Dr. R.D.N. van Riessen

Universitair hoofddocent filosofie en bijzonder hoogleraar Christelijke filosofie (bij Universiteit Leiden)
Groningen
Community / Care

Curriculum vitae

Renée Dirkje Neeltje van Riessen
geboren 24 september 1954 te Lunteren
Getrouwd, twee dochters (geboren 1992 en 1993)

  • 1981: universitair diploma Wijsbegeerte, Vrije Universiteit Amsterdam
  • 1979-1983: lid van Onderzoeksgroep “Vrijheid en bevrijding in relatie tot de menswetenschappen” en mederedacteur van Vrijheid, een onderzoek naar de betekenis van vrijheid voor de methodologie van de menswetenschappen, Amsterdam 1984.
  • 1980-1985 docent filosofie aan de Kunstacademie te Kampen
  • sinds 1985 - hoofddocent filosofie en godsdienstfilosofie Theologische Universiteit Kampen (deeltijd)
  • 1991 – Verdediging van doctoraat: Erotiek en dood, met het oog op transcendentie in de filosofie van Levinas; Promotoren: prof.dr. J. van der Hoeven (Vrije Universiteit, Amsterdam) en prof.dr. P. Moyaert (KU Leuven, België).
  • Van 1991 - 1999 bestuurslid van de Nederlandse "Levinas Studiekring"; nam deel aan de organisatie van het tweede congres van LSK over Levinas' denken en het pluralisme in de cultuur (Levinas en cultureel pluralisme) in 1993.
  • Van 1993 - 1996 : lid onderzoeksgroep van de sectie Philosophy of culture and Ethics van de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht. Met prof.dr. Ilse N. Bulhof Ik redigeerde een boek over het postmoderne denken en de crisis van representatie: Als woorden niets meer zeggen, de crisis rond woord en beeld in de huidige cultuur. Kampen 1995.
  • Vanaf 1990 - nam deel aan het interdisciplinaire onderzoek van de Protestantse Theologische Universiteit, Christian faith in changing contexts (Barth, Levinas, Kierkegaard and kenosis)
  • Tussen 2006-2009: voorzitter onderzoeksgroep Philosophical interpretations of Augustine
  • Sinds 2011 – bekleedt de leerstoel Christelijke Filosofie aan de Universiteit Leiden. Als bijzonder hoogleraar doceert zij vakken filosofie in relatie tot het christelijk en joods perspectief (wereldbeeld); focussen op vragen als de relatie tussen eindigheid en oneindigheid; transcendentie en immanentie; de relatie van zelf en ander, en de kunst van het leven.