Dr. R.D.N. van Riessen

Associate professor in Philosophy of Religion
Groningen
Community / Care

Curriculum vitae

Renée Dirkje Neeltje van Riessen
geboren 24 september 1954 te Lunteren
married, two daughters (born 1992 and 1993)

 • 1981:  university graduate Philosophy, Vrije Universiteit Amsterdam
 • 1979-1983: member of Researchgroup “Vrijheid en bevrijding in relatie tot de menswetenschappen” and co-editor of Vrijheid, een onderzoek naar de betekenis van vrijheid voor de methodologie van de mensweten­schappen, Amsterdam 1984.
 • 1980-1985 lecturer in philosophy at Kunstacademie (School of Arts) in Kampen          
 • since 1985- senior lecturer in philosophy and philosophy of religion Kampen Theological University (part time)
 • 1991 – Defense of Ph.D : Erotiek en dood, met het oog op transcendentie in de filosofie van Levinas;  Promotors: prof.dr. J. van der Hoeven (Free University, Amsterdam) and prof.dr. P. Moyaert (K.U. Leuven, Belgium) .                         
 •  From 1991 - 1999 member of the board of the Dutch “Levinas Studiekring” ; took part in the organisation of the second congress of LSK on Levinas' denken en het pluralisme in de cultuur (Levinas and cultural pluralism) in 1993.
 • From 1993 - 1996 : member of researchgroup  of the section Philosophy of culture and Ethics of Katholieke Theologische Universiteit Utrecht. With prof.dr. Ilse N. Bulhof I edited a book on postmodern thought and the crisis of representation:  Als woorden niets meer zeggen, de crisis rond woord en beeld in de huidige cultuur. Kampen 1995.
 • From 1990 – took part in the interdiscliplinary research of Protestant Theological University, Christian faith in changing contexts (Barth, Levinas, Kierkegaard and kenosis)
 • Between 2006-2009: Chair of researchgroup  Philosophical interpretations of Augustine
 • From 2011 – holds the chair for Christian Philosophy at Leyden University. As extraordinary professor she teaches courses on philosophy in relation to the Christian  and Jewish perspective (worldview); focussing on questions as the relation of finiteness and infinity; transcendence and immanence; the relation of self and other, and the art of living.

Research outlines

The first line of research concerns theories of transcendence in relation to moral, aesthetic and religious experience (Levinas, Lyotard and Agamben).

The second line concerns the philosophical perspective of the soul and/or inner life, comparing and confronting classical Christian authors like Augustine, Kierkegaard and Dooyeweerd with positions in  contemporary  philosophy in the tradition of Husserl  (Levinas, Marion, Lyotard, Derrida).

Key publications

Book (English)

 • 2007
  Man as a Place of God, Levinas’ Hermeneutics of Kenosis, Dordrecht (Springer) 2007. (Book)

Articles (English)

 • 2014
  ‘The subject as Sacrifice: Levinas’ Confusing Critique of the Idealistic Subject-Philosophy’ ,in  The Actuality of Sacrifice , [serie Jewish –Christian Perspectives]   Brill Leiden (to be published 2013)
 • 2013
  ‘Advancing Beyond Socrates? On education, inspiration & inwardness with Kierkegaard and Levinas, in Philosophia Reformata 78 (2013) 64-81.
 • 2011
  “Community and its other; Remarks on Giorgio Agamben’s The Coming Community from a Levinasian point of view” in  Zeitschrift für Dialektische Theologie;  Supplement Series 5, 2011,  81-100
 • 2010
  “On the Creation and Possession of Time- Barth’s Critique of Augustine and Heidegger” in  Zeitschrift für Dialektische Theologie;  Supplement Series 4, 2010, 6-21.
 • 2008
  ‘Creative Kenosis. Levinas and Christian Theology’, in: Responsibility, God and Society, Theological Ethics in Dialogue, Ed. J. De Tavernier et al., Leuven/Paris/Dudley, 2008 (143-162).
 •    2005
  • ‘Jewish Thought and Protestant Theology: Barth and Levinas revisited.’ In: The Reality of Faith. Studies on Karl Barth. Princeton-Kampen Consultation 2005. Bern, Peter Lang, 2007, p. 221-232.
  • ‘Beyond knowledge: The Language of the prophet’ in: Ways of Knowing, In Concert, Ed. John H. Kok, Dordt College Press 2005, 241-252.
 •   2004
  ‘Beyond Representation and Concept, The Language of Testimony’ , in: Marcel Sarot and Wessel Stoker (Eds.), Religion and the Good Life, Studies in Theology and Religion (STAR), 2004.
 • 2002
  Án Empty Place of God: Kenosis in the philosophy of Levinas in Letting Go, Rethinking Kenosis, Bern: Peter Lang 2002 (141-177).

Books (Dutch)

 • 2014
  Wat bezielt Kierkegaard? Zeven essays over een dwarse denker. Budel,  Damon 2014  (ed. Renée van Riessen and Onno Zijlstra)
 • 2013
  De ziel opnieuw. Over innerlijkheid, inspiratie en onderwijs. Amsterdam, Sjibbolet 2013.

Articles (Dutch/choice)

 • ‘Opengebroken innerlijk. Lyotard over de lichamelijke ondertoon van Confessiones’, in: Bert Blans (red), De ontdekking van het innerlijk, De actualiteit van Augustinus, Valkhof Pers, Nijmegen 2012, p, 156-168. 
 • Verder gaan dan Socrates? Over onderwijs, inspiratie en innerlijkheid bij Kierkegaard en Levinas.  Inaugurele Oratie bij aanvaarding bijzondere leerstoel Hoogleraar Christelijke Filosofie, Oraties Universiteit Leiden 2012. 
 •  ‘Inleiding’, in:  Renée van Riessen (red.) Augustinus modern en postmodern gelezen, Budel 2009, p. 7-11.
 • ‘Onvoltooid verlangen: Lyotard over Augustinus’ in: Renée van Riessen (red.) Augustinus modern en postmodern gelezen ,Budel 2009, p. 97-127.
 • ‘Een ideaal beeld van de liefde? Rosenzweig over openbaring en het Hooglied’,  in: Ontmoetingen, tijdgenoten en getuigen, Studies aangeboden aan G.W. Neven, red. A. van der Kooi e.a., Kampen 2009, p. 302-313.
 • ‘Lof van de ziel’, in: De ziel in de literatuur, red. Edith Brugmans,  Valkhof Pers Nijmegen 2009.
 • ‘Religie zonder uittocht: Emmanuel Levinas over religie en ethiek in “Knielen op een bed violen” ‘, in Roman en Religie. Filosofische beschouwingen naar aanleiding van Knielen op een bed violen,  Edwin Koster en Wessel Stoker (red), Zoetermeer 2009.
 • ‘Ontvankelijkheid: het vermogen om geraakt  worden’  in: Peter Henk Steenhuis en Emiel Hakkenes,  Voortreffelijk leven,  Op zoek naar het juiste midden,  Lemniscaat 2009, 75-81.
 • ‘Kenosis en religieuze communicatie’ in: Mededelingen van de Levinas Studiekring 14 (2009), 5-26. 
 • ‘Ik noem je net zolang tot je verschijnt. Over poëzie en religieuze communicatie’, in: Handelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie 4, 2009 (13-22).
 • ‘Persoonlijke identiteit als onteigening’, in: Mededelingen van de Levinas studiekring, 13e jaargang, december 2008, 67-82.
 •  ‘Ouder worden, huizen en verhuizen. Een filosofisch perspectief’ in: Geron, tijdschrift over ouder worden & maatschappij, nr.3, september 2007, p. 4-7.
 • ‘Een storing in de ontologie. Over de verhouding tussen Heidegger en Levinas’ . In:  R. W. Munk (red.),  Filosofie, jodendom, joodse filosofie, Best: Damon (2004)
 • Als woorden niets meer zeggen, de crisis rond woord en beeld in de huidige cultuur. Kampen 1995. (with Ilse N. Bulhof)
 • Riessen, Renée van (1998) ‘Authenticiteit en ontmoeting’ in: Brüggemann-Kruijff, A.Th. et.al. (eds),  Levensecht en bescheiden: Essays over authenticiteit, (Afscheidsbundel ter ere van Prof.dr. Johan van der Hoeven), Kampen : Kok 1998, 16-39.
 •  ‘Kunnen we het Oneindige ook God noemen? Over de rol van het ontologisch godsbewijs in de filosofie van Emmanuel Levinas’, De Uil van Minerva, Tijdschrift voor Geschiedenis en Wijsbegeerte van de Cultuur, 15/ 4, p. 225-243.
 •  'Levinas en de religie’ in: Mededelingen van de Levinas Studiekring 5, 2000, 46-49.
 •  ‘Levinas: de ander, de derde en de dieren’ in: Mededelingen van de Levinas-Studiekring 8 (2003)   21-37.
 • ‘Kruimels van de tafel. Openbaring, experiment en gemis in de poëzie van Emily Dickinson’. In: Een verbeelde God, Dertien literaire ontwerpen. Onder redactie van Johan Goud, Zoetermeer, 2001, p. 98-118.
 • ‘Levinas en de religie’ in: Mededelingen van de Levinas Studiekring 5, 2000, 46-49.
 • ‘Emmanuel Levinas’ in Maarten Doorman en Heleen Pott (eds.), Filosofen van deze tijd, Amsterdam 2000, 108-122.
 • ‘Kunnen we het Oneindige ook God noemen? Over de rol van het ontologisch godsbewijs in de filosofie van Emmanuel Levinas’ in: De Uil van Minerva, Tijdschrift voor Geschie­denis en Wijsbegeerte van de Cultuur, 1999 , 15/ 4, p. 225-243.
 • ‘Authenticiteit en ontmoeting’ in: Brüggemann-Kruijff, A.Th. et.al. (eds),  Levensecht en bescheiden: Essays over authenticiteit, (Afscheidsbundel ter ere van Prof.dr. Johan van der Hoeven), Kampen : Kok 1998, 16-39.
 • ‘Kenose, leeg worden of lotsverbondenheid?’ In: Stapstenen, op­stellen over filosofie en spirituali­teit, red. Bert Blans, Best 1997, 165-182.
 • ‘De ander van de ander, Over Emmanuel Levinas.’ In: Het denken van de ander, Proeve van een vrouwelijke ideeëngeschiedenis,  red. Joke J. Herm­sen, Kampen 1997, 270-286.
 • ‘Buiten de orde. Levinas´ denken over de transcendentie van het kwaad, de Ander en God’ in: Als ik Job niet had, red. A. de Lange en O.K. Zijlstra, Zoetermeer 1997, 139-155.
 • ‘De Heilige Schrift en de stem van de Geest; over fundamentalisme en grammatologie’, Wijsgerig Perspectief 36, (1995/6-6), 159-184.
 • ‘De notie van het sublieme en de christelijke ervaring van God’, in: Kees Waaijman e.a., Kansen voor Spiritualiteit, Baarn 1996, 177-184.
 • ‘Hoe authentiek moet religieuze ervaring zijn? Over de plaats van authenticiteit in H.M. Kuiterts Zeker weten’  pp. 83-112
 • ‘De representatiecrisis, inleiding en uitzicht’ (met Ilse N. Bulhof) in: Ilse N. Bulhof en Renée van Riessen Als woorden niets meer zeggen. De crisis rond woord en beeld in de huidige cultuur, Kampen 1995,  p. 11-55 
 • ‘Ethiek zonder grond, de representatiecrisis bij Levinas en Lyotard’, in: Ilse N. Bulhof en Renée van Riessen Als woorden niets meer zeggen. De crisis rond woord en beeld in de huidige cultuur, Kampen 1995, p. 77-104.
 • ‘Verschillen in waarheid, reflecties over de verhouding van waarheid en minderheid naar aanleiding van Plato en Nietzsche’, in: F. De Lange (red.), Geloven in de minderheid? Kampen 1994, 59-74.
 • ‘De zorg om zichzelf en de zorg voor anderen. Een vergelijking tussen Levinas en Rorty’ in: Joodse filosofie tussen rede en traditie, Feestbundel ter ere van Prof. Dr. H.J. Heering, (Reinier Munk en F.J. Hoogewoud, eds), Amsterdam 1993
 • ‘Keizerin van Calvarie’ in  Aan de Jabbok. Religie en rebellie in de poëzie van Emily Dickinson, Kampen 1989 (red. Gerard Rothuizen, Renée van Riessen en Anthony Runia).

Artikelen/interviews in dagbladen en tijdschriften (recente keuze)

 • ‘Augustinus vindt geen rust in God’, interview met Peter Henk Steenhuis naar aanleiding van de verschijning van Augustinus, modern en postmodern gelezen in Trouw,
 • ‘God is onze huishoudster’  (interview in de serie : Een persoonlijke God? ) Trouw, 29 maart 2007
 • ‘Liever uit dan in balans’, interview met Ruth Deddens-Berenschot in Beweging, voorjaar 2008.
 • ‘Het zit in het toeven. Verslag van een gesprek van Peter Henk Steenhuis met Renée van Riessen over religie en een taal die raakt’, in: Trouw, 15 december 2009.

 Promotions (PhD) as co-promotor

 •  Lucien van Liere, Geweld, genade en oordeel, Een beschouwing van de verhouding tussen subject en object in de christologie van Karl Barth, vergeleken met de kritische theorie van theodor W. Adorno en de politieke theorie van Hannah Arendt (2006)
 • E.V. Tolstoj, Caleidoscoop, F.M. Dostojevski en de vroege dialectische theologie (2006).
 • Jingyi Ji, Encounters between Chinese Culture and Christianity, A Hermeneutical Perspective (2007).

 Poetry

 •  Jagend licht, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 1984
 • De vrouw en de trommel, Uitgeverij Bert Bakker, 1987
 • Gevleugeld/ ontvleugeld, Uitgeverij Prometheus/ Bert Bakker 1997
 •  Krekels in de keuken, Uitgeverij Prometheus, 2008.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.