Home/Postacademisch onderwijs/Langere studietrajecten/Preken als kerkelijk spreken

Preken als kerkelijk spreken

Beschrijving

Wat doen we als we preken? De ervaring leert dat je daar pas wat achter gaat komen als je al enige jaren preekt. En hoe je eigen context daarin meedoet: een klassieke volkskerk-achtige, een modalitaire (bevindelijke, liberale, evangelische), een plurale, of een pioniers gemeenschap. Een cursus Homiletiek tijdens de opleiding tot predikant leert je de basisbeginselen, maar het echte werk moet dan nog komen. Door ervaring op te doen in het voorgaan worden de homiletische vragen concreter. Te denken valt aan de vragen van preekopbouw, retorica, performance, theologie van de preek, communicatie met de hoorders, de eigen inbreng van de predikant in de preek, schrijven / ontwerpen van de preek, preken in de hedendaagse cultuur etc.

In een traject van drie jaar bestaande uit afwisselend plenaire bijeenkomsten met literatuurstudie en trainingen en intervisie (of naar keuze supervisie) bijeenkomsten in kleinere groepen, wordt gewerkt aan een verdieping van de eigen homiletische theorie en praktijk. Door systematisch vanuit homiletische literatuur te reflecteren op de eigen preekpraktijk, deze praktijk in te brengen in groepsbesprekingen en in trainingen de eigen homiletische en communicatieve competenties te vergroten, leren ervaren predikanten theologie en praktijk van de prediking meer met elkaar te verbinden en een eigen, goed gefundeerd antwoord te geven op de vraag ‘wat doen we als we preken?’

Het programma bestaat uit drie modules waarin we fundamentele homilietische vragen bespreken en praktisch trainen. Elke module bestaat uit een tweedaagse op Hydepark, en de eerste twee modules worden gevolgd door 3 intervisie-bijeenkomsten. In de eerste twee modules wordt aandacht gegeven aan (1) opbouw van de preek en performance in de liturgie en (2) samenspel van uitleg van de bijbeltekst en verkondiging vna het evangelie in de preek. De invulling van de derde module wordt afgestemd met de deelnemers en is afhankelijk van het leerproces in de groep. Na de derde modulen bieden we een inspirerende excursie aan. Deze excursie is geen onderdeel van het programma, maar wordt facultatief aangeboden.

We vragen een commitment van alle deelnemers om het hele programma van 3 jaar te volgen. Losse modules kunnen niet worden afgenomen.

In het traject homiletische verdieping wordt veel gewerkt met eigen preekmateriaal. Dat hoeft niet speciaal voor de modules te worden voorbereid. Tijdens trainingen worden deelnemers uitgedaagd om alternatieven uit te proberen en aan de hand van literatuur scherper zicht te krijgen op de eigen homiletisch-theologische identiteit. Die literatuur kan een stevig homiletisch werk zijn waar je je altijd al eens in had willen verdiepen of een selectie van boeken / artikelen die in overleg met de docenten wordt samengesteld, passend bij het persoonlijke leerproces. Ter afsluiting van het traject schrijven de deelnemers een persoonlijk essay waarin zij hun eigen homiletische visie op papier zetten, door hun eigen preekpraktijk in gesprek te brengen met de literatuur en met het leerproces van de afgelopen drie jaar. Op een afsluitende dag worden deze essays gepresenteerd in de vorm van een korte, inspirerende toespraak. De deelnemers delen daarin met elkaar hun eigen theologische en communicatieve visie op de prediking.

Doelstelling

Na deze cursus:

 • Beschikt de deelnemer over een breder scala aan homiletische en communicatieve vaardigheden om met meer theologische en persoonlijke zekerheid, vreugde, creativiteit en inspiratie te preken.
 • Is de deelnemer in staat een met de eigen praktijk congruente visie op prediking te verwoorden, waarin homiletische theorie, eigen preekpraktijk en leeropbrengsten van het traject zijn verwerkt.

Competenties

Homiletische, hermeneutische, communicatieve en academische bekwaamheden

Doelgroep

Predikanten en kerkelijk werkers met preekconsent

Toetsing

De deelnemers werken vanaf het begin aan een persoonlijke homiletisch-theologische visie op de eigen preekpraktijk. Het essay dat de deelnemers aan het eind van de cursus schrijven en presenteren aan de groep, laat zien hoe de predikant recente homiletische inzichten kan verwerken in de eigen praktijk en communiceert een duidelijke, eigen theologische visie op de prediking in nauwe interactie met de eigen  preekpraktijk.

Studiebelasting

Studiebelasting 6 ects = 196 uur

 • 3x 2 daagse Hydepark: 50 uur, inclusief voorbereiding
 • 300-400 pagina’s literatuur, een selectie van homiletische artikelen en/of een homiletiek (Bohren; Immink; Engemann; De Leede/Stark; … ):  60 uur
 • 6 sessies Intervisie: 28 uur
 • Essay: 30 uur
 • Mogelijke uitbreidingen (extra kosten):
  • Excursie, 28 uur (1ects). In overleg met de groep kan gekozen worden door bijwonen van Festival of Preaching (Oxford), een programma over Lay Preaching (Verenigd Koninkrijk) of aanvullende korte training in Ratzeburg of Hildesheim (Duitsland).
  • Supervisie, 56 uur (2 ects), in plaats van de intervisie. Hiervoor geldt een extra prijs i.v.m. externe supervisoren.

Informatie

Cursuscode: D192022

ECTS: 6

Docenten: Dr. T.T.J. Pleizier en Prof. Dr. E. van ‘t Slot

Kosten: ?

Max aantal deelnemers: 20

Onderzoeksgroep: Practices/Beliefs

Start: 15 en 16 juni 2020

Aanmelden

aanmeldformulier