Prof. M.N. Walton

Emeritus hoogleraar geestelijke verzorging
Groningen
Community / Care

PhD-studenten

Anieljah de Kraker-Zijlstra over spirituele zorg in een regio die is getroffen door door mensen veroorzaakte aardbevingen

Hoe kan spirituele zorg het beste worden verleend in de sociale context van een regio die is getroffen door door de mens veroorzaakte aardbevingen als gevolg van de exploitatie van gasvelden? (Rijksuniversiteit Groningen)

Theo van Leeuwen over hermeneutische communicatie in het pastoraat

Hoe gaan protestantse chaplains in Nederland om met hermeneutische communicatie? Hoe kan hermeneutische competentie in het pastoraat worden gedefinieerd?

Niels den Toom over het leren van geestelijken in casestudies

Welke invloed heeft het delen van casestudy's in onderzoeksgemeenschappen op de professionalisering van deelnemende chaplains?