Moral Compass Project

Welke betekenis zou een ‘moreel kompas’ kunnen hebben voor onze menselijke kennis en ervaring van het ‘goede’? Hoe verhoudt een transcendent ‘Goed’ zich tot het ‘goede’ dat mensen zelf kunnen ontdekken en ervaren? Kunnen we zinvol spreken over het ‘gGoede’ als iets dat voorafgaat aan ons menselijk begrip van moraliteit, terwijl het tegelijkertijd in nieuwe situaties opnieuw ontdekt moet worden?

Over het project

In 2018 lanceerde de PThU het Moral Compass Project. Dit project onderzoekt hoe mensen zinvol kunnen nadenken over een ‘moreel kompas’ dat onze persoonlijke voorkeuren overstijgt in een situatie van moreel pluralisme.

Gerelateerd

  • Lang zal hij leven!
    Theaterstuk over morele dilemma's bij euthanasie
    In het theaterstuk ‘Lang zal hij leven’ staat het thema euthanasie bij dementie centraal. De meningen over dit onderwerp zijn in de samenleving verdeeld. Door op dit thema creatief in te gaan, komen onderliggende ethische vragen in beeld, zoals: ‘Zijn emoties helpend of belemmerend in het zicht krijgen op wat goed is?’, ‘In hoeverre ben je als familie bij elkaars wensen over het levenseinde betrokken?’, ‘Hoe kom je samen verder als morele opvattingen onoverbrugbaar lijken te zijn?’