Tips

Maak van de enquête een positief en inclusief proces, dat helpt om samen als kerk verder te komen. Wij geloven dat de enquête over de vitaliteit van uw kerk een vruchtbare ervaring kan zijn, die uw kerk ondersteunt en verder helpt om samen kerk te zijn. Hieronder staan vijf stappen beschreven die uw kerk helpen om met de enquête te bouwen aan uw toekomst.

Vijf stappen tot een succesvolle enquête

 • Stap 1: Voorbereiding

  In het kort

  1. Voordat u deelneemt aan het onderzoek is het belangrijk om duidelijk te hebben waarom u deelneemt. Deel dit doel met uw gemeente. Benadruk dat de inbreng van alle mensen van waarde is. Zo weet iedereen zich mede-eigenaar van het project.
  2. Promoot het doel van de enquête bij uw kerkgangers en de kerkleiders.
  3. Kies een datum of meerdere data binnen de tijdspanne van een maand om de enquête uit te voeren.

  Als het doel van de enquête duidelijk is, vergroot u het gevoel van betrokkenheid. Vertel ook dat ieders bijdrage waardevol is. Dat alleen al versterkt de vitaliteit van uw gemeenschap!

  Elk ingevuld enquêteformulier representeert de stem van een deelnemer. Door de enquête uit te voeren, luistert u naar elkaars ervaringen van en gedachten over het kerkleven. De enquête helpt om samen te reflecteren op uw missie. Ook rust u leiders en gemeenteleden toe met het oog op de toekomst.

  Kerntaken

  • Zorg dat duidelijk is wat het doel van de enquête is, zowel bij de kerkgangers als bij de kerkleiders.
  • Selecteer een datum of verschillende data voor het enquêtemoment.
 • Stap 2: Begeleiding

  In het kort

  1. Het is belangrijk dat het hele proces goed georganiseerd en gefaciliteerd wordt. Zorg dat alle betrokkenen van uw gemeente deel kunnen nemen aan het proces. 
  2. Zorg voor een goede ontvangst en distributie van de papieren enquêteformulieren.
  3. Kondig de enquêtedatum of -data aan bij uw kerkgangers.
  4. U krijgt een unieke kerkcode: zorg dat deze bekend is bij de mensen die de enquête invullen.
  5. Vul de enquêtes gezamenlijk in en stuur de papieren formulieren terug naar de PThU.

  U bent vrij om te kiezen op welk moment u de enquête afneemt. Dat kan zowel tijdens een kerkdienst, als tijdens een Bijbelkring, koorrepetitie, noem het maar op.

  U kunt de link voor het online enquêteformulier delen met wie u wilt. Ons advies is: organiseer zo mogelijk een gezamenlijk online invulmoment. Dat versterkt het gevoel dat u samen als gemeente aan de slag bent.  

  Elke deelnemende gemeente krijgt een unieke kerkcode. Deze code vullen deelnemers in op het enquêteformulier. 

  Als de papieren enquêtes zijn ingevuld, stuurt u ze op naar de PThU in Groningen. Het adres is:

  Protestantse Theologische Universiteit
  Nieuw Kerkelijk Peil
  Postbus 11069
  9700 CB Groningen

  Kerntaken

  • Voor de enquête:
   - Wijs binnen uw gemeente een team van drie of vier personen aan die het hele project coördineren.
   - Herinner uw kerkgangers aan de data van de enquêtemomenten.
  • De enquête invullen:
   - Zorg ervoor dat duidelijk is bij de verantwoordelijken wat er moet gebeuren.
   - Maak uw unieke kerkcode bekend bij alle deelnemers.
   - Verzamel de ingevulde papieren enquêtes.
   - Zorg ervoor dat er vrijwilligers zijn die kunnen helpen met het invullen van de enquêtes. Denk aan iemand wiens zicht beperkt is: de vrijwilliger kan de vragen en antwoordmogelijkheden voorlezen, en het gekozen antwoord aankruisen.
  • Na de enquête:
   - Stuur de ingevulde papieren enquêtes op naar de PThU te Groningen: 

   Protestantse Theologische Universiteit
   Nieuw Kerkelijk Peil
   Postbus 11069
   9700 CB Groningen
 • Stap 3: Evaluatie

  In het kort

  1. Reflecteer met de leiders van uw kerk op de resultaten van de enquête. Zorg dat u de de feedback, die uw kerkgangers in de enquête hebben gegeven, scherp voor ogen krijgt. Overdenk deze feedback.
  2. Ontvang uw profiel met resultaten van uw gemeente.
  3. Onderzoek uw resultaten met de kerkenraad.
  4. Overweeg hoe uw gemeente bereid is om op de resultaten te reageren.

  Elke deelnemende kerk zal een eigen ‘vitaliteitsprofiel’ ontvangen waarin de resultaten van uw gemeente te lezen zijn. Als kerkbestuur of kerkenraad kunt u dit profiel gebruiken om uw verkondiging en missie te overdenken.

  Met de feedback van uw kerkgangers komt u erachter welke gaven en talenten uw kerkgangers hebben, en die vervolgens benutten. Zo kunt u goed geïnformeerde besluiten nemen en samen de toekomst tegemoet treden.

  Waar is uw kerk klaar voor?

  U kunt aan de hand van de resultaten gepaste actie ondernemen. Bekijk of uw kerk er klaar voor is om te handelen naar de resultaten die uit de enquête zijn voortgekomen. Denk aan workshops, het opstellen van een beleidsplan, of een begeleidingstraject voor een specifiek project.

  Kerntaken

  • U ontvangt het profiel met resultaten.
  • Bekijk en overdenk de resultaten met de leiding van uw gemeente.
  • Bedenk waar uw kerk klaar voor is.
  • Besluit welke actie u gaat ondernemen.
 • Stap 4: Communicatie

  In het kort

  1. Deel de uitkomsten van de enquête met de hele kerk om hen deel te laten worden van toekomstplannen. Een sterk gevoel van eigenaarschap leidt tot een gezondere en vitalere kerk.
  2. Vier samen de sterke kanten van de gemeente en communiceer de inzichten met de kerk.
  3. Bid samen voor toekomstplannen.

  Deel de bevindingen van de enquête met uw kerk zodat de hele kerk deel uitmaakt van de toekomstige plannen en doelen. Hoe meer kerkgangers hierin delen, hoe meer betrokken iedereen zich voelt en hoe gezonder de kerk is.

  Vier met elkaar dat u bepaalde sterke punten en gaven heeft, zoals die naar voren zijn gekomen in het rapport. Bid samen om inzicht en wijsheid.

  Maak bekend welke acties ondernomen gaan worden aan de hand van de resultaten van de enquête. Nodig kerkgangers uit om een werkgroep of commissie te vormen die medewerking verleent aan de uitvoer van de plannen, het bepalen van een visie of bepalen van vervolgstappen. 

  Kerntaken

  • Communiceer de inzichten die u uit de enquête heeft gehaald met de kerk en vier uw sterke punten en gaven.
  • Maak bekend aan uw kerk welke acties ondernomen gaan worden.
  • Nodig kerkgangers uit deel te nemen in een commissie of werkgroep.
 • Stap 5: Actie

  In het kort

  1. Vorm een actieplan dat kerkgangers aanmoedigt om bij te dragen met hun gaven en talenten. Ga samen actie ondernemen.
  2. Geef de tijd om te reflecteren en te antwoorden op uw resultaten.
  3. Gebruik hulpmiddelen om de actie te plannen en te ondernemen.
  4. Ga samen actie ondernemen en evalueer regelmatig met het oog op de toekomst.
  5. Betrek de hele kerk in het uitvoeren en evalueren van de toekomstplannen.

  Het is belangrijk om iets te doen met de resultaten van de enquête. Kerken kunnen de resultaten gebruiken om betekenisvolle gesprekken te voeren en weloverwogen besluiten te nemen. Zo worden de resultaten gebruikt als ondersteuning voor een besluit. Kerken kunnen een plan van aanpak formuleren waarin kerkgangers aangemoedigd worden hun gaven en talenten te gebruiken ten goede van de kerk.

  Bijeenkomst over sterke punten

  U zou een korte bijeenkomst kunnen organiseren om te vieren wat de gaven en talenten van uw deelnemers zijn. Tijdens die bijeenkomst kan het gesprek gevoerd worden over hoe die gaven en talenten verdiept en meer benut kunnen worden in de gemeente. Bid en dank samen voor de gaven die God u heeft gegeven.

  Plannen, visie formuleren, handelen

  Neem de tijd om de resultaten te verwerken en handel er daarna naar. Nodig elke kerkganger uit mee te doen aan het gekozen proces, of stel een commissie in die actie onderneemt. Moedig iedereen aan om de doelen die de kerk voor zichzelf heeft gezet te bereiken.

  Samen in actie komen

  Welk plan u ook opstelt, het is bovenal belangrijk om in actie te komen. Zorg ervoor dat kerkgangers betrokken zijn bij het plan en bij het bereiken van de doelen. Een gezamenlijke visie is een krachtige bron van levendig kerk zijn. Nadat u in actie gekomen bent is het goed om regelmatig te evalueren hoe het gaat en om ervoor te zorgen dat kerkgangers te allen tijde betrokken blijven. U kunt dit onder andere doen door betrokken te blijven bij dit proces van enquêteren.

  Kerntaken

  • Neem de tijd om de resultaten te verwerken.
  • Kom samen in actie.
  • Evalueer regelmatig om het proces in de gaten te houden, en mensen betrokken te houden.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.