Prof. dr. M.M. Jansen

Intercultural theology / missiology

Profielschets van de leerstoel Missiologie aan de PThU

Missiologie is theologische reflectie op de christelijke missie als grensovergang tussen mensen met verschillende culturele/etnische, sociaal-economische achtergronden en met verschillende religieuze en niet-religieuze wereldbeelden. De studies van World Christianity en Religious Studies zijn de naaste bondgenoten, terwijl de PThU-missiologie zich richt op de ontmoetingskundige aspecten.

Medewerkers van deze leerstoel

  • Prof.dr. Heleen Zorgdrager, die de cursussen missiologie op zich neemt
  • Prof.dr. Dorottya Nagy, buitengewone leerstoel ondersteund door de Protestantse Kerk
  • Dr. Gé Speelman, universitair docent godsdienstwetenschap en christen-moslimrelaties

Onder supervisie van de leerstoel zijn de volgende PhD-projecten afgerond

  • Jane Holslag, Berlin Fellowship: East German Perspectives and Missional Encounter, 1961-1989.   LiTVerlag 2013
  • Wietske de Jong-Kumru, Postcolonial Feminist Theology. LiT-Verlag 2013 
  • Eleonora Hof, Reimaging Mission in the Postcolonial Condition, A Theology of Vulnerability at the Margins, Boekencentrum 2016
  • Daniel Bediako-Akoto, Towards Holistic Sexual Flourishing in Africa, Boekencentrum 2017
  • Rob van Waarde, Oog in oog. Een missiologische studie naar de betekenis van de exposurebenadering in de stedelijke context, 2017