Contactgegevens

Contactgegevens

Henk de Roest:

Professor - Chair: Practical Theology

Telephone: + 31 (0)88 - 3371 807

E-mail: hpderoest@pthu.nl

Address: Oude Ebbingestraat 25

9712 HA Groningen

PO-BOX 11069

NL-9700 CB Groningen

The Chair of Practical Theology acts in cooperation with the PT-Chair of the University of Zürich, Switserland (prof. Ralph Kunz) and the PT-Chair of the Christian Albrechts University of Kiel, Germany (prof. Uta Pohl-Patalong).

Together we organize an annual meeting for PhD-students (Doktorandinnenkolloquium).

Onderzoek

Kernwoorden van mijn onderzoek zijn: De toekomst van de kerken in Nederland, het (opnieuw) ontstaan van christelijke geloofsgemeenschappen, kerken in rurale en urbane contexten, kerkplanting, de betekenis van kerken voor de samenleving (o.a. sociaal kapitaal), vorming van netwerken van geloofsgemeenschappen, missionaire communicatie, evangelicalisering van de kerken, inclusieve gemeente, kerksluitingsprocessen (en mogelijkheden voor herstart...).

Voor het ontwikkelen van een promotietraject op deze terreinen voor zg. 'buiten-promovendi', mensen die ruimte hebben voor een promotiestudie naast hun werk (bijv. predikantschap), gelieve men telefonisch of per email met mij contact op te nemen: 088-3371807, 033-45721681 of hpderoest@pthu.nl

Voor wie als promovendus/a wordt aanvaard, zijn verschillende PThU-faciliteiten beschikbaar. NB Aan de leerstoel Praktische Theologie zijn momenteel 7 buitenpromovendi verbonden. Zij maken o.a. jaarlijks een tweedaagse bijeenkomst mee in Kiel, Zurich of Leiden.

Research

Keywords in my research are:

Congregational Studies:

• Group-, Community- and Network Development

• Churches and Social Capital; Churches in Rural and Urban Areas

• Missional Communication of the Christian Faith

• Evangelicalization of the Churches

• Church in New Housing Areas

• Church Closings (and possiblities for 'Re-start').

• Methods employed for empirical research are: survey, focusgroup-interview, photo-elicitation

PhD-Program available for foreign graduates (Contact: 00-31-(0)883371807 or: hpderoest@pthu.nl).

Current PhD Projects:

• 'Ecclesiogenesis in New Housing Estates' - drs. Veerle Rooze(to be completed JUNE 2012)

• (with dr. Hanneke Meulink-Korf) 'Sexual Abuse in Pastoral Relationships: An Inquiry into Congregational Dynamics in the Aftermath' drs. Christiane Van den Berg-Seifert(to be completed NOVEMBER 2013)

• 'Faith Communities in Rural Areas', drs. Jacobine Gelderloos-de Jong. Starts JANUARY 2012.

• 'The Evangelicalization of the Protestant Church in the Netherlands: An Empirical Inquiry' - drs. Wilbert van Iperen(to be completed JUNE 2012)

• 'F.O. VAN GENNEP Mediating between Theology and Culture - drs. Gerrit van Meijeren.

• (with dr. Hanneke Meulink-Korf) 'The Use of the Spiritual Genogram in Pastoral Care' - drs. Jan Minnema

• (with dr. Hanneke Meulink-Korf) 'Incest and Pastoral Care' - drs. Hanneke Elgersma

• (with prof. dr. Erik Borgman) 'Homiletic consequences of the crisis of representationalism', drs. Rene van der Rijst

• (with prof. dr. Herman Noordegraaf), Multi-cultural deaconalwork in Rotterdam-South' - drs. Herman van Well

• (with prof. dr. Herman Noordegraaf), The Missionary Surplus of Deaconal Presence. An Action Research Project, Analyzing Diaconal Learning Processes in Orthodox Protestant Congregations.

The Chair of Practical Theology acts in cooperation with the PT-Chair of the University of Zurich, Switserland (prof. Ralph Kunz) and the PT-Chair of the Christian Albrechts University of Kiel, Germany (prof. Uta Pohl-Patalong).

Together we organize an annual meeting for PhD-students (Doktorandinnenkolloquium), upcoming: AUGUST 31 - SEPT. 1 in GRONINGEN.

Onderwijs

• Dynamiek van de missionaire gemeente (verdiepingsjaar, voltijd en deeltijd)

• Congregational Studies (honours traject)

• Praktische Theologie

• Praktische Ecclesiologie

• 'Veldonderzoek in geloofsgemeenschappen'

• Homiletiek, inleiding en practicum

• Leidinggeven aan geloofsgemeenschappen

• Ambt, kerk en recht (samen met prof. Koffeman)

• Leiding en begeleiding geven

• Casualia (Pastoraal handelen rond doop, huwelijk, zegening, levenseinde)

• PAO De wind in de zeilen: Missionaire communicatie in context. Incl. 4-daagse Londen-reis plus voorbereidingsmiddag, en 4 x tweedaagse bijeenkomst op Hydepark) .

Subjects of education

Honours Program, Courses leading to PhD-Research on: Church Planting, Church in Rural and Urban Areas, Church Closing (and Restart), Ecclesiogenesis, Community-, Group- and Network Development, Congregational Studies (Field research in Congregations), Missional Church, Church Innovation, Inclusive Church.

Curriculum Vitae

Henk de Roest was bom in 1959 and studied philosophy of religion and practical theology at Leiden University. He was ordained minister in the Dutch Reformed Church in 1987, serving two parishes just north of Amsterdam. In 1998 he obtained his doctorate with distinction at Leiden University with a thesis called 'Communicative ldentity ¬Habermas' Perspectives of Discourse as a Support for Practical Theology' (publ. Kampen: Kok). In 2000 he completed a

From 1999-2001 he was Lecturer in Practical Ecclesiology at Utrecht University. From Sept¬ember 2001 he held the Chair of Practical Theology at Leiden University and from January 2007 he holds the same Chair at the Protestant Theological University, Leiden.

Keywords in his research are: ecclesiogenesis, community formation, network development, missional communication of the Christian faith, evangelicalization of the churches, inclusive church, church closings, church lead¬ership, the future of the churches.

Henk de Roest is Chairman of the Eastern Europe Committee of the Dutch Theological Faculties and lnstitutions (bi-annual conferences); Advisor of the Dutch Church (Austin Friars) in London; Member International Research Consortium Congregational Studies (annual conferences); Senior-member NOSTER; Member Ecclesiological Investigations Network (EIN); Member Societas Homiletica; Advisor General Synod Protestant Church in the Netherlands (on behalf of the PThU).

He is member of the Editorial Boards of:

• Nederlands Theologisch Tijdschrift (NTT)

• Handelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie

• Ouderlingenblad (2008-).

• Co-editor of PThUnie, periodical of Protestant Theological University

• Member Advisory Board Journal Contextual Pastoral Care (Çontextuele Berichten')

Mijn inspiratie

Het christelijk geloof wordt ver weg en dichtbij op talloze manieren gecommuniceerd: in preken, pastorale gesprekken, liturgisch geordende samenkomsten, getuigenissen, diaconale handelingen, etc. Veelal in relatie tot kerkelijk gemeenten en parochies. Daarnaast vindt geloofscommunicatie op velerlei wijze plaats in de cultuur: literatuur, film, muziek, beeldende kunst, evenals in de zgn. nieuwe media.

Spannend vind ik de verkenning van het moment waarin mensen zich daardoor geraakt, geïnspireerd of bezield weten. Het gaat mij om het ogenblik waarop er in het gemoed van mensen iets gebeurt en zij zich aangesproken weten. Soms is stilte daarin een geleider. Vaak zijn het mensen die andere mensen inspireren zodat een verbinding tot stand komen met de God, waarover in de Bijbel wordt verteld. In mijn onderzoek richt ik mij met name op de vraag hoe inspiratie en gemeenschapsvorming, anders gezegd, hoe bezieling en gemeenschapsvernieuwing samenhangen.

Soms gebeurt het zomaar, dat er een nieuwe betekenisvolle (geloofs-)gemeenschap ontstaat. Om deze dynamiek gaat het mij. Waar halen ze het in deze tijd vandaan? denk ik dan.

• Voor een lezing over een van de thema's van De Roest (zie Onderzoek)

kan per mail of telefonisch contact met hem worden opgenomen.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.