Veel gestelde vragen

Antwoord op vragen die we vaker krijgen. Heeft u nog andere vragen of heeft u meer informatie nodig? Neem contact met ons op.

 • Hoe schat ik het aantal mensen van mijn gemeente dat de vragenlijst gaat invullen?

  Onze ervaring is dat tussen de 60 - 80% van de betrokken mensen van een gemeente een vragenlijst invullen.

  Rekenvoorbeeld: stel dat er 300 mensen meedoen aan de kerkdiensten, kringen en andere activiteiten van uw gemeente. Dan zullen zo'n 180 tot 240 mensen de vragenlijst invullen.

 • Hoe bereiken wij de mensen die niet zo betrokken zijn bij het gemeenteleven?

  U kunt de online link zo breed verspreiden als u zelf wilt. Ook niet zo betrokken mensen kunnen dan de vragenlijst invullen.

  Mensen die nooit betrokken zijn bij het leven van uw gemeente zullen echter niet zo snel een vragenlijst invullen. Dat is niet per se erg. Nieuw Kerkelijk Peil is vooral bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij uw gemeente. Zij zijn ook de mensen waar u na de enquêteperiode mee aan de slag gaat.  

 • Hoeveel papieren formulieren moet ik bestellen?

  De papieren formulieren zijn bedoeld voor mensen die de online vragenlijst niet gemakkelijk in kunnen vullen. U kunt zelf een inschatting maken om hoeveel mensen het gaat.

 • Kan ik zien welke vragen er in de vragenlijst staan?

  Ja, dat kan. Neem contact met ons op via het contactformulier, dan sturen wij u een voorbeeld van het enquêteformulier op.

 • Kan ik vragen toevoegen aan de vragenlijst?

  U kunt geen vragen toevoegen aan de vragenlijst. We hebben een standaard werkwijze om zoveel mogelijk gemeentes zo goed mogelijk te helpen voor een lage prijs.

 • Waarom zijn er verschillende versies van de vragenlijst?

  We maken gebruik van een aantal verschillende versies van de vragenlijst. Elke versie bevat bijna zestig standaardvragen. Op basis van deze standaardvragen maken wij uw profiel. We hebben ook een aantal extra vragen toegevoegd. Deze extra vragen helpen ons om wetenschappelijk onderzoek te doen. De resultaten van de extra vragen worden niet weergegeven in het profiel.

 • Kan ik zelf de dataset van mijn gemeente analyseren?

  Nee, dat kan helaas niet. Dit heeft te maken met de privacy wetgeving. Wij kunnen wel een van onze onderzoekers extra analyses laten doen, op basis van een uurtarief.

 • Hoe gaan jullie om met onze gegevens?

  We gebruiken de gegevens uit de enquêtes om voor elke gemeente een eigen profiel te maken. Ook gebruiken we de gegevens om eigen wetenschappelijke analyses te maken. De gegevens worden opgeslagen en gebruikt volgens de richtlijnen van de AVG. 

  Alleen onderzoekers van de PThU en onderzoekers die een datalicentie ondertekenen, hebben toegang tot de gegevens. 

  De gegevens zijn op het niveau van individuen volledig geanonimiseerd. Onze onderzoekers weten niet wie welk formulier heeft ingevuld. 

  De onderzoekers kunnen zien welke gegevens bij welke lokale kerk horen. Zij delen deze gegevens niet met derden.

  In publicaties kunnen geaggregeerde gegevens gedeeld worden, bijvoorbeeld over lokale kerken in Nederland. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot een lokale kerk. 

 • Waarom werkt de PThU samen met een Australisch onderzoeksbureau?

  Nieuw Kerkelijk Peil is gebaseerd op de Church Life Survey (CLS), een enquête instrument dat sinds de jaren '90 wordt gebruikt in Australië door duizenden kerken. CLS is opgezet door NCLS Research Australië in samenwerking met Australische kerkgenootschappen. De PThU heeft een overeenkomst met NCLS Research. Zij verwerken de enquêtegegevens tot gemeenteprofielen. Met deze samenwerking zorgen we ervoor dat kerken toegang hebben tot een wetenschappelijk verantwoord onderzoeksinstrument met een decennialange staat van dienst. De PThU werkt ook samen met NCLS Research en verschillende kerkgenootschappen om Nieuw Kerkelijk Peil en CLS verder te ontwikkelen.  

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.