Prof.dr. H.P. de Roest

Hoogleraar
Groningen
Community / Care

Onderzoek / Research

Kernwoorden van mijn onderzoek zijn: Collaborative onderzoeksmethoden; de toekomst van de kerken in Nederland; het (opnieuw) ontstaan van christelijke geloofsgemeenschappen; kerken in rurale en urbane contexten; kerkplanting en pionieren; de betekenis van kerken voor de samenleving (o.a. sociaal kapitaal), vorming van netwerken van geloofsgemeenschappen (mixed economy); missionaire communicatie, de evangelicalisering van de kerken; kerksluitingsprocessen (en mogelijkheden voor herstart...).

Voor het ontwikkelen van een promotietraject op deze terreinen voor zg. 'buiten-promovendi', mensen die ruimte hebben voor een promotiestudie naast hun werk (bijv. predikantschap), gelieve men telefonisch of per email met mij contact op te nemen: 033-45721681, 0623689086 of hpderoest@pthu.nl

Voor wie als promovendus/a wordt aanvaard, zijn verschillende PThU-faciliteiten beschikbaar. NB Aan de leerstoel Praktische Theologie-Groningen zijn momenteel 7 buitenpromovendi verbonden. Zij maken o.a. jaarlijks een tweedaagse bijeenkomst mee in Kiel, Zurich of Groningen. Bij de leerstoel werken meerdere aio's aan onderzoek. Elke week organiseert de leerstoel een PT-Seminar, een onderzoekslunch. Daar worden ook evt. research fellows voor uitgenodigd. 

Keywords in my research 

 • Methodology: Collaborative Research Methods, implying valorisation roght at the start of a research project. 
 • Congregational Studies & Ecclesial Ethnography 
 • Group-, Community- and Network Development
 • Churches and Social Capital: Churches in Rural and Urban Areas
 • Missional Communication of the Christian Faith
 • Evangelicalization of the Churches
 • Ecclesial Events like The Nght of the Churches (Kerkennacht/ Lange Nacht der Kirchen). 
 • Church in New Housing Areas
 • Church Closings (and possiblities for 'Re-start').

PhD-Program available for foreign graduates (Contact: 00-31-(0)883371807 or: hpderoest@pthu.nl).

PhD Projects

 • 'Die Gestalt der Predigt im Kraftfeld des Geistes
  Eine Studie zu Form und Sprache der Predigt nach Rudolf Bohrens Predigtlehre' - drs. Jantine Nierop (FINISHED, Public defense: NOVEMBER 6, 2006). 
 • 'De stem uit de oneindigheid. Over de talige vormgeving van preken in het licht van poëzie en poëtica van Martinus Nijhoff' - (FINISHED, Public defense: OCTOBER 16, 2007. 
 • 'The Evangelicalization of the Protestant Church in the Netherlands: An Empirical Inquiry' - drs. Wilbert van Iperen (FINISHED, Public defense: JUNE 26 2014) 
 • (with prof. dr. Erik Borgman, Tilburg University) 'Homiletic consequences of the crisis of representationalism', - drs. Rene van der Rijst (FINISHED, Public defense: JAN. 14, 2015)
 • (with dr. Hanneke Meulink-Korf) 'Sexual Abuse in Pastoral Relationships: An Inquiry into Congregational Dynamics in the Aftermath'  - drs. Christiane Van den Berg-Seifert (FINISHED, Public defense: SEPT. 24, 2015).
 • (with prof. dr. Herman Noordegraaf), 'The Missionary Surplus of Deaconal Presence. An Action Research Project, Analyzing Diaconal Learning Processes in Orthodox Protestant Congregations' - drs. Bert Roor (FINISHED: Public defense: JUNE 28, 2018)  
 • 'Meaningful in the Margin. Congregations in Rural Areas and their Impact on the Quality of Life' - drs. Jacobine Gelderloos-Commandeur (FINISHED, Public defense: SEPT. 6, 2018). (Funded partly by Maatschappij van Welstand). 
 • (with prof. dr. Joep de Hart), 'Pioneer Planting in the Netherlands. One Hundred New Congregations?' -  Marinka Verburg (MA-Bestuurs- en Organisatiewetenschap) - Started: SEPTEMBER 2014 (0,5 Fte). (For this research-project De Roest received funding from: Stichting Kerk en Wereld, Protestant Church in The Netherlands, Protestant Church Amsterdam, Maatschappij van Welstand). 
 • (with prof. dr. Joep de Hart and dr. Marten van der Meulen) - 'Iconic City-churches in The Netherlands: Tensions and Dynamics' Matthias Kaljouw (MA) - Started: SEPTEMBER 2017 (0,8 fte). For this research-project De Roest received funding from 18 Protestant iconic churches, 90K, Maatschappij van Welstand and Fonds Ad Pias Causas, alltogether 100K Euro, 
 • (with prof. dr. Erik Borgman, Tilburg University), 'F.O. VAN GENNEP Mediating between Theology and Culture - drs. Gerrit van Meijeren (FINISHED, Public defense: JUNE 16, 2022).
 • (with prof. dr. Dorottya Nagy), 'Congregational Learning Processes in Intercultural Cooperation', - drs. Pieter van Winden
 • (with prof. dr. Martha Frederiks, University of Utrecht), 'Casestudy research on long-existing Christian intentional communities' - Rosaliene Israël (MA)
 • (with prof. Kim, Oxford University), 'Understanding the Worldwide Christian Mission Community as a Resource for Mission. The Experiences of the Church Mission Society (CMS)', drs. Berdine van den Toren-Lekkerkerker (FINISHED, Public Defense: MAY 21, 2021).
 • (with dr. Theo Pleizier), 'A Contextual Perspective on Transmission of Faith in Families', drs. Jan Minnema. 
 • (with dr. Marten van der Meulen) 'Transforming to Missional Congregations. Three Case Studies in Seoul, South Korea', Youngsub Won. (MA). 
 • (with dr. Theo Pleizier), 'Congregations and the Domain of Work', drs. Jan Scheele Goedhart. 

The Chair of Practical Theology acts in cooperation with the PT-Chair of the University of Zürich, Switserland (prof. Ralph Kunz / prof. Thomas Schlag) and the PT-Chair of the Christian Albrechts University of Kiel, Germany (prof. Uta Pohl-Patalong). Together we organise an annual meeting for all our PhD-students (Doktorandinnenkolloquium). 

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.