Deelnemen

Na het versturen van dit formulier komt u op een betaalpagina. Hier betaalt u het aanmeldbedrag van € 350. Na uw deelname krijgt u nog een factuur op basis van het aantal ingevulde enquêtes. Omdat dit formulier ook vraagt om akkoord op wederzijdse verplichtingen, moet de contactpersoon ook bevoegd zijn om namens de gemeente een verplichting aan te gaan, bijvoorbeeld een scriba of voorzitter kerkenraad. 

Gegevens gemeente

Gegevens contactpersoon

Bestelgegevens

NB u krijgt ook een link voor het online invullen van de enquête

Facturatiegegevens

Voorwaarden

De kerkelijke gemeente:

  • Voert de enquête uit binnen twee maanden na ontvangst van het materiaal.
  • Zorgt voor geanonimiseerde inzameling van de enquêteformulieren.
  • Zorgt voor het opsturen van de papieren surveyformulieren naar de PThU.
  • Accepteert de licentieovereenkomst voor de Church Life Survey producten.
  • Gaat ermee akkoord dat de geanonimiseerde gegevens die in dit onderzoek worden verzameld opgeslagen worden op de servers van de PThU en NCLS Research Australia. De opslag van data gebeurt conform de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • Gaat ermee akkoord dat de geanonimiseerde gegevens die in dit onderzoek worden verzameld, gebruikt kunnen worden voor andere wetenschappelijke onderzoeken en daarop gebaseerde publicaties vanuit PThU/CCC en NCLS Research Australia, en informeert de kerkleden hier actief over.

De PThU:

  • Zorgt voor geanonimiseerde inzameling en verwerking van de enquêteformulieren.
  • Zorgt voor een rapportage (‘Profiel’) met de resultaten van de kerkelijke gemeente.
  • Zorgt voor veilige opslag van de verzamelde data conform de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • Hanteert de Gedragscode wetenschappelijke integriteit van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Belangrijke waarden in deze gedragscode zijn zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid en onafhankelijkheid.

Betaling

U betaalt 350 euro aanmeldkosten via dit formulier. Na ontvangst van de betaling krijgt u hiervan een factuur thuisgestuurd. Na deelname krijgt u nog een tweede factuur toegestuurd met daarin de kosten per deelnemer. U betaalt €3 per besteld papieren enquêteformulier plus €3 per ingevuld online formulier.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.