Dr. P.M. Sonnenberg

Universitair docent Praktische Theology/Youth Ministry

Scientific publications

 • Sonnenberg, Ronelle and Nasrallah, Rima, (2021). 'Embrace at the International Ecumenical Youth Meeting in Beirut 2019', in: International Journal of Practical Theology, vol. 25, no. 2, pp. 280-298. https://doi-org.vu-nl.idm.oclc.org/10.1515/ijpt-2021-0007.
 • Nasrallah, R. and Sonnenberg,  P.M. (2020),Oriental Orthodox Young Adults and Liturgical Participation: A Matter of Identity’ in: Exchange 49 (3), 358-378.
 • Van Leersum-Bekebrede, L., R. Sonnenberg, J. De Kock and M. Barnard (2019), 'Deconstructing Ideals of Worship with Children', in: Studia Liturgica 49(1), 71-88. DOI: 10.1177/0039320718808945. 
 • Van Leersum-Bekebrede, L., Sonnenberg, P.M., De Kock, A., and Barnard, M., (2019), ‘Setting the stage for children’s participation in worship practices’, in: International Journal for Children’s Spirituality 24 (2), 166-182. https://doi.org/10.1080/1364436X.2019.1619533.
 • De Kock, A., Sonnenberg, P.M., Renkema, E. (2018), ‘Normativity in empirical youth ministry research’, in: Journal of Youth and Theology 17 (2), 81-103. DOI: https://doi.org/10.1163/24055093-17021047.
 • De Kock, A. & Sonnenberg, P.M. (2016), 'Ritual links worship and learning. An empirical and theoretical contribution from the perspective of young people participating in the Lord's Supper', in: Studia Liturgica 46 (2), 68-84.
 • Sonnenberg, P.M., Visser-Vogel, E., Van Wijnen, H. (2016), 'Reconstructing faith narratives. Doing research on the faith of adolescents', in: Journal of Youth and Theology 15 (1), 23-43.
 • Sonnenberg, P.M. (2015), 'Youth Worship in Protestant Contexts. A Practical Theological Theory of Participation of Adolescents', in: Jaarboek voor Liturgieonderzoek 31, 219-232 (summary of the dissertation).
 • Sonnenberg, P.M. (2015), Youth Worship in Protestant Contexts. A Practical Theological Theory of Participation of Adolescents. Dissertation, PThU.
 • Sonnenberg, P.M., Nel, M., De Kock, A. & Barnard, M. (2015), 'Being Together in Youth Worship. An Empirical Study in Dutch Protestant Contexts', in: HTS Teologiese Studies/Theological Studies 71 (2), 10 pages. DOI: https://doi.org/10.4102/hts.v71i2.2832.
 • Sonnenberg, P.M. & Barnard M. (2015), 'Youth Worship as recreation', in: International Journal of Practical Theology, 19 (1), 138-163.
 • Sonnenberg, P.M., Nel, M., De Kock, A., & Barnard, M. (2014), 'Shaping Youth Worship. Modes of active participation', in: Question Liturgiques 95 (3-4), 216-236.
 • Sonnenberg, P.M. (2014), 'God in youth worship', in: Jaarboek voor Liturgieonderzoek 30, 223-241. 
 • De Kock, A. & Sonnenberg, P.M. (2012), 'Embodiment: Reflections on religious learning in youth ministry', in: Journal of Youth and Theology 11, 7-22.
 • Sonnenberg P.M. & Barnard M. (2012), 'Educating young people through Christian youth worship. Reclaiming space for learning in liturgical context', in: HTS Teologiese Studies/Theological Studies 68 (2), Art. #1111, 8 pages. DOI: https://doi.org/10.4102/hts.v68i2.1111.
 • Barnard, M., Klomp, M., Sonnenberg, P.M., Belderbos, S. & Van Andel, N. (2009), 'Dots on a Blank Sheet. Procedures in Ritual and Liturgical Research', in Jaarboek voor Liturgieonderzoek 25, 35-46.
 • Sonnenberg, R. & Barnard, M. (2008), 'God Talk between Beat and Silence. Presentatie van een PhD-project over youth worship in protestantse contexten', in: Jaarboek voor Liturgieonderzoek 24, 177-197.

Professional publications

 • Sonnenberg, P.M. (2021). 'Theologische en pedagogische normativiteit. Educatieve potentie van de bijbel op middelbare scholen', in: Mens Worden. Over de relatie tussen theologie en pedagogiek, Kuiper, R. en Huttinga, W. (eds), Amsterdam:Buijten & Schipperheijn Motief Amsterdam. 
 • Sonnenberg, P.M. (2020), Jonge mensen die gaan en zij die blijven, in: Handelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap (2020/3), p.25-33.
 • Sonnenberg, P.M. (2019),‘Youth ministry’: praktijken van hoop?! in: Handelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap (2019/3), p.51-58 

Popular publications

 • Sonnenberg, P.M., & De Kock, A. (2018), ‘Een toast uitbrengen? Ervaringen en overtuigingen van jongeren die het avondmaal vieren’, in: Klomp, M., Smit, P., Speckmann, I. (eds.), Rond de tafel. Maaltijd vieren in liturgische contexten (= Meander 17). Heeswijk: Abdij van Berne Uitgevers.
 • Sonnenberg P.M. (2016), 'Deelnemen aan youth worship', in: Laetare 32(2), 4-7.
 • Sonnenberg R. (2010), 'De jeugd van tegenwoordig is...achteloos?' in: De Kock, J., Meester-Van Laar, A., Roeland, J., & Vos, P. (eds.), Jong. Mores en sores van jongeren van nu. Amsterdam: Buijten&Schipperheijn Motief.
 • Sonnenberg R., & Mout F. (November, 2009), 'Vieringen met en door jongeren', in: Kerkinformatie.
 • Sonnenberg, R. (2009), "Preekje' in jongerenvieringen', in: Franken, J. (ed.), In gesprek over de preek. Een handreiking voor het gesprek over de preek in de gemeente en in de kerkenraad, 40-42. Download the brochure to read this article. 
 • Barnard M., Sonnenberg P.M., Veen van de A. (November 9, 2007), 'Een vette praise in een vloeibare kerk' in: Centraal Weekblad, 8-9.

Blogs/Op ed's/Podcasts

 • Sonnenberg, R. Verse theologie: liturgie voor jongeren 1 juli 2019, kerkblad Den Haag. https://www.kerkindenhaag.nl/2019/07/01/verse-theologie-liturgie-voor-jongeren/
 • Sonnenberg, P.M., & De Kock, A. (2017), ‘Hoe krijg je jongeren meer betrokken bij het avondmaal?’, online-article for JOP, the youth department of the Dutch protestant church. Read this article here.  

Recensies

 • Sonnenberg, Ronelle, recensie van: C Van der Kooi en M. Van der Kooi, Goed gereedschap is het halve werk. De urgentie van theologie in pastoraat en zielzorg, (Boekencentrum 2017),  in: Inspirare oktober 2018

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.