Interimopleiding

Cursus in het kort:
14 ECTS
Cursus in het kort:
ECTS
14 ECTS
Docenten
B. van Hierden MA,
Dr. H.M. van den Bosch
Kosten
€ 4000,-
Max. aantal deelnemers
20
Datum
1 september 2021
(Onder voorbehoud)

Tweejarige interimopleiding voor predikanten en kerkelijk werkers.

Begeleiden van een gemeente in transitie

Dit tweejarig opleidingsprogramma is bedoeld voor predikanten en kerkelijk werkers die zich willen ontwikkelen tot interimmer. Zij zijn inzetbaar in gemeentes die op zoek zijn naar nieuwe wegen, bijvoorbeeld na het vertrek van een predikant, door noodzaak tot samengaan van wijken, door ingrijpende gebeurtenissen of conflicten of omdat er een verlangen is om nieuwe toekomsten te verkennen. Zo’n 'gemeente in transitie' vraagt om begeleiding door iemand met kennis van en ervaring met veranderprocessen, iemand die beleidsmatig kan denken en mensen kan motiveren tot nieuwe stappen, iemand niet terugschrikt voor spanningen en weerstanden. En vooral om iemand die de gemeente in dit proces kan bepalen bij haar roeping als gemeente van Christus.

 • Doel

  • U verdiept in deze opleiding uw agogische, communicatieve, pastorale en personale competenties.
  • U ontwikkelt een agogisch basisinstrumentarium om gemeenten in een tussentijd adequaat te begeleiden.
  • U doet praktijkervaring als interimmer op en kunt gemaakte keuzes en achterliggende (theologische) principes helder ver(ant)woorden.
  • U wordt zich bewust van uw sterke en minder sterke kanten als interimmer en ontwikkelt een eigen profiel van een voorganger als voorbijganger.
 • Inhoud

  Vijf modules, ingebed in een aantal meer algemene bijeenkomsten, vormen het hart van de opleiding:

   1. Leren analyseren

  U bent in staat om zorgvuldig en adequaat complexe (groeps)processen te onderzoeken op het niveau van individuen, groepen en organisaties. U verkent achterliggende patronen en mechanismen, toetst belangen en beïnvloedingsrelaties en analyseert welke oplossings- of veranderrichtingen mogelijk zijn.

  2. Leren interveniëren

  U bent in staat om in een onzekere en ingewikkelde situatie richting te geven en ruimte te scheppen door passende interventies voor te stellen en (mede) uitvoering geven te aan gemeenteopbouwprocessen. U stimuleert gemeenteleden tot eigenaarschap, verantwoordelijkheid en verandering.

  3. De interimmer als theoloog en agoog

  U bent in staat om als interimmer zowel met een theologische als agogische attitude een gemeente in een tussentijd te (bege)leiden.

  4. Leren bemiddelen

  U kunt bemiddelen in situaties waar sprake is van verstoorde verhoudingen: dat betekent dat u de communicatie kunt initiëren of bevorderen tussen groepen die elkaar zijn kwijtgeraakt, of verbonden moeten worden in nieuwe verbanden.

  5. Beter communiceren

  U vervult in houding en gedrag een voorbeeldfunctie voor de gemeente waaraan u dienstbaar bent en helpt communicatie in de gemeente open en zorgvuldig te laten zijn, ook na uw vertrek.

  De bijeenkomsten hebben een interactief karakter. We verwachten een actieve houding en gedegen voorbereiding. Na elke bijeenkomst reflecteert u op de aangeboden stof en uw eigen ontwikkeling. Gedurende het opleidingstraject bouwt u een portfolio op. Tijdens de opleiding werkt u aan een vijftal eindopdrachten. Deze opdrachten worden gedurende het traject beoordeeld door de opleidingsdocenten. De opleiding wordt afgerond met een eindgesprek. Uw portfolio vormt de basis voor dit gesprek.

 • Voorwaarden voor deelname

  U kunt deelnemen aan dit opleidingsprogramma als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

  • U hebt een voltooide academische of hbo-opleiding theologie.
  • U hebt in de regel acht tot tien jaar werkervaring als predikant of kerkelijk werker.
  • U hebt ten minste twee gemeenten gediend, of bent werkzaam in de tweede gemeente.
  • U hebt aantoonbare ervaring in het (bege)leiden van gemeenteprocessen.
  • Uw kerkenraad stemt in met uw voornemen deze opleiding te volgen.
 • Studielast en kosten

  De studielast omvat 14 PE-punten (392 uur, waaronder voorbereiding, contactdagen, opdrachten).

  Deze interimopleiding voor predikanten en kerkelijk werkers is erkend als een volledige cyclus voortgezette nascholing voor de Permanente Educatie van de Protestantse Kerk.

  De kosten voor de opleiding bedragen in totaal € 4.000. 
  Voor deelnemers die deze opleiding volgen in het kader van de voortgezette nascholing van de Protestantse Kerk geldt dat maximaal 6 ECTS door de landelijke kerk vergoed wordt. U kunt eventueel een beroep doen op fondsen voor bekostiging van een gedeelte van de opleiding.

 • Aanmelden en contact

  Inschrijving voor de leergang 2019-2021 is niet meer mogelijk. Neem contact op met Nadine van Hierden (b.van.hierden@pthu.nl) voor meer informatie over nieuwe data en (vervolg)mogelijkhed

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.