Wat onderzoekt Nieuw Kerkelijk Peil?

Nieuw Kerkelijk Peil is gebaseerd op een enquête die ontwikkeld is door Australische kerkgenootschappen. In meer dan 25 jaar is deze enquête uitgegroeid tot een gebalanceerde, wetenschappelijk onderbouwde manier om het eigen kerkelijk leven te peilen. Nieuw Kerkelijk Peil is dus gebaseerd op jarenlange, internationale ervaring met als doel: lokale gemeenten helpen hun eigen vitaliteit te versterken.

Onderzoek naar kernkwaliteiten 

Nieuw Kerkelijk Peil is gebaseerd op het onderzoeken van negen kernkwaliteiten, die samen een breed beeld geven van de vitaliteit van een gemeente. Deze negen kernkwaliteiten zijn verdeeld in drie clusters.

Interne kwaliteiten

De interne kwaliteiten maken duidelijk of een gemeente betrokkenen helpt om:

  • een levend en groeiend geloof te hebben
  • een vitale en ondersteunende viering te ervaren
  • een sterk en groeiend gevoel van verbondenheid te hebben

Inspiratie-kwaliteiten

De inspiratie-kwaliteiten richten zich op het leiderschap en gevoel van richting voor de kerk. Deze maken duidelijk of betrokkenen ervaren dat de gemeente:

  • een duidelijke, breed gedeelde visie heeft
  • inspirerend en ondersteunend leiderschap biedt
  • open staat voor innovatie

Naar buiten gerichte kwaliteiten

De naar buiten gerichte kwaliteiten geven aan of betrokkenen:

  • zich praktisch inzetten voor de dienst aan de samenleving
  • hun geloof willen delen en of ze daar in slagen
  • zich bewust inzetten voor inclusie van diverse groepen mensen

Het onderzoek kijkt naar de sterkte van iedere kernkwaliteit aan de hand van een aantal vragen die deelnemers aan de enquête beantwoorden.

Andere onderzochte aspecten

Naast deze negen kernkwaliteiten gaat het onderzoek ook in op andere aspecten van de vitaliteit van de gemeente. Bijvoorbeeld wat gemeenteleden het meest waarderen aan hun gemeente en waar ze de komende tijd prioriteit aan zouden willen geven. Maar ook brengt het onderzoek gaven en talenten van gemeenteleden in kaart. De Protestantse Kerk voegde nog drie extra thema’s aan het onderzoek toe: ‘geloofsleren’, ‘pastoraat’ en ‘dertigers & veertigers’. In iedere enquête komt een van die extra thema’s aan bod.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.