Dr. P.M. Sonnenberg

Universitair docent Praktische Theology/Youth Ministry

Publicaties (vóór 2018)

2017

 • Sonnenberg, P.M., & De Kock, A. (2017), ‘Hoe krijg je jongeren meer betrokken bij het avondmaal?’, online-artikel voor JOP, de jongerenafdeling van de Nederlandse protestantse kerk. Lees dit artikel.  

2016

 • De Kock, A. & Sonnenberg, P.M. (2016), 'Ritual links worship and learning. An empirical and theoretical contribution from the perspective of young people participating in the Lord's Supper', in: Studia Liturgica 46 (2), 68-84.
 • Sonnenberg, P.M., Visser-Vogel, E., Van Wijnen, H. (2016), 'Reconstructing faith narratives. Doing research on the faith of adolescents', in: Journal of Youth and Theology 15 (1), 23-43.
 • Sonnenberg P.M. (2016), 'Deelnemen aan youth worship', in: Laetare 32(2), 4-7.

2015

2014

 • Sonnenberg, P.M., Nel, M., De Kock, A., & Barnard, M. (2014), 'Shaping Youth Worship. Modes of active participation', in: Question Liturgiques 95 (3-4), 216-236.
 • Sonnenberg, P.M. (2014), 'God in youth worship', in: Jaarboek voor Liturgieonderzoek 30, 223-241. 
 • De Kock, A. & Sonnenberg, P.M. (2012), 'Embodiment: Reflections on religious learning in youth ministry', in: Journal of Youth and Theology 11, 7-22.

2012

 • Sonnenberg P.M. & Barnard M. (2012), 'Educating young people through Christian youth worship. Reclaiming space for learning in liturgical context', in: HTS Teologiese Studies/Theological Studies 68 (2), Art. #1111, 8 pages. DOI: https://doi.org/10.4102/hts.v68i2.1111.

2010

 • Sonnenberg R. (2010), 'De jeugd van tegenwoordig is...achteloos?' in: De Kock, J., Meester-Van Laar, A., Roeland, J., & Vos, P. (eds.), Jong. Mores en sores van jongeren van nu. Amsterdam: Buijten&Schipperheijn Motief.

2009

 • Barnard, M., Klomp, M., Sonnenberg, P.M., Belderbos, S. & Van Andel, N. (2009), 'Dots on a Blank Sheet. Procedures in Ritual and Liturgical Research', in Jaarboek voor Liturgieonderzoek 25, 35-46.
 • Sonnenberg R., & Mout F. (November, 2009), 'Vieringen met en door jongeren', in: Kerkinformatie.
 • Sonnenberg, R. (2009), "Preekje' in jongerenvieringen', in: Franken, J. (ed.), In gesprek over de preek. Een handreiking voor het gesprek over de preek in de gemeente en in de kerkenraad, 40-42. Download the brochure to read this article. 

2008

2007

 • Barnard M., Sonnenberg P.M., Veen van de A. (November 9, 2007), 'Een vette praise in een vloeibare kerk' in: Centraal Weekblad, 8-9.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.