Publicaties

Terug

Forthcoming

• Cas Wepener, Henry Mbaya, Marcel Barnard, ‘Worship in the Corinthian Church (AIC) in Phepheni, Eastern Cape, South Africa’, accepted, Studia Liturgica

• Ronelle Sonnenberg & Marcel Barnard, ‘Christian Youth Worship educating young people. Reclaiming space for learning in Liturgical contexts’, accepted, HTS Theological Studies – Practical Theology

• Visser-Vogel, E., Westerink J., De Kock, A., Barnard, M., and Bakker, C., 'Developing a framework for research on religious identity development of highly committed adolescents’, accepted, Religious Education

• Marcel Barnard, Henry Mbaya, Cas Wepener, 'Blessing, Burning and Burying. Social Capital Formation in Chruches in South Africa', in Wilhelm Gräb (ed.), ..., accepted.

• Nienke van Andel & Marcel Barnard, 'Network-Generated Meanings of ‘Liturgy’. Towards a Discourse-Analytical View on Liturgy, Ritual and Their Scholarly Study’, submitted, MTSR

• Marcel Barnard & Cas Wepener, 'Reclaiming space for learning in liturgical contexts: Cracks in the maxim of the uselessness of liturgical ritual', submitted, HTS Theological Studies – Practical Theology

2011

Wetenschappelijk

• 'Ambivalent Images. Rethinking Biennale 52 Venice/ Documenta 12 Kassel and the Task of Practical Theology', in International Journal of Practical Theology 14/1 (2010) 68-85.

• 'Voorbij de liturgiewetenschap?!', in Louis van Tongeren en Paul Post (eds.), Voorbij de liturgiewetenschap. Over het profiel van liturgische en rituele studies (= Netherlands Studies in Ritual and Liturgy 12), s.l. 2011, 25-35.

• Marcel Barnard, ‘Green Cathedral, Almere, and ABRI Cathedral, Neeltje Jans’, in: Paul Post, Arie L. Molendijk, Justin E.A. Kroesen (eds.), Sacred Places in Modern Western Culture (Louvain: Peeters, 2011) 169-173.

• Marcel Barnard, ‘Celebrating Life Stories on the World Wide Web’, in: Paul Post, Arie L. Molendijk, Justin E.A. Kroesen (eds.), Sacred Places in Modern Western Culture (Louvain: Peeters, 2011), 313-316.

vakpublicatie

• 'Het kwetsbare lichaam', in Interpretatie 19/7 (2011) 19-21.

populair

• 'De kerk is te leuk', in Woord en Dienst 60/2 (2011) 8-10.

• 'Hufters', in Interpretatie 19/6 (2011) 15-17.

• 'Voorbij de Liturgische Beweging', in Ouderlingenblad 89/1021 (2011) 28-32.

2010

Wetenschappelijk

• 'Concentration and Expansion. The Prof. dr G. van der Leeuw Foundation. Meeting Centre for Church and Arts' in Louis van Tongeren, Marcel Barnard, Paul Post & Gerard Rouwhorst (eds.), Patterns and Persons. Historiography if Liturgical Studies in the Netherlands in the Twentieth Century (= Liturgia Condenda), Leuven, 129-168

• 'Gerardus van der Leeuw (1890 - 1950) as a liturgical scholar', in idem, 243-260

• Marcel Barnard and Paul Post, 'Balance and Perspective. Some Critical Observations Regarding the Historiography of the Era of the Liturgical Movement in the Netherlands', in idem, 469-485.

• 'Flows of Worship in the Network Society. Liminality as Heuristic Concept in Practical Theologie Beyond Action Theory, In die Skriflig 44/1 (2010) 67-84

• Cas Wepener, Ignatius Swart, Gerrie ter Haar, Marcel Barnard, 'The Role of Religious Ritual in Social Capital Formation for Poverty Alleviation and Social Development: Theoretical and Methodological Points of Departure of a South African Exploration', in Religion and Theology 17/1,2 (2010), 61-82

• Cas Wepener, Marcel Barnard, 'Entering the Field. Initiating Liturgical Research in an AIC', in Acta Theologica 30/2 (2010) 192-210

redacties wetenschappelijk

• Louis van Tongeren, Marcel Barnard, Paul Post & Gerard Rouwhorst (eds.), Patterns and Persons. A Historiography of Liturgical Studies in the Netherlands in the Twentieth Century (= Liturgia Condenda), Leuven

populair

• Van zusjes en schoonzusjes, in: Interpretatie september 2010, 17-19

2009

Wetenschappelijk

• Hans Alma, Marcel Barnard, Volker Küster, ‘Introduction’, in: Hans Alma, Marcel Barnard, Volker Küster (eds.), Visual Arts and Religion (= Contactzone 4), Berlin 2009, vii-xiv.

• ‘Appropriation. A Dynamical Process of Interpretive Action’, in Hans Alma, Marcel Barnard, Volker Küster (eds.), Visual Arts and Religion (= Contactzone 4), Berlin 2009, 3-15.

• ‘Reconstructing Protestant Identity in Liturgy and Spirituality. The Need to Integrate Anthropology in Theological Liturgical Discourse’, in: Volker Küster (ed.), Reshaping Protestantism in a Global context (= Contactzone 1), 209-223

• 'Late modern rhythm', in: Hetty Zock (ed.), At the Crossroads of Art and Religion. Imagination, Commitment, Transcendence (= Groningen Studies in Cultural Change XXXIV), Leuven 2009, 173-187.

• Marcel Barnard, Mirella Klomp, Ronelle Sonnenberg, Stefan Belderbos, Nienke van Andel, 'Dots on a Blank Sheet. Procedures in Ritual and Liturgical Research', in Jaarboek voor Liturgieonderzoek 25 (2009)35-46

• Nienke van Andel en Marcel Barnard, '"Discourses in Liturgy". De totstandkoming van het nieuwe protestantse liedboek (2012) vergeleken met de totstandkoming van het Liedboek voor de Kerken (1973) - een onderzoekspresentatie', in Jaarboek voor Liturgieonderzoek 25 (2009)55-70

• Paul Post, Marcel Barnard, Justin Kroesen, Gerard Rouwhorst, Louis van Tongeren, Thomas Quartier, 'Reframing liturgical and ritual studies: The new national liturgical and ritual studies research programme, 2009-2012, in Jaarboek voor Liturgieonderzoek 25 (2009) 7-18

redacties wetenschappelijk

• Hans Alma, Marcel Barnard, Volker Küster (eds.), Visual Arts and Religion (= Contactzone 4), Berlin 2009

vakpublicaties

• 'Een open boek of een gesloten boek? Over bijbel en liturgie', in: Met Andere Woorden 28 (maart 2009) 21-29

• 'Ontdek die nagmaal in die gereformeerde erediens', in: Cas Wepener en Johan van der Merwe (eds.), Ontdekkings in die Erediens, Wellington: Lux Verbi .BM, 2009, 109-127.

• 'Panorama zondag. Verbonden en geworteld', in: Louis van Tongeren (red.), Liturgie op maat. Vieren in het spanningsveld van eenheid en veelkleurigheid (= Meander), Berne 2009, 19-46

Populair

• 'Populistische Kletspraat', in Woord en Dienst 58/9 (2009) 11

• 'Brongetrouw en doelgericht', in Woord en Dienst 58/16 (2009) 6

• 'Introductie. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw', in: Marcel Barnard en Gerda van de Haar (red.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Meinema, Zoetermeer 2009, xv-xx.

• 'Bijbelintroducties' nrs. 23-32 en 34-67, in: Marcel Barnard en Gerda van de Haar (red.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Meinema, Zoetermeer 2009. Presentation: September 10th 2009, bij de desbetreffende trefwoorden
• 'Lijkwade van Mondo Cane. Yves Klein', in: Marcel Barnard en Gerda van de Haar (red.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Meinema, Zoetermeer 2009, 540-543.

• Marcel Barnard en Cas Wepener, 'Basisliturgie. Seisoen van Barmhartigheid', in Preekstudies met liturgiese voorstelle gebaseer op die leesrooster vir lidmate. Revised Common Lectionary: JAar C. Advent 2009 tot Koninkrijkstijd 2010, Matieland: Communitas and Bybel-Media 2009, 204-207

Redacties populair

• Marcel Barnard en Gerda van de Haar (red.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Meinema, Zoetermeer 2009. Presentation: September 10th 2009

2008

Wetenschappelijk

• ‘African Rhythm in an Amsterdam Business District. Liturgy in Immigrant Churches’, in: Mechteld Jansen en Hijme Stoffels (eds.), A Moving God. Immigrant Churches in the Netherlands (= International Practical Theology 8), 115-138.

• ‘Bricolageliturgie: Liturgical Studies Revisited’, in: Verbum et Ecclesia 29/1 (2008\) 14-31 (= idem, in F. Gerrit Immink and Cas J.A. Vos (eds.), God in een kantelende wereld. Geloof en kerk in veranderende contexten, Pretoria/ Zoetermeer 2009, 310-325.

• Marcel Barnard en Paul Post, ‘Nogmaals: de Liturgische Beweging voorbij. Enkele kritische kanttekeningen bij de historiografie van het zogenoemde tijdvak van de Liturgische Beweging’, in: Jaarboek voor Liturgieonderzoek 24 (2008) 7-22

• Ronelle Sonnenberg en Marcel Barnard, ‘God Talk between Beat and Silence. Presentatie van een PhD-project over youth worhip’, in : Jaarboek voor Liturgieonderzoek 24 (2008) 177-197

Vakpublicaties

• ‘Tekst en context/ preek en liturgie’, in: Henk van der Meulen, Als een leerling leren preken. Preekvoorbereiding stapsgewijs, Zoetermeer 2008, 35-49

• ‘De gereformeerde obsessie met de exclusiviteit van de preek - de zaak Noordmans versus Van der Leeuw revisited’, in: Het debat Noordmans - Van der Leeuw. Studies bij het werk van dr. O. Noordmans (= Noormanscahier 7), s.l. 2008, 27-35.

• ‘Elkander groetend met de zegen. De zegen in het protestantisme tussen Liturgische Beweging en rituele trends’, in: Didier Pollefeyt, Ellen de Boeck (red.), Daadwerkelijk. Rituelen van zegeningen vandaag (= Leuvense Cahiers voor Praktische Theologie 8), Antwerpen 2008, 91-109.

populair

• Marcel Barnard en Anne Margriet Pot, ‘Liturgische loopgravenoorlog’, in: Woord en Dienst 18 (26 september 2008) 20-21.

2007

Wetenschappelijk

• ‘Naar een nieuwe protestantse avondmaalstheologie. Een reconstructie aan de hand van Rappaports notie great inversion’, in Jaarboek voor Liturgieonderzoek 23 (2007) 7-23

• Marcel Barnard en Eward Postma, ‘Het ludieke en het rituele. Johan Huizinga’s “Homo Ludens” herlezen’, in: Theologisch Debat 4/2 (2007) 4-14

• ‘Einsegnung in das geistliche Amt in der vereinigten reformierten und lutherischen Kirche in den Niederländen’, in: Irene Mildenberger (hrsg), Ordinationsverständnis und Ordinationsliturgien. Ökumenische Ausblicke, Leipzig 2007, 101-115

Populair

• ‘Gloria in Excelsis Deo en Praise and Worship’, in: A Capella 5/3 (2007) 7

• ‘Praise and Worship’, in Vieren 4 (2007) 18-23

• Marcel Barnard, Ronelle Sonnenberg, Annemieke vander Veen, 'Een vette praise in een vloeibare kerk', in: Centraal Weekblad 9 november 2008, 8v.

• 1 - 14 mei, in Evangelisch-Luthers Dagboek 2007-2008, 95-102

2006

Wetenschappelijk

• M. Barnard, Liturgie voorbij de Liturgische Beweging. Over Evangelical Worship, Thomasvieringen, kerkdiensten in migrantenkerken en ritualiteit op het internet, Zoetermeer 2006 (zie website Boekencentrum)

• ‘The Praise and Worship Movement and its relation to culture. An exploration of new fields of research in liturgical studies’, in: Jaarboek voor liturgieonderzoek 22 (2006) 79 – 88.

• ‘Mapping the ecumenical field of song’, in: Bulletin voor Charismatische Theologie 57 (2006) 28-38

vakpublicaties

• ‘Suburbia’, in Interpretatie 14/1 (2006) 22-24

Populair

• ‘De Lijdenstijd is geen Veertigdagentijd’, in: Confessioneel 118/5 (2006) 5

• ‘De Lijdenstijd is geen Veertigdagentijd’ (vervolg), in: Confessioneel 118/6 (2006) 5

• ‘Veertig dagen aan de hand van Psalmen’, in: Confessioneel 118/7 (2006) 5

• ‘Eén van hart en met één mond. Het onzevader gebeden en gezongen’, in Onze Vader gezongen. Twaalf composities naar verschillende kerkelijke tradities op tekst van Matteüs 6, 9-13 uit De Nieuwe Bijbelvertaling, Den Bosch 1996, 29 – 31

• ‘De vertelling van de wind’, in: Interpretatie 14/7 (2006) 22-25

• ‘Moordwijf en zuurpruim’, in: Diverse theologen uit de Protestantse Kerk in Nederland, In de schijnwerpers. Fictieverhalen over figuranten uit de Bijbel, Heerenveen 2006, 41 -48.

• ‘Afscheid ambtsdragers’(= ingezonden brief), in Woord en Dienst 55/23 (2006) 20

2005

Wetenschappelijk

• ‘Saint Martin Luther. About modern liturgy science in view of the position of the saints in the work of Gerardus van der Leeuw (1890-1950)’, in Marcel Barnard, Paul Post, Els Rose (eds.), A cloud of witnesses. Saints and role models in chirstian liturgy (= Liturgia Condenda 18), Leuven 2005, 45-61

• Marcel Barnard, Paul Post, Els Rose, ‘Introduction’, in Marcel Barnard, Paul Post, Els Rose (eds.), A cloud of witnesses. Saints and role models in chirstian liturgy (= Liturgia Condenda 18), Leuven 2005, 5-43.

• ‘De Nieuwe Bijbelvertaling in de liturgie’, in: Tijdschrift voor Liturgie 89-3 (2005) 124-137

• ‘Praktische theologie als wetenschap van de majesteitelijke zonde’, in: Marcel Barnard, Eward Postma, Klaas Zwanepol (red.), Pelgrimage naar het laatste veld van de vrijheid. Een boek herlezen en een thema overdacht, Budel 2005, 26-38

• Marcel Barnard, Eward Postma, Klaas Zwanepol, ‘Inleiding’, in: Marcel Barnard, Eward Postma, Klaas Zwanepol (red.), Pelgrimage naar het laatste veld van de vrijheid. Een boek herlezen en een thema overdacht, Budel 2005, 7-12

• ‘Behoort Praktische Theologie tot de Cultural Studies?’, in: Verbum et Ecclesia 26/3 (2005) 659-676

Redacties wetenschappelijk

• Marcel Barnard, Paul Post, Els Rose (eds.), A cloud of witnesses. Saints and role models in christian liturgy (= Liturgia Condenda 18), Leuven 2004

• Marcel Barnard, Eward Postma, Klaas Zwanepol (red.), Pelgrimage naar het laatste veld van de vrijheid. Een boek herlezen en een thema overdacht, Budel 2005

vakpublicaties

• 'Bidden in fragmenten´, in: Interpretatie 13/1 (2005) 22-25

• ‘Het Numineuze’, in Interpretatie 13/5 (2005) 17-19

Populair

• ‘Dr. Sjouke Voolstra. Een interview’, in: Anna Voolstra, Alle G. Hoekema, Piet Visser (red.), Beeldenstormer uit bewogenheid. Verzamelde opstellen van Sjouke Voolstra (= Summa, blad van de Theologische Faculteit van de Universiteit van Amsteram, 14/5 (1982), Hilversum 2005, 11-18

redacties populair

• Marcel Barnard, Margreet Limburg – Klokke, Louis van Tongeren (red.), Zeggen en zwijgen. Oecumenisch gebedenboek voor alledag, Zoetermeer 2005 (eigen teksten op pp.129-134, 180-181, 236, 258).

2004

Wetenschappelijk

• ´´n Vreemde lover laat jou ander vasthou´. Psalmen in liturgie en cultuur´, in: Marcel Barnard, Gerben Heitink, Henk Leene (red.), Letter en feest.In gesprek met Niek Schuman over bijbel en liturgie, Zoetermeer 2004, 35-49.

• ´Liturgia semper reformanda quia ecclesia reformata. Het gebruik van tradities in recente protestantse liturgiehervormingen´, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 20 (2004) 59-72.

• ´Waiting for meaning. Psalm in Cult and Culture´, in: D.J. Human and C.J.A. Vos, Psalms and Liturgy (= Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series, 410), New York/ London 2004, 1-14.

Redacties wetenschappelijk

• Marcel Barnard, Gerben Heitink, Henk Leene (red.), Letter en feest.In gesprek met Niek Schuman over bijbel en liturgie, Zoetermeer 2004.

vakpublicaties

• ‘Psalmen als bezwering en als succesteksten. Hermeneutiek in Afrika en in Nederland’, in: Interpretatie 12/1 (2004) 21-23.

• De dans kan niet sterven. Gerardus van der Leeuw herlezen. Essay over religie en cultuur (= Prof. dr G. van der Leeuw-stichting, Onderbreking 3), Zoetermeer 2004 (boek, 120 pp)

• ´Schilderkunst, avondmaal en leven tussen autonomie en uitwissing´, in: Interpretatie 12-5 (2004) 15-17

• Overleven achter steen. Liturgie voorbij de Liturgische Beweging´, in: Eredienstvaardig 20/6 (2004) 214-217 (ook verschenen als ´Kerk binnen en buiten de muren. Het exemplarisch karakter van vieringen in de bajes´, in: Zandschrift. Contactblad voor het Justitiepastoraat 9/4 (2004) 71-78’.

• ´It takes two to dance. De Nieuwe Bijbelvertaling in de liturgie´, in: Met andere woorden 23 (2004) 12-19.

Populair

• ‘Het heilige spel meespelen. De plaats van het schone in de liturgie’, in: Volzin.Opinieblad voor geloof en samenleving, 3/2 (2004)16-18.

• ´Jezus krijgt pas pijn in de dertiende eeuw´, in: A. Oderwald, K. Neuvel, C. Hertogh (red.), Pijn. Over literatuur en lijden, Utrecht 2004, 207-215.

overige

• Dienstboek – een proeve: Leven, zegen, gemeenschap, Zoetermeer 2004. Redactie onder voorzitterschap van Marcel Barnard en Peter Hoogstrate; lid eindredactie; de werkgroepen ´Inleiding in een bediening´, ´Doop en belijdenis´ (gedurende een deel van de periode), ´Trouwvieringen´ (idem) onder voorzitterschap van Marcel Barnard; concepten en bijdragen (zie ´Verantwoording en bronnen´, 1001- 1023) 76, 163-1, 311-312, 313, 316v.,782-26.

2003

Wetenschappelijk

• ‘Belijdenis is vieren. Confessionele en liturgische pluraliteit in de Protestantse kerk in Nederland’, in Marcel Barnard, Luco van den Brom, Frits de Lange (red.), Protestants geloven: bij bijbel en belijdenis betrokken, Zoetermeer 2003, 33-51.

• ‘De trouwviering in het Nederlands protestantisme. Contextuele en liturgische transformatie’, in: L. Boeve, S. Van den Bossche, G. Immink, P. Post (red.), Levensrituelen en sacramentaliteit tussen continuïteit en discontinuïteit, Kampen 2003, 95-110

• ‘De heilige Maarten Luther. Over moderne liturgiewetenschap, aan de hand van de positie van de heiligen in het werk van Gerardus van der Leeuw (1890-1950)’, in Jaarboek voor Liturgieonderzoek 19 (2003),31-46

redacties wetenschappelijk

• Marcel Barnard, Luco van den Brom, Frits de Lange (red.), Protestants geloven: bij bijbel en belijdenis betrokken, Zoetermeer 2003

Vakpublicaties

• ‘God leeft en iedereen heeft het erover, behalve de kerk’, in: Interpretatie 11/5 (2003) 25-27

• ‘Tijd voor een nieuwe Doorbraak. Christenen in de cultuur’, in: Interpretatie 11/1 (2003) 9-11

populair

• ‘Kunst en religie vinden elkaar buiten de kerk’, in: Het goede leven 2/22 (2003) 6v. en Friesch Dagblad 14 juni 2003

• ‘Overdenking bij Psalm 25, zondag Oculi’, in: Overdenkingen op de weg naar Pasen, St. Docete (2003), 10-16

• ‘Onderzoek naar dynamische liturgie in een complexe cultuur’ in Areopagus 7/2 (2003) 10-13

• ‘De kunst God te vieren. Waarom Pasen en de tijd voor Pasen steeds meer aandacht krijgen in de kerken’, in Ouderlingenblad 932 (2003), 12-15

• Marcel Barnard en Bert Jan Lietaert Peerbolte (red.), Openbaringen en visioenen. Betekenis en invloed van het boek Openbaring, Zoetermeer 2003

• ‘Op bezoek bij Lutheranen in Kwazulu-Natal (Zuid Afrika)’, in elkkwartaal 3/4 (2003), 8-9.

Bespreking

• J.E.A. Kroesen, J.R. Luth, A.L. Molendijk, Religieuze ruimte. Kerkbouw, kerinriching en religieuze kunst, Zoetermeer 2002 ‘De religieuze ruimte van een noorderling’, in Interpretatie 31

2002

Wetenschappelijk

• ‘Tendensen in de dynamiek van cultus en cultuur: perspectieven in de liturgiewetenschap’, in: Marcel Barnard en Niek Schuman (red.), Nieuwe wegen in de liturgie. De weg van de liturgie – een vervolg, Zoetermeer 2002, 11-27

• ‘The wedding service. Cultural and liturgical transformation’, in: Studia Liturgica 32/1 (2002) 119-128

• ‘Waar blijven de brede blik, de creativiteit en de humor? Tegenspel aan Van der Veldens verdediging van de gereformeerde Nederlandse liturgie’, in: Kerk en theologie 53/4 (2002) 283-304

• ‘Voor ons de zondvloed – Een besprekingsartikel’, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 56/4 (2002) 329-332

Redactie wetenschappelijk

• Marcel Barnard en Niek Schuman (red.), Nieuwe wegen in de liturgie. De weg van de liturgie – een vervolg, Zoetermeer 2002

Vakpublicaties

• ‘De waarde van onze cultuur’, in Interpretatie 10/1 (2002) 23-25

• ‘De netwerkcultuur’, in Interpretatie 10/5 (2002) 25-27

• ‘Emerging Rituals’, in Op goed gerucht 10 (2002) 4-6

Populair

• ‘Liturgie rond Pim en rond Jezus’, in Woord & Dienst 51/15 (2002) 4-5

• ‘Week XVI na Trinitatis’ en ‘Week XVII na Trinitatis’, in Dagboek. Evangelisch-Luthers Dagboek 2002-2003, 154-159

• ‘Nieuwe engel’, in ELKkwartaal 2/4 (2002)4-5

populaire publicatie op internet

• Marcel Barnard, Hans Uytenbogaardt en Dorette van Houten, ‘Liturgiesuggesties 4 en 5 mei’, www4en5mei.nl

2001

Wetenschappelijk

• Marcel Barnard en Paul Post, ‘Inleiding’, in: Marcel Barnard en Paul Post (red.), Ritueel bestek.Antropologische kernwoorden van de liturgie, Zoetermeer 2001, 9-16

• ‘Dynamiek van cultus en cultuur’, in: idem, 47-55

• ‘Een kerkdienst in een museum’, in: idem, 56-62

• ‘Beeld en ritueel’, in: idem, 115-122

• ‘De Nationale Herdenking en Nationale Viering Bevrijding op 4 en 5 mei’, in: idem, 187-193

• ‘Zon, licht, vuur, kleur: ambivalente begrippen’, in: idem, 241-250

• ‘Yves Klein: blauwe monochromen, antropometrieën en vuurbeelden’, in: idem, 251-258

• ‘Engelen van Paul Klee en Moniek Toebosch’, in: idem, 268-274

• ‘Liturgiek in Mokum. Capita selecta uit de systematische liturgiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam’, in idem, 85-98

• ‘C.W.Mönnich (1915-1994) – een artistiek luthers theoloog. Dimensies en perspectieven van een op de cultuur betroken theologie. Presentatie van een onderzoeksproject, toegespitst op Pelgrimage (1953) en Antiliturgica (1966), in: Jaarboek voor Liturgieonderzoek 17 (2001) 7-24

• Mirjam Sterk en Marcel Barnard, ‘Kerk binnen de muren. Liturgie in justitiële instellingen, geïllustreerd aan acht paasdiensten’, in: Jaarboek voor Liturgieonderzoek 17 (2001):, 271-294

• Marcel Barnard en C.J.A. Vos, ‘’n Besinning oor die liturgie. Teorievorming, ondersoek en praktykvorming’, in: Praktiese teologie in Suid-Afrika 16/2 (2001) 17-31

• ‘Prinses Diana als postmoderne heilige en een kerkdienst in een museum. Tendensen in de dynamiek van cultus en cultuur vanuit een West-Europees perspectief’, in: Verbum et ecclesia 22/2 (2001) 209-230

• ‘Jezus in de moderne kunst: Houd Mij niet vast’, in: M Bouwens, J. Geel en F. Maas (red.), Jezus, een eigentijds verhaal (= feestbundel E. Schillebeeckx 85 jaar), Zoetermeer 2001, 27-45

• ‘Secular feast and christian feast in Schleiermacher’s Practical Theology and Aesthetics. A theoretical contribution to the study of liturgy and the arts’, in: P. Post, G. Rouwhorst, L. van Tongeren en A. Scheer (red.), Christian feast and festival, Leuven 2001

• ‘Mijzelf in blindlezen bekwamen. Visio Dei en de praxis van de gemeente bij Ernst Beker’, in: Kerk en theologie 52/2 (2001) 158-170

• ‘Lectionaria en liturgische transformatie. Een culturele analyse van een cultische verandering’, in: J. Boendermaker, K. Deurloo e.a. (red.), Liturgisch centrum. Taal in Schrift en eredienst. Opstellen voor Dirk Monshouwer, Hilversum 2001, 94-107

Redactie wetenschappelijk

• Marcel Barnard en Paul Post (red.), Ritueel bestek. Antropologische kernwoorden van de liturgie, Zoetermeer 2001

• Marcel Barnard, Alle Hoekema, Hanneke Meulink – Korf (red.), Theologie in Mokum. Kerkelijke godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam, Zoetermeer 2001

vakpublicaties

• ‘Willem Gerard Overbosch (1919-2001). In memoriam’, in: Jaarboek voor Liturgieonderzoek 17 (2001), 25-30

• ‘Verzoening in Zuid Afrika en in de eerste Petrusbrief; Antjie Krog’, in: Interpretatie 9/5 (2001) 20-22

Populair

• ‘Kunst als liturgische uitdaging. Museum Boymans van Beuningen: een liturgische vindplaats’, in: Inzet. Voor wie werkt aan liturgie 5 (2001)130-136

populaire publicatie op internet

• ‘Penny-wise and pound-foolish. Bidden bij koerswinsten en beursverliezen. Over geld en liturgie’, op: www.sowkerken.nl > experimentendag > barnard

2000

Wetenschappelijk

• Liturgiek als wetenschap van christelijke riten en symbolen, (= oratie Universiteit van Amsterdam), Amsterdam 2000

Vakpublicaties

• ‘Inleiding tijdens de conferentie’, in OJEC, Het Beklag G’ds. Teksten van de op 6 maart gehouden conferentie etc., (= OJEC Debatten en lezingen nr. 4)

• ‘Er loopt geen rechte lijn van de synagoge naar de kerk’, in D. de Zeeuw en R. Kouwijzer (red.), Liturgie. Stelt het iets voor? (= Radix; Leren en vieren met een Amsterdams accent, deel 2), Amsterdam 2000, 35-38

Populair

• ‘Religieuze kunst heeft kerk niet meer nodig’, in Friesch Dagblad, 5 februari 2000, 29

1999

Wetenschappelijk

• ‘Rol en rite: Over liturgisch voorgaan’, in Praktische Theologie 26/2 (1999), 148-170

Besprekingen

• Frans Vromen o.s.b., De Perkamentrol van Ravenna: Ons ghenaket die avontstar (= Liturgie in perspectief 8), Baarn / Heeswijk-Dinther 1997, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 53 (1999) 2, 161

• Paul Post en Willem Marie Speelman, De Madonna van de Bijenkorf. Bewegingen op de rituele markt (= Liturgie in perspectief 9), Baarn / Heeswijk-Dinther 1997, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 53/2(1999), 161-162

• Inken Mädler, Kirche und bildende Kunst der Moderne: Ein an F.D.E. Schleiermacher orientierter Beitrag zur theologischen Urteilsbilding, Siebeck 1997, in: Kerk en Theologie 50/4 (1999), 353-355

1998

Wetenschappelijk

• ‘Liturgiewetenschap als discipline’, in: P.Oskamp en N.Schu¬man (eindred.), De weg van de liturgie. Tradities, achtergron¬den, praktijk, Zoetermeer 1998, 90-98

• ‘De Heilige Schrift’, in: idem, 195-209

• ‘Prediking’, in: idem, 210-216

• ‘Doop en belijdenis’, in: idem, 281-302

• ‘Beperkte vrijheid: Lucas Cranachs houtsneden bij de Apokalyps in Luthers “September¬testament” (1522)’, in: K. Zwanepol en M.L. van Wijngaarden, Bevrijding en vrijheid. Liber Amicorum S.E. Hof, Woerden 1998, 20-32

Redacties wetenschappelijk

• P. Oskamp en N. Schuman (eindred.), M. Barnard, F.G. Immink, J.H. van der Laan, Th.M. van Leeuwen, D. Monshouwer, P. Os¬kamp, N.A. Schuman, J.H. Uytenbogaardt (red.), De weg van de liturgie. Tradities, achtergron¬den, praktijk, Zoetermeer 1998

vakpublicaties

• ‘Dit is het einde niet: Profetie met het oog op het jaar 2000’, in: M.Bar¬nard en A. van der Werff (red.), Dit is het einde niet. Profetie met het oog op het jaar 2000 (= Onderbreking: Reeks van de Prof. dr G. van der Leeuw-Stichting, dl. 2), Kampen 1998, 9-12

• ‘Een bijbelvertaling waar muziek in zit? Gedachten over de Nieuwe Bijbelvertaling’, in: Eredienstvaardig, 14 (1998) 3, 78-80

• ‘Albrecht Dürer en de Openbaring van Johannes’, in: Werkgroep Kerk en Prediking, Postille 1998-1999, Zoetermeer 1998, 181-182

• ‘Zondag 31 oktober: Openbaring 6:17’, in: idem, 182-187

• ‘Zondag 7 november: Openbaring 10:10v.’, in: idem, 187-191

• ‘Zondag 14 november: Openbaring 17:1v.’, in: idem, 191-193

• ‘Zondag 21 november: Openbaring 21:5a en 22:6’, in: idem, 193-197

Redactie vakpublicatie

• M. Barnard en A. van der Werff (red.), Dit is het einde niet: Profetie met het oog op het jaar 20002 (= Onderbreking: Reeks van de Prof. dr G. van der Leeuw-Stichting, dl. 2), Kampen

1998

Populair

• ‘Wat het oog heeft gezien’, in: Open Deur, juni 1998, 8v.

• ‘Verzachtende omstandigheden (I)’, in: Interpretatie, 6/5 (1998), 2

• "Verzachtende omstandigheden (II)" in: Interpretatie, 6/6 (1998), 20

• "Verzachtende omstandigheden (III)" in: Interpretatie, 6/7 (1998), 26

• "Het eigene van de sabbat en van de zondag" in: Woord en Dienst, 47/14 (1998), 10v.

• ‘In de leerschool van de verbeelding’, in J. Gerbscheid, N. Gille e.a. (red.), Het antwoord dat verandert: Bundel opstellen aangeboden aan ds. Hans Hoekert ter gelegen¬heid van zijn emeritaat, Amsterdam 1998, 54-64

• M. Barnard en G. van de Kamp, Zegening van kinderen (= Werkboekjes voor de Eredienst, nr.17), Zoetermeer 1998

• ‘Doopsgezind dienstboek De gemeente komt samen: Rijk in een¬voud’, in: Algemeen Doopsgezind Weekblad, 53/51-52 (1998), 8v.

Overige

• M. Barnard, H.G. Haandrik¬man, K. Joosse, J.H. Uytenbogaardt, G. Warnink ([eind]r¬ed.), "Het dagelijks gebed - Getijden en huisdien¬sten", afl. 5 van "Proeven voor de eredienst", in: Samenwerkingsorgaan voor de Eredienst, Dienstboek, een proeve: Schrift, maaltijd, gebed, Zoetermeer 1998, 951-1185 [redactievermelding zie p. 1276)]

• ‘Uitgangspunten en toelichting: Het dagelijks gebed: Getijden en huisdien¬sten’ in: M. Barnard, H.G. Haandrik¬man, K. Joosse, J.H. Uytenbogaardt, G. Warnink ([eind]r¬ed.), ‘Het dagelijks gebed

• Getijden en huisdien¬sten’, afl. 5 van "Proeven voor de eredienst", in: Samenwerkingsorgaan voor de Eredienst, Dienstboek, een proeve: Schrift, maaltijd, gebed, Zoetermeer 1998 , 1151-1185 [auteursvermelding zie p. 1275]

1997

Wetenschappelijk

• Wat het oog heeft gezien: Verbeelding als sleutel van het credo, Zoetermeer 1997 (w, 192 pag)

• ‘Kunst die niet niets voorstelt’, in: K.Deurloo en A.Hoekema (red.), Van masker tot aangezicht, Baarn 1997, 95-109

Vakpublicatie

• M. Barnard, ‘Humaniteit genereert zichzelf niet: Woord vooraf bij wijze van evaluatie van het opdrachtgeverschap van de Van der Leeuw- Stichting’, in: Kunstopdrachten (= Onderbreking. Reeks van de Prof. dr G. van der Leeuw-Stichting, dl. 1), Kampen 1997, 9-15

redactie vakpublicatie

• M.Barnard en A. van der Werff (red.), Kunstopdrachten (=Onderbreking: Reeks van de Prof. dr G. van der Leeuw-Stichting, dl. 1), Kampen 1997

1996

Wetenschappelijk

• ‘Forma Lucis: een gereformeerde theolo¬gie van de kleur’, in: Neder¬lands Theologisch Tijdschrift, 50 (2), 135-151

• ‘Twee luide stemmen in mijn eigen gemoed: Allard Pierson in zijn studententijd’, in: Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, 19/45, 4-15

Populair

• ‘Hoe leest gij?’, in: HN-Magazine, 52/6 (1996), 21

• ‘Het hoe en dat van de opstanding’, in: HN-Magazine, 52/12 (1996), 19

• ‘Pinksteren: het oude verhaal’, in: HN-Magazine, 52/21 ((1996), 22

• ‘De Jordaan als grensrivier’, in: HN-Magazine, 52/28 (1996), 18

1995

Wetenschappelijk

• ‘Tussen willekeur en systeemdwang: Een theologische reflectie op het gebruik van leesroosters in verband met de preek’, in: Praktische Theologie, 1995/4, 30-46

vakpublicaties

• ‘Forma Verbi: Liturgische stellingen ten dienste van een nieuwe bijbelver¬taling’ in: Eredienstvaardig, 10/4 (1995), 142-148

• ‘Het kerkelijk rooster 'Context', een kritische bijdrage vanuit het perspec¬tief van liturgie en eredienst’, in: Context 1995 - 1998, Amsterdam, s. a., 10-16

[het artikel, oorspronkelijk een inleiding uitgesproken op een studie¬dag van de NZV in maart 1993, is verminkt en onvolledig afgedrukt]

• ‘Vloeken leer je in de kerk’, in: Woord op wieken: Een bundel artikelen en liederen ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Willem Vogel, Amsterdam 1995, 43-45

Populair

• ‘Jezus en het klassieke debat’, in: HN-Magazine, 51/5 (1995), 24

• ‘Kinderzegening verdient zorgvuldige afweging’, in: Kerkinformatie, nr. 13 (1995), 17

• ‘Tamme hazen’, in: HN-Magazine, 51/13 (1995), 31

• ‘Vegetarische kolokwintenpot’, in: HN-Magazine, 51/26 (1995), 14

• ‘Ohola en Oholiba’, in HN-Magazine, 51/41 (1995), 25

• ‘Wat kan de blinde staatszucht brouwen?’, in: Open Deur, 19/12 (1995), 5-7

1994

Populair

• ‘Massaverdriet met hysterische trekken’, in: HN-Magazine, 50/43 (1994), 29

bespreking

• B. Siertsema, Aartsmoeders, in: Interpretatie, 2/6 (1994), 30-31

• ‘De verlegenheid voorbij: Spiritualiteit redt studentengemeente’, in: Woord en Dienst, 43/18 (1994), 357-358

1993

Wetenschappelijk

• ‘Dopen is Pasen vieren’, in: Eredienstvaardig, 8/5 (1993), 228-233

vakpublicaties

• ‘Het koorschot te Wemeldinge’ in: Interpretatie, 1/4 (1993), 2

populair

• ‘Jongleren met de schriften’, in: Woord en dienst, 42/1 (1993), 17

• ‘Protestantisme moet ruimte geven aan verbeelding’, in: NRC Handelsblad, 13 februari 1993, 8 (p, < 1 pag)

• ‘Kunst en reformatorische theologie’, in: RO Orgaan der reünisten-organisa¬tie van de SSR, september 1993, nr. 3, 21-29

• ‘Werving vrijwilligers en kerkeraadsleden’, in: Woord en Dienst, 42/18 (1993), 383-384 (met een rectificatie in het daarop volgende nummer)

Overige

• Samenwerkingsorgaan voor de Eredienst [werkgroep M. Barnard (vz.), G.G. van de Kamp, W.G. Overbosch, B. Smilde, J.H. Uytenbogaardt], Doop en belijdenis. Proeven voor de eredienst, aflevering 3, Zoetermeer 1993

besprekingen

• H. Blankesteijn, Het spel en de regels en W.R.van der Zee, Van alle tijden en plaatsen in: Interpretatie, 1/2 (1993), 30

• A. Bakker (red.), Aan de hand van Matteüs, in: Woord en Dienst, 42/11 (1993), 244

1992

Wetenschappelijk

• ‘Allard Pierson (1831-1896): Schoonheid is de blos van ’t Ware’, in: J.C.H. Blom, P.H.D. Leupen, P. de Rooy, T.J. Veen en L. Kooymans (red.), 'n Brandpunt van geleerdheid in de hoofdstad, Amsterdam 1992, 247-266

Vakpublicatie

• ‘Een diffuus licht - de Thomaskerk, de apostel Thomas en de Thomasge¬meente’, in: 30 Jaar Thomaskerk, Zeist 1992, 15-21 [ISBN 90-900- 5712-9]

Populair

• ‘Ordelijk lezen’, in: Woord en dienst, 41/21 (1992), 427-428

• ‘Ordelijk lezen (2)’ in: Woord en dienst, 41/22 (1992), 457-458

1988

Wetenschappelijk

• ‘Een loflied met een benepen stemmetje: over de relevantie van Allard Pierson (1831-1896) voor onze da¬gen’, in: Prof.dr.G.van der Leeuw-Stichting, Mededelingen, aflevering 63 (s.a.), 5666-5674

1987

Wetenschappelijk

• Een weemoedige tint - agnosticisme en estheticisme bij Allard Pierson (1831-1896), disserta¬tie Universiteit van Amsterdam, Meppel 1987

1986

Populair

• ‘Jozua 20: de vrij-, toevluchts- of asielsteden’ in: Dag van pijn, dag van hoop!, Comité 4 en 5 mei- viering van de Amsterdamse Kerken, 1986, 12-16

1985

Vakpublicaties

• ‘Mr. C.W.Opzoomer (1821-1892). I. Zegepraal der wijsbegeerte’, in: In de Waagschaal, 24/2 (1985), 41-44

• ‘Mr.C.W.Opzoomer (1821-1892). II. Ervaring: waarom is het zoo? het is zoo’, in: In de Waagschaal, 24/3 (1985), 90-92

• ‘Mr. C.W.Opzoomer (1821-1892). III. De godsdienst’, in: In de Waagschaal, 24/4 (1985), 119-121

• ‘Mr. C.W.Opzoomer (1821-1892). IV. Een poëtische wereldbeschouwing’, in: In de Waagschaal, 24/6 (1985), 182-185

1984

Vakpublicatie

• ‘Een poëtische wereldbeschouwing - over het denken van mr.C.W.Opzoomer’, in: Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis van de negentien¬de eeuw, september 1984, nr.19, 21

1981

Populair

• ‘Kerk en kleur’, in: De Verfkroniek, 54/12 (1981), 478-483 (deels journalistiek)

Terug