Nieuw Kerkelijk Peil

Wat heeft u als gemeente allemaal in huis? Dat ontdekt u met Nieuw Kerkelijk Peil. Peil in uw gemeente wat er mogelijk is, door gemeenteleden te vragen wat zij de kracht van uw gemeente vinden of waar zij naar verlangen. Met het Nieuw Kerkelijk Peil denkt u na over de toekomst van uw gemeente – niet vanuit tekort, maar vanuit wat u in huis heeft. Wilt u weten waar u staat? Doe dan mee.

Deelnemen

Na het versturen van dit formulier komt u op een betaalpagina. Hier betaalt u het aanmeldbedrag van € 350. Na uw deelname krijgt u nog een factuur op basis van het aantal ingevulde enquêtes. Omdat dit formulier ook vraagt om akkoord op wederzijdse verplichtingen, moet de contactpersoon ook bevoegd zijn om namens de gemeente een verplichting aan te gaan, bijvoorbeeld een scriba of voorzitter kerkenraad. 

NB Gemeentes die horen bij de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt of de Nederlands Gereformeerde Kerken kunnen zich aanmelden via Kerkpunt.nl

Gegevens gemeente

Gegevens contactpersoon

Bestelgegevens

NB Papieren formulieren zijn alleen bedoeld voor mensen die geen online vragenlijst kunnen of willen invullen. Zie de veelgestelde vragen voor meer informatie. 

Facturatiegegevens

Voorwaarden

De kerkelijke gemeente:

  • Voert de enquête uit binnen twee maanden na ontvangst van het materiaal.
  • Zorgt voor geanonimiseerde inzameling van de papieren enquêteformulieren.
  • Zorgt voor het opsturen van de papieren enquêteformulieren naar de PThU.
  • Accepteert de licentieovereenkomst voor de Church Life Survey producten.
  • Gaat ermee akkoord dat de geanonimiseerde gegevens die in dit onderzoek worden verzameld opgeslagen worden op de servers van de PThU en NCLS Research Australia. De opslag van data gebeurt conform de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • Gaat ermee akkoord dat de geanonimiseerde gegevens die in dit onderzoek worden verzameld, gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijke onderzoeken en publicaties van de PThU en NCLS Research Australia en hun partners, en informeert de kerkleden hier actief over.

Hier vindt u meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan. 

De PThU:

  • Zorgt voor geanonimiseerde inzameling en verwerking van de enquêteformulieren.
  • Zorgt voor een rapportage (‘Profiel’) met de resultaten van de kerkelijke gemeente.
  • Zorgt voor veilige opslag van de verzamelde data conform de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • Hanteert de Gedragscode wetenschappelijke integriteit van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Belangrijke waarden in deze gedragscode zijn zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid en onafhankelijkheid.

Betaling

U betaalt 350 euro aanmeldkosten via dit formulier. Na ontvangst van de betaling krijgt u hiervan een factuur thuisgestuurd. Na deelname krijgt u nog een tweede factuur toegestuurd met daarin de kosten per deelnemer. U betaalt €3 per besteld papieren enquêteformulier plus €3 per ingevuld online formulier.