Nieuw Kerkelijk Peil

Wat heeft u als gemeente allemaal in huis? Dat ontdekt u met Nieuw Kerkelijk Peil (NKP). Peil in uw gemeente wat er mogelijk is, door gemeenteleden te vragen wat zij de kracht van uw gemeente vinden of waar zij naar verlangen. Met NKP denkt u na over de toekomst van uw gemeente – niet vanuit tekort, maar vanuit wat u in huis heeft. Wilt u weten waar u staat? Doe dan mee.

Hoe werkt het?

 • 1. U krijgt een onderzoekspakket.

  Neemt u deel, dan krijgt u van ons een onderzoekspakket toegestuurd. Het onderzoekspakket bestaat uit enquêteformulieren en andere dingen die u nodig hebt om zelf een goede enquête te kunnen uitvoeren. 

  Ook helpen we u met teksten voor nieuwsbrieven en ander promotiemateriaal, zodat u in de gemeente bekend kunt maken dat u NKP gaat uitvoeren. 

 • 2. Gemeenteleden vullen een vragenlijst in, op papier of online.

  U organiseert als kerk een aantal enquêtemomenten met gemeenteleden. Tijdens deze momenten vullen zij de enquête in. Invullen duurt ongeveer dertig minuten. U kunt de enquête op een papieren formulier of online invullen. U krijgt uw eigen unieke kerkcode.

  Om rekening mee te houden:

  • Voor de organisatie heeft u een team van drie á vier vrijwilligers nodig.
  • Er moeten minstens vijftien leden van uw gemeente aan de enquête meedoen voor een representatief resultaat.
  • De enquête is bedoeld voor mensen van vijftien jaar of ouder.
  • U kunt een online link verspreiden bij de mensen die bij uw kerk betrokken zijn.  
  • Als het mogelijk is: vul de enquêtes zoveel mogelijk gezamenlijk in. Door samen de enquête in te vullen onderstreept u dat u samen onderweg bent.
  • Het heeft de voorkeur dat u één gezamenlijk enquêtemoment plant tijdens of rondom een zondagse kerkdienst.   
  • Dit samen doen is belangrijk. Wij geloven dat de stem van God door de stemmen van alle deelnemers kan klinken.
 • 3. Wetenschappers van de PThU analyseren de ingevulde vragenlijsten.

  U stuurt de ingevulde enquêtes naar ons in. Wij analyseren deze. U krijgt een breed overzicht wat u in huis heeft als gemeente. Dit noemen wij 'vitaliteit'. Daarbij gaat het om veel meer dan het hebben van een vol kerkgebouw op zondag. Wij onderscheiden negen kernkwaliteiten van vitaliteit.

 • 4. U krijgt een profiel van uw gemeente. Hierin ziet u de kracht van uw gemeente.

  U krijgt als kerk een profiel toegestuurd met daarin de resultaten van de enquête. Dit rapport laat zien hoe uw mensen het kerk zijn beleven. Veel verschillende onderwerpen komen aan bod. Denk aan: waar zit de kracht van onze gemeente? Welke gaven en talenten hebben onze betrokkenen? Hoe willen gemeenteleden meebouwen aan de toekomst van de kerk?

  Uw profiel geeft een overzicht van wat u al in huis hebt als gemeente. Ook laat het zien waar het verlangen van de betrokkenen naar uitgaat. Aan de hand van het profiel kunt u samen in gesprek. Dit gesprek is de basis om nieuwe stappen te ondernemen.

  U kunt nu beleid verder ontwikkelen, iets nieuws starten of begeleiding zoeken op specifieke onderwerpen.

 • 5. U kunt uw resultaten online inzien.

  U kunt uw resultaten online bekijken en ook downloaden. Zo kunnen alle gemeenteleden de resultaten gemakkelijk inzien.  

  Bekijk hier een voorbeeldprofiel van de (fictieve) Protestantse Gemeente De Samenwerking

 • "Waarom zit ik in deze kerk en waar wil ik zelf dat de kerk naartoe gaat? Daar vervolgens met anderen over praten kan wat in beweging brengen."
  Protestantse Gemeente Appingedam
  Bartjan Pennink, gemeentelid
 • "Verrast waren we door de uitkomst dat er wat gewonnen kan worden als het gaat om geloofsgroei en het delen van het geloof."
  Open Hofkerk Aalsmeer
  Aad Hofland, kerkrentmeester

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.