Moral Compass Project

Welke betekenis zou een ‘moreel kompas’ kunnen hebben voor onze menselijke kennis en ervaring van het ‘goede’? Hoe verhoudt een transcendent ‘Goed’ zich tot het ‘goede’ dat mensen zelf kunnen ontdekken en ervaren? Kunnen we zinvol spreken over het ‘gGoede’ als iets dat voorafgaat aan ons menselijk begrip van moraliteit, terwijl het tegelijkertijd in nieuwe situaties opnieuw ontdekt moet worden?

Contact

Wilt u het gesprek naar aanleiding van Lang zal hij leven voortzetten? Zoekt u verdere verdieping op één van de thema’s uit het theaterstuk? Bent u op zoek naar kundige begeleiding van het oefenen met het morele gesprek? Nodig dan een van de experts van de Protestantse Theologische Universiteit uit in uw organisatie of kerk.

  • Foto van Petruschka Schaafsma
    Petruschka Schaafsma