Prof. dr. H.E. Zorgdrager

Professor
Amsterdam
Intercultural theology / missiology

Conference papers Heleen Zorgdrager

Academic papers

Presentations for a wider audience

  • April 2012: “Kerken en de mensenrechten in Oekraïne.” Symposium ter ere van Milos Rejchrt, Charta 77-woordvoerder en predikant van de Evangelical Church of Czech Brethren, Utrecht.
  • Maart 2012: “Beeldenstorm en boetseerkunst: de theologie van Kune Biezeveld.” Symposium “Uitgesproken Leids: op het snijvlak van theologie en cultuur” ter gelegenheid van het afscheid van de PThU van Leiden.
  • Maart 2012: “Liturgie en spiritualiteit van de Oosters-Orthodoxe kerk.” Protestantse kerk te Rhenen.
  • Februari 2012: “Spiritualiteit in de Byzantijnse kerken in Oekraïne.” Protestantse kerk te Hardinxveld-Giessendam.
  • November 2011: “Interkerkelijke verhoudingen in Oekraïne.” Studiedag van Communicantes en Katholieke Vereniging voor Oecumene, Hernen.
  • September 2011: “Onuitsprekelijk. De populariteit van vroegchristelijke en Byzantijnse theologie voor nieuw denken over de mens.” Dominicaans Bezinningscentrum Huissen.
  • Augustus 2011: “De Bijbel: een boek tegen vrouwen?” XNoizz festival, Apeldoorn.
  • April 2011: “Allemachtig alledaags. Verkenningen naar God in het gewone leven.” Lezing op het forum: “Modern Spreken over God”, Kesteren.

Cookies

Cookies help us improve your experience on our website. Functional cookies contribute to a smoothly running website. Analytical cookies provide us with insight into how users use the website. Marketing cookies allow us to offer you personalised content based on your website visit.