Dr. G.J. van Klinken

Universitair docent Kerkgeschiedenis
Amsterdam
New Testament / historical theology

Publicaties vóór 2018

2017

 • Klinken, G.J. van, ‘Settlers in a strange land: Dutch, Swiss, American and German Protestants in Nes Ammim (Israel), 1954-1964’, in: David J. Wertheim (red.), The Jew as Legitimation. Jewish-Gentile relations beyond Antisemitism and Philosemitism. Cham (Switzerland) 2017: Palgrave Macmillan, 223-240 (B).
 • Klinken, G.J. van en Overbosch-Mielke, M., ‘Lutheranismus im Stadtbildt: Amsterdam 1633-1967’, in: Herman J. Selderhuis en J. Marius J. Lange van Ravenswaay (red.), Luther and Calvinism. Image and reception of Martin Luther in the history and theology of Calvinism. Refo 500 Academic Studies vol. 42. Göttingen/Bristol 2017: Vandenhoeck & Ruprecht, 411-426 (B).
 • Klinken, G.J. van, ‘The Reformation in the newborn State of Israel (1948-1958)’, HRC-ACRH Conference, Amsterdam, 21 september 2017.
 • Klinken, G.J. van, ‘The ban on Jewish Christians in an international Protestant community in Israel’, consultation ‘Justice for Strangers and the right to be particular’, Stellenbosch University (SA), 16 en 17 oktober 2017.
 • ‘Deining in Drenthe’, in: Erik Jan Tillema (red.), Vrijzinnig verleden. Bureau Deus (z.pl.), 2017, 161-172.
 • ‘Wat is eigenlijk verzet?’, in: George Harinck (red.), Kerk, vrouw, verzet. Jacoba van Tongeren 1967-2017. Reeks Ter Lezing (HDC VU) 12, Amsterdam 2017, 30-34.
 • Gert van Klinken, ‘Nes Ammim: what’s in a name?’, PThU-Bijbelblog, 17 augustus 2017 (819 woorden). 

2016

 • ‘Tussen Grand Rapids en Groningen. Een briefwisseling tussen twee kuyperianen, 1914-1924’, in: DNK 85 (dec. 2016), 35-60. (C)
 • 'Biblical Murals in Medieval Frisian Churches’, in: Alberdina Houtman, Tamar Kadari, Marcel Poorthuis en Vered Tohar (red.), Religious Stories in Transformation: Conflict, Revision and reception, Leiden/Boston: Brill, 2016, 417-432. (A)
 • ‘Gezina van der Molen. Verzetsvrouw in en na de oorlog’, in: Ab Flipse (red.), Verder kijken. Honderdenvijftig jaar Vrije Universiteit Amsterdam in de samenleving. Zesentwintig portretten, Amsterdam: VU University Press, 2016, 99-106. (C)

2015

 • G.J. van Klinken en L. Mietus, ‘Het theologisch studiefonds Hallet in de negentiende eeuw’, in: Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800 (DNK) 83 (dec. 2015), 4-14.
 • ‘Openbaar onderwijs en vrijzinnig Christendom. Ter Apel 1806-1920’, in: John Exalto en Gert van Klinken (red.), De protestantse onderwijzer. Geschiedenis van een dienstbaar beroep (1800-1920). Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 jrg. 23, Boekencentrum: Zoetermeer, 2015, 170 pp.
 • ‘J.H. Grolle en de toekomst van de joodse christenen in Israël’, in: DNK 82 (juni 2015), 20-32.
 • ‘Gezina van der Molen over recht en geloof’, in: J. de Bruijn, S. Faber en A. Soeteman (red.), Ridders van het recht. De juridische faculteit van de Vrije Univesiteit 1880-2010, Prometheus: Amsterdam, 2015, 195-206.
 • ‘Auke Jan Jelsma 1933-2014’ (In Memoriam), in: Historisch Tijdschrift GKN 31 (juni 2015), 44-45.
 • ‘Onderzoek naar Kerk en Israël. De casus Nes Ammim’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 18 nr. 2 (juni 2015), 68-72.
 • ‘André du Croix en Albert Keuter herdacht in doopsgezind Nederland’, in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nr. 41, Amsterdam 2015, 303-320.
 • Populariserende publicaties
 • ‘Slavernij en kerk. Aandacht voor wie pijn ervaren aan onze geschiedenis’, in: Ouderlingenblad 93 nr. 1064 (nov. 2015).

2014

2013

 • ‘Negentiende-eeuwse grafteksten in de provincie Groningen. Sleutel voor het verstaan van een cultuur’, Tijdschrift Vereniging Nederlandse Kerkgeschiedenis 16 (2013) 3, 106-109.
 • ‘Churchill over Christendom en samenleving’, Transparant (Vereniging Christen-historici) 24 (2013)
 • G.J. van Klinken en G. Luth, Een eigenzinnige geloofsgemeenschap. Kloosterkerk Ter Apel 1604-2013, Vught: 2013, 335 pp.
 •  ‘De Jodenzending voorbij’, in: M. Elias, S. Schoon (red.), Van rozenkassen tot dialoog. Vijftig jaar Nes Ammim, Gorinchem: 2013, 12-27.
 • G.J. van Klinken, ‘Studenten theologie 1854-1880’, in: Lustrumalmanak Fides Quadrat Intellectum Kampen 2013, 124-134.

2012

 • G.J. van Klinken, ‘Vrijzinnige cultuur in het klooster van Ter Apel 1830-1930’, in: DNK (Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800) 76 (juni 2012), 49-75.
 • G.J. van Klinken, ‘Een hervormde gemeente in oorlogstijd. Opgedragen aan de nagedachtenis van Johan Snoek’, in: DNK 77 (december 2012), 32-57.
 • G.J. van Klinken, ‘Nieuwe thema’s voor gereformeerde geschiedschrijving’, in: Historisch Tijdschrift GKN 25 (november 2012), 3-12.
 • G.J. van Klinken, ‘Van de cirkel naar de lijn. De tijd in de vroege geschiedenis van Nederland’, in: Schrift 44 nr. 4 (augustus 2012), 127-131.
 • G.J. van Klinken, ‘Leven met de tijd in het Keltische christendom’, in: Meditatief leven. Bulletin van Vacare 2012 nr. 3, 3-5.
 • G.J. van Klinken, ‘Gesprek met ds. Wopke Hendrik de Boer, student aan de Theologische School in Kampen van 1936 tot 1942’, in: Kamper Almanak 2012, 217-224.
 • G.J. van Klinken, ‘Van de cirkel naar de lijn. De tijd in de vroege geschiedenis van Nederland’, in: Schrift 44 nr. 4 (augustus 2012), 127-131.
 • Th.A. Fafié, G.J. van Klinken en H. Noordegraaf, ‘Inleiding. Sociaal activisme in de Nederlandse theologen- en predikantenstand, 1800-2000’, in: Paul E. Werkman en Rolf E. van der Woude (red.), Bevlogen Theologen. Geëngageerde predikanten in de negentiende en twintigste eeuw, Hilversum 2012, 11-32.
 • G.J. van Klinken, ‘Lucas Lindeboom (1845-1933). Voorman van de christelijke zorg’, in: Bevlogen Predikanten, 121-146.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.