Special: Preken voor gevorderen

Cursus in het kort:
6 ECTS
Cursus in het kort:
Cursuscode
D202103
ECTS
6 ECTS
Docenten
Dr. T.T.J. Pleizier,
Prof. dr. E. van 't Slot
Kosten
€ 2100,-
Max. aantal deelnemers
20
Onderzoeksgroep
B,P
Datum
23 t/m 24 november 2020 eerste tweedaagse
Deadline inschrijving
21 september 2020

Beschrijving

Zoek je nieuwe preek-vormen om je hoorders aan te spreken? Heb je na jaren preekervaring het gevoel dat je jezelf wel eens wat herhaalt? Houd je regelmatig een toespraak vanuit de bijbel, maar noem je het liever toch geen preek? Wil je het gesprek over de preek in de gemeente bevorderen? Als dit vragen zijn die jou bezighouden en ben je een ervaren predikant of pionier dan is deze driejarige special echt iets voor jou! Je bent vast niet de enige die met deze vragen bezig is. Veel predikanten hebben het gevoel dat ze meer uit de preek kunnen halen maar niet precies weten hoe, daarover gaan we het hebben in deze cursus.

Toen je de opleiding tot predikant volgde en lessen homiletiek kreeg, leerde je de basisbeginselen van het preken. Maar het echte werk moest toen nog komen. Nu je alweer een aantal jaren in diensten voorgaat, ontstaan er andere vragen: wat is in mijn type gemeente een goede preekopbouw of welke retorica past hier het best? Ook heb je wellicht vragen over de performance, theologie van de preek, communicatie met de hoorders, de eigen inbreng van de predikant in de preek, schrijven / ontwerpen van de preek, preken in de hedendaagse cultuur etc. De context waarin je predikant bent, of het nu een klassieke volkskerk-achtige, een modalitaire (bevindelijke, liberale, evangelische), een plurale, of een pioniersgemeenschap is, speelt bij het ontstaan van die vragen een grote rol.

Verdieping van de homiletische theorie en praktijk

In een traject van drie jaar dat bestaat uit plenaire bijeenkomsten, literatuurstudie, trainingen en supervisie, werk je aan een verdieping van je eigen homiletische theorie en praktijk. Door systematisch vanuit homiletische literatuur te reflecteren op jouw preekpraktijk, deze praktijk in te brengen in groepsbesprekingen en in trainingen je homiletische en communicatieve competenties vergroot, leer je als ervaren predikant de theologie en praktijk van het preken meer met elkaar te verbinden. Zo vind je een eigen goed gefundeerd antwoord op de vraag ‘wat doe ik als ik preek?’

Drie modules

Het programma bestaat uit drie modules waarin we fundamentele homilietische vragen bespreken en praktisch trainen. Elke module bestaat uit een tweedaagse op Hydepark. In de eerste twee modules wordt aandacht gegeven aan (1) opbouw van de preek en performance in de liturgie en (2) samenspel van uitleg van de bijbeltekst en verkondiging van het evangelie in de preek. De invulling van de derde module wordt afgestemd met de deelnemers en is afhankelijk van het leerproces in de groep. Bij deze cursus hoort ook een reeks van “homiletische supervisie” in kleine groepen, uitgesmeerd over de volle periode van de meerjarige cursus, tien bijeenkomsten in totaal. Rond de derde module bieden we een inspirerende excursie aan. Deze excursie is geen onderdeel van het programma, maar wordt facultatief aangeboden.

We vragen een commitment van alle deelnemers om het hele programma van 3 jaar te volgen. Losse modules kunnen niet worden afgenomen.

Homiletische verdieping 

In het traject homiletische verdieping wordt veel gewerkt met eigen preekmateriaal. Dat hoeft niet speciaal voor de modules te worden voorbereid. Tijdens trainingen worden deelnemers uitgedaagd om alternatieven uit te proberen en aan de hand van literatuur scherper zicht te krijgen op de eigen homiletisch-theologische identiteit. Die literatuur kan een stevig homiletisch werk zijn waar je je altijd al eens in had willen verdiepen of een selectie van boeken / artikelen die in overleg met de docenten wordt samengesteld, passend bij het persoonlijke leerproces. Ter afsluiting van het traject schrijven de deelnemers een persoonlijk essay waarin zij hun eigen homiletische visie op papier zetten, door hun eigen preekpraktijk in gesprek te brengen met de literatuur en met het leerproces van de afgelopen drie jaar. Op een afsluitende dag worden deze essays gepresenteerd in de vorm van een korte, inspirerende toespraak. De deelnemers delen daarin met elkaar hun eigen theologische en communicatieve visie op de prediking.

 • Doelstelling

  Na deze cursus:

  Beschikt de deelnemer over een breder scala aan homiletische en communicatieve vaardigheden om met meer theologische en persoonlijke zekerheid, vreugde, creativiteit en inspiratie te preken. Is de deelnemer in staat een met de eigen praktijk congruente visie op prediking te verwoorden, waarin homiletische theorie, eigen preekpraktijk en leeropbrengsten van het traject zijn verwerkt.

 • Competenties

  Homiletische, hermeneutische, communicatieve en academische bekwaamheden

 • Doelgroep

  Predikanten en kerkelijk werkers met preekconsent en een paar jaar preekervaring

 • Studiebelasting

  Studiebelasting 6 ECTS = 196 uur

  • 3 x 2 daagse Hydepark: 50 uur, inclusief voorbereiding
  • 300-400 pagina’s literatuur, een selectie van homiletische artikelen en/of een homiletiek (Bohren; Immink; Engemann; De Leede/Stark; … ): 60 uur
  • Supervisie (in viertallen) en intervisie, 56 uur
  • Essay: 30 uur
  • Mogelijke uitbreidingen (extra kosten):

  Excursie, 28 uur (1 ECTS). In overleg met de groep kan gekozen worden door bijwonen van Festival of Preaching (Oxford), een programma over Lay Preaching (Verenigd Koninkrijk) of aanvullende korte training in Ratzeburg of Hildesheim (Duitsland).

 • Toetsing

  De deelnemers werken vanaf het begin aan een persoonlijke homiletisch-theologische visie op de eigen preekpraktijk. Het essay dat de deelnemers aan het eind van de cursus schrijven en presenteren aan de groep, laat zien hoe de predikant recente homiletische inzichten kan verwerken in de eigen praktijk en communiceert een duidelijke, eigen theologische visie op de prediking in nauwe interactie met de eigen preekpraktijk.

 • Datum & locatie

  Data:

  23 & 24 november 2020

  De data voor 2021 en supervisies worden in overleg met de deelnemers gepland. 

  Locatie: Nieuw Hydepark, te Doorn

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.