Nieuw Kerkelijk Peil

Wat heeft u als gemeente allemaal in huis? Dat ontdekt u met Nieuw Kerkelijk Peil. Peil in uw gemeente wat er mogelijk is, door gemeenteleden te vragen wat zij de kracht van uw gemeente vinden of waar zij naar verlangen. Met het Nieuw Kerkelijk Peil denkt u na over de toekomst van uw gemeente – niet vanuit tekort, maar vanuit wat u in huis heeft. Wilt u weten waar u staat? Doe dan mee.

Wat onderzoekt Nieuw Kerkelijk Peil?

Nieuw Kerkelijk Peil is gebaseerd op de Church Life Survey (CLS). Dit is een enquête die ontwikkeld is door Australische kerkgenootschappen. In meer dan 25 jaar is deze enquête uitgegroeid tot een gebalanceerde, wetenschappelijk onderbouwde manier om het eigen kerkelijk leven te peilen. Nieuw Kerkelijk Peil bouwt dus voort op jarenlange, internationale ervaring met als doel: lokale gemeenten helpen hun eigen vitaliteit te versterken.

Onderzoek naar kernkwaliteiten 

Nieuw Kerkelijk Peil is gebaseerd op het onderzoeken van negen kernkwaliteiten, die samen een breed beeld geven van de vitaliteit van een gemeente. Deze negen kernkwaliteiten zijn verdeeld in drie clusters.

Interne kwaliteiten

De interne kwaliteiten maken duidelijk of een gemeente betrokkenen helpt om:

  • een levend en groeiend geloof te hebben
  • een vitale en ondersteunende viering te ervaren
  • een sterk en groeiend gevoel van verbondenheid te hebben

Inspiratie-kwaliteiten

De inspiratie-kwaliteiten richten zich op het leiderschap en gevoel van richting voor de kerk. Deze maken duidelijk of betrokkenen ervaren dat de gemeente:

  • een duidelijke, breed gedeelde visie heeft
  • inspirerend en ondersteunend leiderschap biedt
  • open staat voor innovatie

Naar buiten gerichte kwaliteiten

De naar buiten gerichte kwaliteiten geven aan of betrokkenen:

  • zich praktisch inzetten voor de dienst aan de samenleving
  • hun geloof willen delen en of ze daar in slagen
  • zich bewust inzetten voor inclusie van diverse groepen mensen

Het onderzoek kijkt naar de sterkte van iedere kernkwaliteit aan de hand van een aantal vragen die deelnemers aan de enquête beantwoorden.

Andere onderzochte aspecten

Naast deze negen kernkwaliteiten gaat het onderzoek ook in op andere aspecten van de vitaliteit van de gemeente. Bijvoorbeeld wat gemeenteleden het meest waarderen aan hun gemeente en waar ze de komende tijd prioriteit aan zouden willen geven. Maar ook brengt het onderzoek gaven en talenten van gemeenteleden in kaart. 

Wetenschappelijk onderzoek

Het onderzoek dat we doen is vooral bedoeld om lokale gemeenten en parochies te helpen. Met hun profiel in de hand kunnen zij immers zelf aan de slag. We gebruiken de (geanonimiseerde) gegevens ook om wetenschappelijk onderzoek te doen. Dit onderzoek helpt wetenschappers en beleidsmedewerkers om hun kennis over kerken te verbeteren. 

We maken ook internationale vergelijkingen. De Church Life Survey wordt in verschillende landen ter wereld uitgevoerd, waaronder in Australië en Zuid-Afrika. Op die manier hopen we de wereldkerk te dienen.