Prof.dr. T.A. Boer

Hoogleraar ethiek van de gezondheidszorg
Groningen
Dogmatics / ethics

Boekbesprekingen / reviews

 • J. Aartsen en H. Rijksen, Ethiek in de gezondheidszorg, in: Zin in Welzijn, 4, 2 (juli 1993), 41-42.
 • G. Manenschijn (red.), Christelijke ethiek in een democratie. Kampen: Kok, 1995, in: Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 6, 2 (1996), 63.
 • E.J.C. Tigchelaar, Blijvend bewogen. Christelijke identiteit en Huispastoraat in discussie. In: Nederlands Dagblad 9 januari 1996.
 • H. Jochemsen en G. Glas, Verantwoord medisch handelen. Proeve van een Christelijke medische ethiek, in: Pro Vita Humana, 4, 6 (1997), 172-173.
 • Dutch Forum Health Care, The Hospital as a Temple: Towards the Integrati­on of the Sacred in Medicine, Rotterdam 1999, in: Zin in Zorg 2, 1 (jan. 2000), 15.
 • Auke van Nijen, Zal er na 2000 een christelijke organisatie zijn? De NCRV als testcase. Zoetermeer: Boekencentrum, 1999, in: Zin in Zorg 2, 1 (jan. 2000), 16.
 • Jacques Schenderling, Mens en dier in theologisch perspectief. Een bijdrage aan het debat over de morele status van het dier, Zoetermeer: Boekencentrum 1999, in: Soteria september 2000, 61-62.
 • Jos. J. Kole, Moral Autonomy and Christian Faith: A Discussion with William K. Frankena, Delft 2002, in:Nederlands Theologisch Tijdschrift, 57, 3 (juli 2003), 262-263.
 • Rico Sneller, Hoe het vlees weer woord wordt: Ethiek tussen incarnatie en desincarnatie, Zoeter­meer 2002, in:Nederlands Theologisch Tijdschrift, 57, 3 (juli 2003), 260-261.
 • Auke van Nijen, In het bijzondere ligt onze kracht. Invulling geven aan identiteit. Kampen: Kok 2003, in:Areopagus, nwe jaargang 7, 3 (oktober 2003), 34-35.
 • K.D. Jenner en G.A. Wiegers (red.), Transplantatie van organen en weefsels: Hoogwaar­dig technisch ingrijpen in het menselijk lichaam in het licht van godsdienst en levensovertuiging, Kampen, Kok, 2002, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 58, 4 (oktober 2004), 359-360.
 • Jaap Spaans, Christenen en erfelijkheid. Een christelijke visie op erfelijke ziektes en de genetische revolutie, in:Soteria 21, 4 (december 2004), 66-67.
 • Eeuwout van der Linden, De appel van Adam en Eva. Liefde en seksualiteit in bijbelse en buitenbijbelse verhalen, Meinema 2006, in: Areopagus, nwe jaargang 10, 3 (okt 2006), 26-7.
 • B.J. Knottnerus, Aanvaardbaar levenseinde. Over leven en dood, euthanasie en stervensbegeleiding, Barneveld: BDU uitgeverij, 2005, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift, 61, 1 (2007), 86-7.
 • Dirk van Keulen & Martien E. Brinkman (eds.), Christian Faith and Violence, Vols. 1 and 2. (Studies in Reformed Theology, Vols. 10 and 11), Zoetermeer, Meinema, 2005, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift, 61, 2 (2007), 157-8.
 • Nigel Biggar, Aiming to Kill: The Ethics of Suicide and Euthanasia. London: Darton, Longman, and Todd Ltd, 2004 in: JRE, 35, 3 (2007), 529-555.
 • Dijkhuis Rapport, Op zoek naar normen voor het handelen van artsen bij vragen om hulp bij levensbeëindiging in geval van lijden aan het leven. Verslag van de werkzaamheden van een commissie onder voorzitterschap van prof.dr. J.H. Dijkhuis. Utrecht: KNMG, 2004, in: JRE, 35, 3 (2007), 529-555.
 • Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde (NVK), Gronings Protocol. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, 2005, in: JRE, 35, 3 (2007), 529-555.
 • Arthur Dyck, Life's Worth: The Case against Assisted Suicide. Grand Rapids: Eerdmans, 2002, in: JRE, 35, 3 (2007), 529-555.
 • Neil M. Gorsuch, The Future of Assisted Suicide and Euthanasia, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2006, in: JRE, 35, 3 (2007), 529-555.
 • House of Lords Select Committee on the Assisted Dying for the Terminally Ill Bill, Assisted Dying for the Terminally Ill Bill, 3 vols. London: The Stationery Office, 2005, in: JRE, 35, 3 (2007), 529-555.
 • John Keown, Euthanasia, Ethics, and Public Policy: An Argument against Legalisation. New York: Cambridge University Press, 2002, in: JRE, 35, 3 (2007), 529-555.
 • Martien Pijnenburg en Carlo Leget (red.), Multicultureel sterven in het ziekenhuis, Budel, Damon 2006, in: Pro Vita Humana, 14, 3 (juni-juli 2007).
 • J. Wiersma, Een wiel dat draait. Over ethiek en identiteits(her)vorming, Vught: Skandalon 2007, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift, 62, 1 (2008), 86-7.
 • André den Exter (red.), De euthanasiewet: grondrechten onder druk?, Budel: Damon 2006, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift, 62, 2 (2008), 261-262.
 • Cees Dekker, René van Woudenberg en Gijsbert van den Brink (red.), Omhoog kijken in platland. Over geloven in de wetenschap, Kampen: Ten Have 2007, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift, 62, 4 (2008), 350-51.
 • Thomas van Aquino, Mag je een mens doden? Teksten uit de Summa Theologiae over God, geloof en geweld. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Carlo Leget. Zoetermeer: Meinema 2008, in: Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 18, 4 (2008), 124.
 • Timon Ramaker, Vrij om te kiezen. Keuzes maken in een mediacultuur. Zoetermeer: Boekencentrum 2009, in:TussenRuimte, Tijdschrift voor interculturele theologie, 2,2 (2009),58.
 • Gerrit de Kruijf, Ethiek onderweg. Acht adviezen. Zoetermeer: Meinema 2008, in: Kerk en Theologie 60, 3 (2009), 278-9.
 • Stanley Hauerwas, Een robuuste kerk. De christelijke gemeente in een postchristelijke samenleving. Zoetermeer: Boekencentrum 2010, in: Kerk en Theologie 62, 1 (2011), 93-4.
 • Chan-Ho Yang, Begründung der Ethik bei Barth und Elert. Frankfurt/ M. (etc.), Peter Lang 2008, in: Zeitschrift für dialektische Theologie 54 (2011).
 • W.J. Eijk, L.J.M. Hendriks, J.A. Raymakers (red.), Handboek Katholieke medishce ethiek. Verantwoorde gezondheidszorg vanuit Katholiek perspectief. Almere: Parthenon 2010, in: Kerk en Theologie 62, 2 (2011), 283-4 en Zin in Zorg 13,2 (2011), 16-7.