Publicaties

Terug

Forthcoming

• Cas Wepener, Henry Mbaya, Marcel Barnard, ‘Worship in the Corinthian Church (AIC) in Phepheni, Eastern Cape, South Africa’, accepted, Studia Liturgica

• Ronelle Sonnenberg & Marcel Barnard, ‘Christian Youth Worship educating young people. Reclaiming space for learning in Liturgical contexts’, accepted, HTS Theological Studies – Practical Theology

• Visser-Vogel, E., Westerink J., De Kock, A., Barnard, M., and Bakker, C., 'Developing a framework for research on religious identity development of highly committed adolescents’, accepted, Religious Education

• Marcel Barnard, Henry Mbaya, Cas Wepener, 'Blessing, Burning and Burying. Social Capital Formation in Chruches in South Africa', in Wilhelm Gräb (ed.), ..., accepted.

• Nienke van Andel & Marcel Barnard, 'Network-Generated Meanings of ‘Liturgy’. Towards a Discourse-Analytical View on Liturgy, Ritual and Their Scholarly Study’, submitted, MTSR

• Marcel Barnard & Cas Wepener, 'Reclaiming space for learning in liturgical contexts: Cracks in the maxim of the uselessness of liturgical ritual', submitted, HTS Theological Studies – Practical Theology

2011

Wetenschappelijk

• 'Ambivalent Images. Rethinking Biennale 52 Venice/ Documenta 12 Kassel and the Task of Practical Theology', in International Journal of Practical Theology 14/1 (2010) 68-85.

• 'Voorbij de liturgiewetenschap?!', in Louis van Tongeren en Paul Post (eds.), Voorbij de liturgiewetenschap. Over het profiel van liturgische en rituele studies (= Netherlands Studies in Ritual and Liturgy 12), s.l. 2011, 25-35.

• Marcel Barnard, ‘Green Cathedral, Almere, and ABRI Cathedral, Neeltje Jans’, in: Paul Post, Arie L. Molendijk, Justin E.A. Kroesen (eds.), Sacred Places in Modern Western Culture (Louvain: Peeters, 2011) 169-173.

• Marcel Barnard, ‘Celebrating Life Stories on the World Wide Web’, in: Paul Post, Arie L. Molendijk, Justin E.A. Kroesen (eds.), Sacred Places in Modern Western Culture (Louvain: Peeters, 2011), 313-316.

vakpublicatie

• 'Het kwetsbare lichaam', in Interpretatie 19/7 (2011) 19-21.

populair

• 'De kerk is te leuk', in Woord en Dienst 60/2 (2011) 8-10.

• 'Hufters', in Interpretatie 19/6 (2011) 15-17.

• 'Voorbij de Liturgische Beweging', in Ouderlingenblad 89/1021 (2011) 28-32.

2010

Wetenschappelijk

• 'Concentration and Expansion. The Prof. dr G. van der Leeuw Foundation. Meeting Centre for Church and Arts' in Louis van Tongeren, Marcel Barnard, Paul Post & Gerard Rouwhorst (eds.), Patterns and Persons. Historiography if Liturgical Studies in the Netherlands in the Twentieth Century (= Liturgia Condenda), Leuven, 129-168

• 'Gerardus van der Leeuw (1890 - 1950) as a liturgical scholar', in idem, 243-260

• Marcel Barnard and Paul Post, 'Balance and Perspective. Some Critical Observations Regarding the Historiography of the Era of the Liturgical Movement in the Netherlands', in idem, 469-485.

• 'Flows of Worship in the Network Society. Liminality as Heuristic Concept in Practical Theologie Beyond Action Theory, In die Skriflig 44/1 (2010) 67-84

• Cas Wepener, Ignatius Swart, Gerrie ter Haar, Marcel Barnard, 'The Role of Religious Ritual in Social Capital Formation for Poverty Alleviation and Social Development: Theoretical and Methodological Points of Departure of a South African Exploration', in Religion and Theology 17/1,2 (2010), 61-82

• Cas Wepener, Marcel Barnard, 'Entering the Field. Initiating Liturgical Research in an AIC', in Acta Theologica 30/2 (2010) 192-210

redacties wetenschappelijk

• Louis van Tongeren, Marcel Barnard, Paul Post & Gerard Rouwhorst (eds.), Patterns and Persons. A Historiography of Liturgical Studies in the Netherlands in the Twentieth Century (= Liturgia Condenda), Leuven

populair

• Van zusjes en schoonzusjes, in: Interpretatie september 2010, 17-19

2009

Wetenschappelijk

• Hans Alma, Marcel Barnard, Volker Küster, ‘Introduction’, in: Hans Alma, Marcel Barnard, Volker Küster (eds.), Visual Arts and Religion (= Contactzone 4), Berlin 2009, vii-xiv.

• ‘Appropriation. A Dynamical Process of Interpretive Action’, in Hans Alma, Marcel Barnard, Volker Küster (eds.), Visual Arts and Religion (= Contactzone 4), Berlin 2009, 3-15.

• ‘Reconstructing Protestant Identity in Liturgy and Spirituality. The Need to Integrate Anthropology in Theological Liturgical Discourse’, in: Volker Küster (ed.), Reshaping Protestantism in a Global context (= Contactzone 1), 209-223

• 'Late modern rhythm', in: Hetty Zock (ed.), At the Crossroads of Art and Religion. Imagination, Commitment, Transcendence (= Groningen Studies in Cultural Change XXXIV), Leuven 2009, 173-187.

• Marcel Barnard, Mirella Klomp, Ronelle Sonnenberg, Stefan Belderbos, Nienke van Andel, 'Dots on a Blank Sheet. Procedures in Ritual and Liturgical Research', in Jaarboek voor Liturgieonderzoek 25 (2009)35-46

• Nienke van Andel en Marcel Barnard, '"Discourses in Liturgy". De totstandkoming van het nieuwe protestantse liedboek (2012) vergeleken met de totstandkoming van het Liedboek voor de Kerken (1973) - een onderzoekspresentatie', in Jaarboek voor Liturgieonderzoek 25 (2009)55-70

• Paul Post, Marcel Barnard, Justin Kroesen, Gerard Rouwhorst, Louis van Tongeren, Thomas Quartier, 'Reframing liturgical and ritual studies: The new national liturgical and ritual studies research programme, 2009-2012, in Jaarboek voor Liturgieonderzoek 25 (2009) 7-18

redacties wetenschappelijk

• Hans Alma, Marcel Barnard, Volker Küster (eds.), Visual Arts and Religion (= Contactzone 4), Berlin 2009

vakpublicaties

• 'Een open boek of een gesloten boek? Over bijbel en liturgie', in: Met Andere Woorden 28 (maart 2009) 21-29

• 'Ontdek die nagmaal in die gereformeerde erediens', in: Cas Wepener en Johan van der Merwe (eds.), Ontdekkings in die Erediens, Wellington: Lux Verbi .BM, 2009, 109-127.

• 'Panorama zondag. Verbonden en geworteld', in: Louis van Tongeren (red.), Liturgie op maat. Vieren in het spanningsveld van eenheid en veelkleurigheid (= Meander), Berne 2009, 19-46

Populair

• 'Populistische Kletspraat', in Woord en Dienst 58/9 (2009) 11

• 'Brongetrouw en doelgericht', in Woord en Dienst 58/16 (2009) 6

• 'Introductie. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw', in: Marcel Barnard en Gerda van de Haar (red.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Meinema, Zoetermeer 2009, xv-xx.

• 'Bijbelintroducties' nrs. 23-32 en 34-67, in: Marcel Barnard en Gerda van de Haar (red.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Meinema, Zoetermeer 2009. Presentation: September 10th 2009, bij de desbetreffende trefwoorden
• 'Lijkwade van Mondo Cane. Yves Klein', in: Marcel Barnard en Gerda van de Haar (red.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Meinema, Zoetermeer 2009, 540-543.

• Marcel Barnard en Cas Wepener, 'Basisliturgie. Seisoen van Barmhartigheid', in Preekstudies met liturgiese voorstelle gebaseer op die leesrooster vir lidmate. Revised Common Lectionary: JAar C. Advent 2009 tot Koninkrijkstijd 2010, Matieland: Communitas and Bybel-Media 2009, 204-207

Redacties populair

• Marcel Barnard en Gerda van de Haar (red.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Meinema, Zoetermeer 2009. Presentation: September 10th 2009

2008

Wetenschappelijk

• ‘African Rhythm in an Amsterdam Business District. Liturgy in Immigrant Churches’, in: Mechteld Jansen en Hijme Stoffels (eds.), A Moving God. Immigrant Churches in the Netherlands (= International Practical Theology 8), 115-138.

• ‘Bricolageliturgie: Liturgical Studies Revisited’, in: Verbum et Ecclesia 29/1 (2008\) 14-31 (= idem, in F. Gerrit Immink and Cas J.A. Vos (eds.), God in een kantelende wereld. Geloof en kerk in veranderende contexten, Pretoria/ Zoetermeer 2009, 310-325.

• Marcel Barnard en Paul Post, ‘Nogmaals: de Liturgische Beweging voorbij. Enkele kritische kanttekeningen bij de historiografie van het zogenoemde tijdvak van de Liturgische Beweging’, in: Jaarboek voor Liturgieonderzoek 24 (2008) 7-22

• Ronelle Sonnenberg en Marcel Barnard, ‘God Talk between Beat and Silence. Presentatie van een PhD-project over youth worhip’, in : Jaarboek voor Liturgieonderzoek 24 (2008) 177-197

Vakpublicaties

• ‘Tekst en context/ preek en liturgie’, in: Henk van der Meulen, Als een leerling leren preken. Preekvoorbereiding stapsgewijs, Zoetermeer 2008, 35-49

• ‘De gereformeerde obsessie met de exclusiviteit van de preek - de zaak Noordmans versus Van der Leeuw revisited’, in: Het debat Noordmans - Van der Leeuw. Studies bij het werk van dr. O. Noordmans (= Noormanscahier 7), s.l. 2008, 27-35.

• ‘Elkander groetend met de zegen. De zegen in het protestantisme tussen Liturgische Beweging en rituele trends’, in: Didier Pollefeyt, Ellen de Boeck (red.), Daadwerkelijk. Rituelen van zegeningen vandaag (= Leuvense Cahiers voor Praktische Theologie 8), Antwerpen 2008, 91-109.

populair

• Marcel Barnard en Anne Margriet Pot, ‘Liturgische loopgravenoorlog’, in: Woord en Dienst 18 (26 september 2008) 20-21.

2007

Wetenschappelijk

• ‘Naar een nieuwe protestantse avondmaalstheologie. Een reconstructie aan de hand van Rappaports notie great inversion’, in Jaarboek voor Liturgieonderzoek 23 (2007) 7-23

• Marcel Barnard en Eward Postma, ‘Het ludieke en het rituele. Johan Huizinga’s “Homo Ludens” herlezen’, in: Theologisch Debat 4/2 (2007) 4-14

• ‘Einsegnung in das geistliche Amt in der vereinigten reformierten und lutherischen Kirche in den Niederländen’, in: Irene Mildenberger (hrsg), Ordinationsverständnis und Ordinationsliturgien. Ökumenische Ausblicke, Leipzig 2007, 101-115

Populair

• ‘Gloria in Excelsis Deo en Praise and Worship’, in: A Capella 5/3 (2007) 7

• ‘Praise and Worship’, in Vieren 4 (2007) 18-23

• Marcel Barnard, Ronelle Sonnenberg, Annemieke vander Veen, 'Een vette praise in een vloeibare kerk', in: Centraal Weekblad 9 november 2008, 8v.

• 1 - 14 mei, in Evangelisch-Luthers Dagboek 2007-2008, 95-102

2006

Wetenschappelijk

• M. Barnard, Liturgie voorbij de Liturgische Beweging. Over Evangelical Worship, Thomasvieringen, kerkdiensten in migrantenkerken en ritualiteit op het internet, Zoetermeer 2006 (zie website Boekencentrum)

• ‘The Praise and Worship Movement and its relation to culture. An exploration of new fields of research in liturgical studies’, in: Jaarboek voor liturgieonderzoek 22 (2006) 79 – 88.

• ‘Mapping the ecumenical field of song’, in: Bulletin voor Charismatische Theologie 57 (2006) 28-38

vakpublicaties

• ‘Suburbia’, in Interpretatie 14/1 (2006) 22-24

Populair

• ‘De Lijdenstijd is geen Veertigdagentijd’, in: Confessioneel 118/5 (2006) 5

• ‘De Lijdenstijd is geen Veertigdagentijd’ (vervolg), in: Confessioneel 118/6 (2006) 5

• ‘Veertig dagen aan de hand van Psalmen’, in: Confessioneel 118/7 (2006) 5

• ‘Eén van hart en met één mond. Het onzevader gebeden en gezongen’, in Onze Vader gezongen. Twaalf composities naar verschillende kerkelijke tradities op tekst van Matteüs 6, 9-13 uit De Nieuwe Bijbelvertaling, Den Bosch 1996, 29 – 31

• ‘De vertelling van de wind’, in: Interpretatie 14/7 (2006) 22-25

• ‘Moordwijf en zuurpruim’, in: Diverse theologen uit de Protestantse Kerk in Nederland, In de schijnwerpers. Fictieverhalen over figuranten uit de Bijbel, Heerenveen 2006, 41 -48.

• ‘Afscheid ambtsdragers’(= ingezonden brief), in Woord en Dienst 55/23 (2006) 20

2005

Wetenschappelijk

• ‘Saint Martin Luther. About modern liturgy science in view of the position of the saints in the work of Gerardus van der Leeuw (1890-1950)’, in Marcel Barnard, Paul Post, Els Rose (eds.), A cloud of witnesses. Saints and role models in chirstian liturgy (= Liturgia Condenda 18), Leuven 2005, 45-61

• Marcel Barnard, Paul Post, Els Rose, ‘Introduction’, in Marcel Barnard, Paul Post, Els Rose (eds.), A cloud of witnesses. Saints and role models in chirstian liturgy (= Liturgia Condenda 18), Leuven 2005, 5-43.

• ‘De Nieuwe Bijbelvertaling in de liturgie’, in: Tijdschrift voor Liturgie 89-3 (2005) 124-137

• ‘Praktische theologie als wetenschap van de majesteitelijke zonde’, in: Marcel Barnard, Eward Postma, Klaas Zwanepol (red.), Pelgrimage naar het laatste veld van de vrijheid. Een boek herlezen en een thema overdacht, Budel 2005, 26-38

• Marcel Barnard, Eward Postma, Klaas Zwanepol, ‘Inleiding’, in: Marcel Barnard, Eward Postma, Klaas Zwanepol (red.), Pelgrimage naar het laatste veld van de vrijheid. Een boek herlezen en een thema overdacht, Budel 2005, 7-12

• ‘Behoort Praktische Theologie tot de Cultural Studies?’, in: Verbum et Ecclesia 26/3 (2005) 659-676

Redacties wetenschappelijk

• Marcel Barnard, Paul Post, Els Rose (eds.), A cloud of witnesses. Saints and role models in christian liturgy (= Liturgia Condenda 18), Leuven 2004

• Marcel Barnard, Eward Postma, Klaas Zwanepol (red.), Pelgrimage naar het laatste veld van de vrijheid. Een boek herlezen en een thema overdacht, Budel 2005

vakpublicaties

• 'Bidden in fragmenten´, in: Interpretatie 13/1 (2005) 22-25

• ‘Het Numineuze’, in Interpretatie 13/5 (2005) 17-19

Populair

• ‘Dr. Sjouke Voolstra. Een interview’, in: Anna Voolstra, Alle G. Hoekema, Piet Visser (red.), Beeldenstormer uit bewogenheid. Verzamelde opstellen van Sjouke Voolstra (= Summa, blad van de Theologische Faculteit van de Universiteit van Amsteram, 14/5 (1982), Hilversum 2005, 11-18

redacties populair

• Marcel Barnard, Margreet Limburg – Klokke, Louis van Tongeren (red.), Zeggen en zwijgen. Oecumenisch gebedenboek voor alledag, Zoetermeer 2005 (eigen teksten op pp.129-134, 180-181, 236, 258).

2004

Wetenschappelijk

• ´´n Vreemde lover laat jou ander vasthou´. Psalmen in liturgie en cultuur´, in: Marcel Barnard, Gerben Heitink, Henk Leene (red.), Letter en feest.In gesprek met Niek Schuman over bijbel en liturgie, Zoetermeer 2004, 35-49.

• ´Liturgia semper reformanda quia ecclesia reformata. Het gebruik van tradities in recente protestantse liturgiehervormingen´, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 20 (2004) 59-72.

• ´Waiting for meaning. Psalm in Cult and Culture´, in: D.J. Human and C.J.A. Vos, Psalms and Liturgy (= Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series, 410), New York/ London 2004, 1-14.

Redacties wetenschappelijk

• Marcel Barnard, Gerben Heitink, Henk Leene (red.), Letter en feest.In gesprek met Niek Schuman over bijbel en liturgie, Zoetermeer 2004.

vakpublicaties

• ‘Psalmen als bezwering en als succesteksten. Hermeneutiek in Afrika en in Nederland’, in: Interpretatie 12/1 (2004) 21-23.

• De dans kan niet sterven. Gerardus van der Leeuw herlezen. Essay over religie en cultuur (= Prof. dr G. van der Leeuw-stichting, Onderbreking 3), Zoetermeer 2004 (boek, 120 pp)

• ´Schilderkunst, avondmaal en leven tussen autonomie en uitwissing´, in: Interpretatie 12-5 (2004) 15-17

• Overleven achter steen. Liturgie voorbij de Liturgische Beweging´, in: Eredienstvaardig 20/6 (2004) 214-217 (ook verschenen als ´Kerk binnen en buiten de muren. Het exemplarisch karakter van vieringen in de bajes´, in: Zandschrift. Contactblad voor het Justitiepastoraat 9/4 (2004) 71-78’.

• ´It takes two to dance. De Nieuwe Bijbelvertaling in de liturgie´, in: Met andere woorden 23 (2004) 12-19.

Populair

• ‘Het heilige spel meespelen. De plaats van het schone in de liturgie’, in: Volzin.Opinieblad voor geloof en samenleving, 3/2 (2004)16-18.

• ´Jezus krijgt pas pijn in de dertiende eeuw´, in: A. Oderwald, K. Neuvel, C. Hertogh (red.), Pijn. Over literatuur en lijden, Utrecht 2004, 207-215.

overige

• Dienstboek – een proeve: Leven, zegen, gemeenschap, Zoetermeer 2004. Redactie onder voorzitterschap van Marcel Barnard en Peter Hoogstrate; lid eindredactie; de werkgroepen ´Inleiding in een bediening´, ´Doop en belijdenis´ (gedurende een deel van de periode), ´Trouwvieringen´ (idem) onder voorzitterschap van Marcel Barnard; concepten en bijdragen (zie ´Verantwoording en bronnen´, 1001- 1023) 76, 163-1, 311-312, 313, 316v.,782-26.

2003

Wetenschappelijk

• ‘Belijdenis is vieren. Confessionele en liturgische pluraliteit in de Protestantse kerk in Nederland’, in Marcel Barnard, Luco van den Brom, Frits de Lange (red.), Protestants geloven: bij bijbel en belijdenis betrokken, Zoetermeer 2003, 33-51.

• ‘De trouwviering in het Nederlands protestantisme. Contextuele en liturgische transformatie’, in: L. Boeve, S. Van den Bossche, G. Immink, P. Post (red.), Levensrituelen en sacramentaliteit tussen continuïteit en discontinuïteit, Kampen 2003, 95-110

• ‘De heilige Maarten Luther. Over moderne liturgiewetenschap, aan de hand van de positie van de heiligen in het werk van Gerardus van der Leeuw (1890-1950)’, in Jaarboek voor Liturgieonderzoek 19 (2003),31-46

redacties wetenschappelijk

• Marcel Barnard, Luco van den Brom, Frits de Lange (red.), Protestants geloven: bij bijbel en belijdenis betrokken, Zoetermeer 2003

Vakpublicaties

• ‘God leeft en iedereen heeft het erover, behalve de kerk’, in: Interpretatie 11/5 (2003) 25-27

• ‘Tijd voor een nieuwe Doorbraak. Christenen in de cultuur’, in: Interpretatie 11/1 (2003) 9-11

populair

• ‘Kunst en religie vinden elkaar buiten de kerk’, in: Het goede leven 2/22 (2003) 6v. en Friesch Dagblad 14 juni 2003

• ‘Overdenking bij Psalm 25, zondag Oculi’, in: Overdenkingen op de weg naar Pasen, St. Docete (2003), 10-16

• ‘Onderzoek naar dynamische liturgie in een complexe cultuur’ in Areopagus 7/2 (2003) 10-13

• ‘De kunst God te vieren. Waarom Pasen en de tijd voor Pasen steeds meer aandacht krijgen in de kerken’, in Ouderlingenblad 932 (2003), 12-15

• Marcel Barnard en Bert Jan Lietaert Peerbolte (red.), Openbaringen en visioenen. Betekenis en invloed van het boek Openbaring, Zoetermeer 2003

• ‘Op bezoek bij Lutheranen in Kwazulu-Natal (Zuid Afrika)’, in elkkwartaal 3/4 (2003), 8-9.

Bespreking

• J.E.A. Kroesen, J.R. Luth, A.L. Molendijk, Religieuze ruimte. Kerkbouw, kerinriching en religieuze kunst, Zoetermeer 2002 ‘De religieuze ruimte van een noorderling’, in Interpretatie 31

2002

Wetenschappelijk

• ‘Tendensen in de dynamiek van cultus en cultuur: perspectieven in de liturgiewetenschap’, in: Marcel Barnard en Niek Schuman (red.), Nieuwe wegen in de liturgie. De weg van de liturgie – een vervolg, Zoetermeer 2002, 11-27

• ‘The wedding service. Cultural and liturgical transformation’, in: Studia Liturgica 32/1 (2002) 119-128

• ‘Waar blijven de brede blik, de creativiteit en de humor? Tegenspel aan Van der Veldens verdediging van de gereformeerde Nederlandse liturgie’, in: Kerk en theologie 53/4 (2002) 283-304

• ‘Voor ons de zondvloed – Een besprekingsartikel’, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 56/4 (2002) 329-332

Redactie wetenschappelijk

• Marcel Barnard en Niek Schuman (red.), Nieuwe wegen in de liturgie. De weg van de liturgie – een vervolg, Zoetermeer 2002

Vakpublicaties

• ‘De waarde van onze cultuur’, in Interpretatie 10/1 (2002) 23-25

• ‘De netwerkcultuur’, in Interpretatie 10/5 (2002) 25-27

• ‘Emerging Rituals’, in Op goed gerucht 10 (2002) 4-6

Populair

• ‘Liturgie rond Pim en rond Jezus’, in Woord & Dienst 51/15 (2002) 4-5

• ‘Week XVI na Trinitatis’ en ‘Week XVII na Trinitatis’, in Dagboek. Evangelisch-Luthers Dagboek 2002-2003, 154-159

• ‘Nieuwe engel’, in ELKkwartaal 2/4 (2002)4-5

populaire publicatie op internet

• Marcel Barnard, Hans Uytenbogaardt en Dorette van Houten, ‘Liturgiesuggesties 4 en 5 mei’, www4en5mei.nl

2001

Wetenschappelijk

• Marcel Barnard en Paul Post, ‘Inleiding’, in: Marcel Barnard en Paul Post (red.), Ritueel bestek.Antropologische kernwoorden van de liturgie, Zoetermeer 2001, 9-16

• ‘Dynamiek van cultus en cultuur’, in: idem, 47-55

• ‘Een kerkdienst in een museum’, in: idem, 56-62

• ‘Beeld en ritueel’, in: idem, 115-122

• ‘De Nationale Herdenking en Nationale Viering Bevrijding op 4 en 5 mei’, in: idem, 187-193

• ‘Zon, licht, vuur, kleur: ambivalente begrippen’, in: idem, 241-250

• ‘Yves Klein: blauwe monochromen, antropometrieën en vuurbeelden’, in: idem, 251-258

• ‘Engelen van Paul Klee en Moniek Toebosch’, in: idem, 268-274

• ‘Liturgiek in Mokum. Capita selecta uit de systematische liturgiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam’, in idem, 85-98

• ‘C.W.Mönnich (1915-1994) – een artistiek luthers theoloog. Dimensies en perspectieven van een op de cultuur betroken theologie. Presentatie van een onderzoeksproject, toegespitst op Pelgrimage (1953) en Antiliturgica (1966), in: Jaarboek voor Liturgieonderzoek 17 (2001) 7-24

• Mirjam Sterk en Marcel Barnard, ‘Kerk binnen de muren. Liturgie in justitiële instellingen, geïllustreerd aan acht paasdiensten’, in: Jaarboek voor Liturgieonderzoek 17 (2001):, 271-294

• Marcel Barnard en C.J.A. Vos, ‘’n Besinning oor die liturgie. Teorievorming, ondersoek en praktykvorming’, in: Praktiese teologie in Suid-Afrika 16/2 (2001) 17-31

• ‘Prinses Diana als postmoderne heilige en een kerkdienst in een museum. Tendensen in de dynamiek van cultus en cultuur vanuit een West-Europees perspectief’, in: Verbum et ecclesia 22/2 (2001) 209-230

• ‘Jezus in de moderne kunst: Houd Mij niet vast’, in: M Bouwens, J. Geel en F. Maas (red.), Jezus, een eigentijds verhaal (= feestbundel E. Schillebeeckx 85 jaar), Zoetermeer 2001, 27-45

• ‘Secular feast and christian feast in Schleiermacher’s Practical Theology and Aesthetics. A theoretical contribution to the study of liturgy and the arts’, in: P. Post, G. Rouwhorst, L. van Tongeren en A. Scheer (red.), Christian feast and festival, Leuven 2001

• ‘Mijzelf in blindlezen bekwamen. Visio Dei en de praxis van de gemeente bij Ernst Beker’, in: Kerk en theologie 52/2 (2001) 158-170

• ‘Lectionaria en liturgische transformatie. Een culturele analyse van een cultische verandering’, in: J. Boendermaker, K. Deurloo e.a. (red.), Liturgisch centrum. Taal in Schrift en eredienst. Opstellen voor Dirk Monshouwer, Hilversum 2001, 94-107

Redactie wetenschappelijk

• Marcel Barnard en Paul Post (red.), Ritueel bestek. Antropologische kernwoorden van de liturgie, Zoetermeer 2001

• Marcel Barnard, Alle Hoekema, Hanneke Meulink – Korf (red.), Theologie in Mokum. Kerkelijke godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam, Zoetermeer 2001

vakpublicaties

• ‘Willem Gerard Overbosch (1919-2001). In memoriam’, in: Jaarboek voor Liturgieonderzoek 17 (2001), 25-30

• ‘Verzoening in Zuid Afrika en in de eerste Petrusbrief; Antjie Krog’, in: Interpretatie 9/5 (2001) 20-22

Populair

• ‘Kunst als liturgische uitdaging. Museum Boymans van Beuningen: een liturgische vindplaats’, in: Inzet. Voor wie werkt aan liturgie 5 (2001)130-136

populaire publicatie op internet

• ‘Penny-wise and pound-foolish. Bidden bij koerswinsten en beursverliezen. Over geld en liturgie’, op: www.sowkerken.nl > experimentendag > barnard

2000

Wetenschappelijk

• Liturgiek als wetenschap van christelijke riten en symbolen, (= oratie Universiteit van Amsterdam), Amsterdam 2000

Vakpublicaties

• ‘Inleiding tijdens de conferentie’, in OJEC, Het Beklag G’ds. Teksten van de op 6 maart gehouden conferentie etc., (= OJEC Debatten en lezingen nr. 4)

• ‘Er loopt geen rechte lijn van de synagoge naar de kerk’, in D. de Zeeuw en R. Kouwijzer (red.), Liturgie. Stelt het iets voor? (= Radix; Leren en vieren met een Amsterdams accent, deel 2), Amsterdam 2000, 35-38

Populair

• ‘Religieuze kunst heeft kerk niet meer nodig’, in Friesch Dagblad, 5 februari 2000, 29

1999

Wetenschappelijk

• ‘Rol en rite: Over liturgisch voorgaan’, in Praktische Theologie 26/2 (1999), 148-170

Besprekingen

• Frans Vromen o.s.b., De Perkamentrol van Ravenna: Ons ghenaket die avontstar (= Liturgie in perspectief 8), Baarn / Heeswijk-Dinther 1997, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 53 (1999) 2, 161

• Paul Post en Willem Marie Speelman, De Madonna van de Bijenkorf. Bewegingen op de rituele markt (= Liturgie in perspectief 9), Baarn / Heeswijk-Dinther 1997, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 53/2(1999), 161-162

• Inken Mädler, Kirche und bildende Kunst der Moderne: Ein an F.D.E. Schleiermacher orientierter Beitrag zur theologischen Urteilsbilding, Siebeck 1997, in: Kerk en Theologie 50/4 (1999), 353-355

1998

Wetenschappelijk

• ‘Liturgiewetenschap als discipline’, in: P.Oskamp en N.Schu¬man (eindred.), De weg van de liturgie. Tradities, achtergron¬den, praktijk, Zoetermeer 1998, 90-98

• ‘De Heilige Schrift’, in: idem, 195-209

• ‘Prediking’, in: idem, 210-216

• ‘Doop en belijdenis’, in: idem, 281-302

• ‘Beperkte vrijheid: Lucas Cranachs houtsneden bij de Apokalyps in Luthers “September¬testament” (1522)’, in: K. Zwanepol en M.L. van Wijngaarden, Bevrijding en vrijheid. Liber Amicorum S.E. Hof, Woerden 1998, 20-32

Redacties wetenschappelijk

• P. Oskamp en N. Schuman (eindred.), M. Barnard, F.G. Immink, J.H. van der Laan, Th.M. van Leeuwen, D. Monshouwer, P. Os¬kamp, N.A. Schuman, J.H. Uytenbogaardt (red.), De weg van de liturgie. Tradities, achtergron¬den, praktijk, Zoetermeer 1998

vakpublicaties

• ‘Dit is het einde niet: Profetie met het oog op het jaar 2000’, in: M.Bar¬nard en A. van der Werff (red.), Dit is het einde niet. Profetie met het oog op het jaar 2000 (= Onderbreking: Reeks van de Prof. dr G. van der Leeuw-Stichting, dl. 2), Kampen 1998, 9-12

• ‘Een bijbelvertaling waar muziek in zit? Gedachten over de Nieuwe Bijbelvertaling’, in: Eredienstvaardig, 14 (1998) 3, 78-80

• ‘Albrecht Dürer en de Openbaring van Johannes’, in: Werkgroep Kerk en Prediking, Postille 1998-1999, Zoetermeer 1998, 181-182

• ‘Zondag 31 oktober: Openbaring 6:17’, in: idem, 182-187

• ‘Zondag 7 november: Openbaring 10:10v.’, in: idem, 187-191

• ‘Zondag 14 november: Openbaring 17:1v.’, in: idem, 191-193

• ‘Zondag 21 november: Openbaring 21:5a en 22:6’, in: idem, 193-197

Redactie vakpublicatie

• M. Barnard en A. van der Werff (red.), Dit is het einde niet: Profetie met het oog op het jaar 20002 (= Onderbreking: Reeks van de Prof. dr G. van der Leeuw-Stichting, dl. 2), Kampen

1998

Populair

• ‘Wat het oog heeft gezien’, in: Open Deur, juni 1998, 8v.

• ‘Verzachtende omstandigheden (I)’, in: Interpretatie, 6/5 (1998), 2

• "Verzachtende omstandigheden (II)" in: Interpretatie, 6/6 (1998), 20

• "Verzachtende omstandigheden (III)" in: Interpretatie, 6/7 (1998), 26

• "Het eigene van de sabbat en van de zondag" in: Woord en Dienst, 47/14 (1998), 10v.

• ‘In de leerschool van de verbeelding’, in J. Gerbscheid, N. Gille e.a. (red.), Het antwoord dat verandert: Bundel opstellen aangeboden aan ds. Hans Hoekert ter gelegen¬heid van zijn emeritaat, Amsterdam 1998, 54-64

• M. Barnard en G. van de Kamp, Zegening van kinderen (= Werkboekjes voor de Eredienst, nr.17), Zoetermeer 1998

• ‘Doopsgezind dienstboek De gemeente komt samen: Rijk in een¬voud’, in: Algemeen Doopsgezind Weekblad, 53/51-52 (1998), 8v.

Overige

• M. Barnard, H.G. Haandrik¬man, K. Joosse, J.H. Uytenbogaardt, G. Warnink ([eind]r¬ed.), "Het dagelijks gebed - Getijden en huisdien¬sten", afl. 5 van "Proeven voor de eredienst", in: Samenwerkingsorgaan voor de Eredienst, Dienstboek, een proeve: Schrift, maaltijd, gebed, Zoetermeer 1998, 951-1185 [redactievermelding zie p. 1276)]

• ‘Uitgangspunten en toelichting: Het dagelijks gebed: Getijden en huisdien¬sten’ in: M. Barnard, H.G. Haandrik¬man, K. Joosse, J.H. Uytenbogaardt, G. Warnink ([eind]r¬ed.), ‘Het dagelijks gebed

• Getijden en huisdien¬sten’, afl. 5 van "Proeven voor de eredienst", in: Samenwerkingsorgaan voor de Eredienst, Dienstboek, een proeve: Schrift, maaltijd, gebed, Zoetermeer 1998 , 1151-1185 [auteursvermelding zie p. 1275]

1997

Wetenschappelijk

• Wat het oog heeft gezien: Verbeelding als sleutel van het credo, Zoetermeer 1997 (w, 192 pag)

• ‘Kunst die niet niets voorstelt’, in: K.Deurloo en A.Hoekema (red.), Van masker tot aangezicht, Baarn 1997, 95-109

Vakpublicatie

• M. Barnard, ‘Humaniteit genereert zichzelf niet: Woord vooraf bij wijze van evaluatie van het opdrachtgeverschap van de Van der Leeuw- Stichting’, in: Kunstopdrachten (= Onderbreking. Reeks van de Prof. dr G. van der Leeuw-Stichting, dl. 1), Kampen 1997, 9-15

redactie vakpublicatie

• M.Barnard en A. van der Werff (red.), Kunstopdrachten (=Onderbreking: Reeks van de Prof. dr G. van der Leeuw-Stichting, dl. 1), Kampen 1997

1996

Wetenschappelijk

• ‘Forma Lucis: een gereformeerde theolo¬gie van de kleur’, in: Neder¬lands Theologisch Tijdschrift, 50 (2), 135-151

• ‘Twee luide stemmen in mijn eigen gemoed: Allard Pierson in zijn studententijd’, in: Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, 19/45, 4-15

Populair

• ‘Hoe leest gij?’, in: HN-Magazine, 52/6 (1996), 21

• ‘Het hoe en dat van de opstanding’, in: HN-Magazine, 52/12 (1996), 19

• ‘Pinksteren: het oude verhaal’, in: HN-Magazine, 52/21 ((1996), 22

• ‘De Jordaan als grensrivier’, in: HN-Magazine, 52/28 (1996), 18

1995

Wetenschappelijk

• ‘Tussen willekeur en systeemdwang: Een theologische reflectie op het gebruik van leesroosters in verband met de preek’, in: Praktische Theologie, 1995/4, 30-46

vakpublicaties

• ‘Forma Verbi: Liturgische stellingen ten dienste van een nieuwe bijbelver¬taling’ in: Eredienstvaardig, 10/4 (1995), 142-148

• ‘Het kerkelijk rooster 'Context', een kritische bijdrage vanuit het perspec¬tief van liturgie en eredienst’, in: Context 1995 - 1998, Amsterdam, s. a., 10-16

[het artikel, oorspronkelijk een inleiding uitgesproken op een studie¬dag van de NZV in maart 1993, is verminkt en onvolledig afgedrukt]

• ‘Vloeken leer je in de kerk’, in: Woord op wieken: Een bundel artikelen en liederen ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Willem Vogel, Amsterdam 1995, 43-45

Populair

• ‘Jezus en het klassieke debat’, in: HN-Magazine, 51/5 (1995), 24

• ‘Kinderzegening verdient zorgvuldige afweging’, in: Kerkinformatie, nr. 13 (1995), 17

• ‘Tamme hazen’, in: HN-Magazine, 51/13 (1995), 31

• ‘Vegetarische kolokwintenpot’, in: HN-Magazine, 51/26 (1995), 14

• ‘Ohola en Oholiba’, in HN-Magazine, 51/41 (1995), 25

• ‘Wat kan de blinde staatszucht brouwen?’, in: Open Deur, 19/12 (1995), 5-7

1994

Populair

• ‘Massaverdriet met hysterische trekken’, in: HN-Magazine, 50/43 (1994), 29

bespreking

• B. Siertsema, Aartsmoeders, in: Interpretatie, 2/6 (1994), 30-31

• ‘De verlegenheid voorbij: Spiritualiteit redt studentengemeente’, in: Woord en Dienst, 43/18 (1994), 357-358

1993

Wetenschappelijk

• ‘Dopen is Pasen vieren’, in: Eredienstvaardig, 8/5 (1993), 228-233

vakpublicaties

• ‘Het koorschot te Wemeldinge’ in: Interpretatie, 1/4 (1993), 2

populair

• ‘Jongleren met de schriften’, in: Woord en dienst, 42/1 (1993), 17

• ‘Protestantisme moet ruimte geven aan verbeelding’, in: NRC Handelsblad, 13 februari 1993, 8 (p, < 1 pag)

• ‘Kunst en reformatorische theologie’, in: RO Orgaan der reünisten-organisa¬tie van de SSR, september 1993, nr. 3, 21-29

• ‘Werving vrijwilligers en kerkeraadsleden’, in: Woord en Dienst, 42/18 (1993), 383-384 (met een rectificatie in het daarop volgende nummer)

Overige

• Samenwerkingsorgaan voor de Eredienst [werkgroep M. Barnard (vz.), G.G. van de Kamp, W.G. Overbosch, B. Smilde, J.H. Uytenbogaardt], Doop en belijdenis. Proeven voor de eredienst, aflevering 3, Zoetermeer 1993

besprekingen

• H. Blankesteijn, Het spel en de regels en W.R.van der Zee, Van alle tijden en plaatsen in: Interpretatie, 1/2 (1993), 30

• A. Bakker (red.), Aan de hand van Matteüs, in: Woord en Dienst, 42/11 (1993), 244

1992

Wetenschappelijk

• ‘Allard Pierson (1831-1896): Schoonheid is de blos van ’t Ware’, in: J.C.H. Blom, P.H.D. Leupen, P. de Rooy, T.J. Veen en L. Kooymans (red.), 'n Brandpunt van geleerdheid in de hoofdstad, Amsterdam 1992, 247-266

Vakpublicatie

• ‘Een diffuus licht - de Thomaskerk, de apostel Thomas en de Thomasge¬meente’, in: 30 Jaar Thomaskerk, Zeist 1992, 15-21 [ISBN 90-900- 5712-9]

Populair

• ‘Ordelijk lezen’, in: Woord en dienst, 41/21 (1992), 427-428

• ‘Ordelijk lezen (2)’ in: Woord en dienst, 41/22 (1992), 457-458

1988

Wetenschappelijk

• ‘Een loflied met een benepen stemmetje: over de relevantie van Allard Pierson (1831-1896) voor onze da¬gen’, in: Prof.dr.G.van der Leeuw-Stichting, Mededelingen, aflevering 63 (s.a.), 5666-5674

1987

Wetenschappelijk

• Een weemoedige tint - agnosticisme en estheticisme bij Allard Pierson (1831-1896), disserta¬tie Universiteit van Amsterdam, Meppel 1987

1986

Populair

• ‘Jozua 20: de vrij-, toevluchts- of asielsteden’ in: Dag van pijn, dag van hoop!, Comité 4 en 5 mei- viering van de Amsterdamse Kerken, 1986, 12-16

1985

Vakpublicaties

• ‘Mr. C.W.Opzoomer (1821-1892). I. Zegepraal der wijsbegeerte’, in: In de Waagschaal, 24/2 (1985), 41-44

• ‘Mr.C.W.Opzoomer (1821-1892). II. Ervaring: waarom is het zoo? het is zoo’, in: In de Waagschaal, 24/3 (1985), 90-92

• ‘Mr. C.W.Opzoomer (1821-1892). III. De godsdienst’, in: In de Waagschaal, 24/4 (1985), 119-121

• ‘Mr. C.W.Opzoomer (1821-1892). IV. Een poëtische wereldbeschouwing’, in: In de Waagschaal, 24/6 (1985), 182-185

1984

Vakpublicatie

• ‘Een poëtische wereldbeschouwing - over het denken van mr.C.W.Opzoomer’, in: Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis van de negentien¬de eeuw, september 1984, nr.19, 21

1981

Populair

• ‘Kerk en kleur’, in: De Verfkroniek, 54/12 (1981), 478-483 (deels journalistiek)

Terug

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.