Dr. C.S.H. Rijken

Universitair Docent Theologie en de kunsten (vooral muziek)
Amsterdam
Worship / formation

'My soul doth magnify'

Het onderzoek richt zich op de Anglican Choral Evensong in de Nederlandse context. Hoe wordt de Anglican Choral Evensong toegeëigend in de Nederlandse cultuur? Het doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de veranderende (religieuze) cultuur in Nederland door het analyseren en interpreteren van processen van toe-eigening van de Anglican choral evensong in de Nederlandse context.