 2, 235-254.

Wederwaardigheden & Methoden. Zaligsprekingen als zoekrichtingen in seizoenen van ziekte, zinvragen & zorg. Inaugurele rede. Groningen 7 oktober 2014.

Hoe waait de wind? Interpretatie van geestelijke verzorging door cliënten in de ggz. Tilburg 2014.

Met de omstandigheden rekening houden. Differentiëring van geestelijke verzorging. Handeling 2014/3, 39-48.

With Ciska Stark, Alleen samen? Paradoxen van gemeenschapsvorming bij vieringen in een instelling. Handelingen 2014/1, 4-6.

With Ciska Stark, Waarom de kring niet rond wordt. Gemeenschapsvorming in vieringen in bijzondere settingen. Deelgenoten-lotgenoten-bondgenoten. Handelingen 2014/1, 59-66.

2013

Unlike a Rose. On Relating Spirituality to (Mental) Health. Psyche & Geloof 24/ 4 2013, 277-287.

Discerning Lived Spirituality: the Reception of Otherness, Journal of Pastoral Care and Counseling 67/2 2013, 6:1-10.

With Jan Hein Mooren: Geestelijke Verzorging. Over de veelvormigheid en de fluïditeit van het geestelijke. Tijdschrift geestelijke verzorging 16/70 2013, 24-32.

Gratuïteit en gastvrijheid. De 'onteigening' van het pastoraat. Pastorale Perspectieven 159 2013, 5-11.

Nieuwe velden in het landschap van levensbeschouwelijke diagnostiek. Nabeschouwing, in Zin zien, zoeken en beleven. Zingevingsanalyse bij mensen met een verstandelijke beperking, publicatie van de Werkgroep Zingevingsanalyse VGVZ Verstandelijk Gehandicapten, uitgave van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen, Amsterdam 2013.  

De smaak van het protestantisme. Protestantse gezichtspunten in geestelijke verzorging. Tijdschrift geestelijke verzorging, 16/69 2013, 18-23.

2012

Geestelijke verzorging als gastvrijheid. Een alternatief voor de metafoor van professionele vriendschap. Tijdschrift geestelijke verzorging, 15/67 2012, 32-39.

Zoeken naar begaanbare wegen. Over de nawerking van zelfdoding’. Ouderlingenblad 89 2012, 10-13.

Assessing the Construction of Spirituality. Conceptualizing Spirituality in Health Care Settings”, Journal of Pastoral Care and Counseling, 66/3 2012, 7:1-16.

Het leven in beeld brengen. Hoe geestelijk verzorgers tot een analyse en werkwijze komen”, in P.J. Verhagen en H.J.G.M. van Megen (red.), Handboek psychiatrie, religie en spiritualiteit, Utrecht: De Tijdstroom 2012, 471-480.

The Welcoming Guest. Practices of mutual hospitality in chaplaincy’ in D. Louw, T. Ito, U. Elsdörfer, eds., Encounter in Pastoral Care and Spiritual Healing. Towards an integrative and intercultural approach, Series: Pastoral Care and Spiritual Healing, Berlin: LIT Verlag 2012, 220 – 235.

2011

Multidisciplinaire geestelijke verzorging. Samenwerking in de zorg, Tijdschrift geestelijke verzorging, 14/64 2011, 17-26.

De genade van hoop. Aandacht voor hopen in pastoraat en geestelijke zorgverlening, in E. Asscher, H. Heyen & H. Schaap-Jonker, red., Hartstocht voor het mogelijke. Praktisch-theologische verkenningen opgedragen aan Evert Jonker, Bergambacht: 2011, 231-238.

Schildpad en trekvogel. Over de ongelijktijdigheid van zielen. Opmerkingen bij het spreken over de ziel in: Henk de Roest, Een huis voor de ziel, in Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie,  22-06-2011.

Bijsluiter bij zorgtaal. Een pleidooi voor hygiënisch taalgebruik in de zorgsector, Festus. Forum voor samenlevingsvragen (PKN), 2/1 2011, Themanummer 'Zorg', 8-13.

2010

Grensverkenning in registratieland, Tijdschrift Geestelijke Verzorging 13/56 2010, 44-56.

Woorden wegen waar geen vinden is, Psyche & Geloof 21/4 2010, 256-262.

De duivel ontmaskeren. Een reflectie op het themanummer over demonie, bevrijdingspastoraat en psychiatrie, Psyche & Geloof 21/3 2010, 213-219.

2009

De kaarsvlam vormt de hand tot schild, Zin in zorg. Tijdschrift van Reliëf over zorg, ethiek en levensbeschouwing 11/1 2009, 10 -11. (Bewerking van toespraak op het congres “Spiritualiteit en Zorg” van Reliëf, 6 maart 2009 te Doorn)

 Wie de muziek niet kent, kent de dans niet, Tijdschrift voor Geestelijk Leven 65/4 2009, 35-44.

 Dialogische kwaliteit. Identiteit van geestelijk verzorgers in zorginstellingen, Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie 2009/3, 27-37.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.