Home/Over de PThU/Bibliotheek/Zoeken/Archieven

Archieven

Het historisch archief van de Theologische Universiteit Kampen (1854-2006) is ondergebracht in het Stadsarchief Kampen. Tevens bevinden zich hier o.a. de archieven van studentenvereniging Fides Quaerit Intellectum FQI (1863-1970) en de familie De Cock. Het archief van het Theologisch Wetenschappelijk Instituut (NHK) is ondergebracht bij Het Utrechts Archief. Het archief van het Evangelisch-Luthers Seminarium (ELK) bevindt zich in het Stadsarchief Amsterdam.

Het archief van de Protestantse Theologische Universiteit (vestiging Amsterdam) herbergt een aantal archieven van oud-hoogleraren en andere personen, die nauw verbonden zijn geweest aan met name de voormalige Theologische Universiteit Kampen.De archieven zijn voorlopig ondergebracht bij OASIS (voorheen Hulshoff archiefbeheer) in Almere.   

Indien u (delen van) het archief wilt raadplegen, dient u van te voren een afspraak te maken met de archivaris. Binnen vijf werkdagen zullen de aangevraagde archiefstukken worden overgebracht van het depot in Almere naar de PThU-vestiging in Amsterdam. Archiefstukken worden niet uitgeleend, maar zijn uitsluitend ter inzage op de PThU-studiezaal in Amsterdam. Op verzoek kunnen stukken worden ingezien op de vestiging Groningen.

Voor meer informatie over het archief kunt u contact opnemen met de archivaris, drs. J.W. Puttenstein, tel. (088) 3371 658 of stuur een e-mail.

Archieven en collecties bij PThU:

 • Bakker, J.T. (1924-2012) - hoogleraar ambtelijke vakken en dogmatiek 1957-1988; archiefcollectie
 • Bavinck, H. (1854-1921) - docent Theologische School 1883-1902; collectie en info
 • Bos, B.A. (1901-1977) - predikant; collectie  
 • Bos, J. (1900-1976) - predikant; collectie
 • Bouwman, J.J.  (1891-1974) - predikant; collectie
 • Brillenburg Wurth, G. (1898-1963) - hoogleraar ethiek en evangelistiek ThHK 1946-1963; archief en info
 • Brummelkamp, A. (1811-1888) - docent Theologische School 1854-1888;  collectie 
 • Dijk, K. (1885-1968) - hoogleraar  ambtelijke vakken, symboliek, christelijke religie ThHK 1937-1955; archiefcollectie
 • Drenth, H.D. (1867-1940) - predikant; collectie
 • Groot, D.J. de (1898-1959) - geref. predikant, bibliothecaris ThHK 1953-1959; collectie
 • Halsema, fam. van, fam. Gunnink en Lindeboom - archiefcollectie
 • Hartogh, G.M. (1899-1959) - hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht ThHK;  archief en info
 • Hoekstra, T. (1880-1936) - hoogleraar ambtelijke vakken Theologische School Kampen 1913-1936 - collectie 
 • Holt, J. op 't (1864-1945) - predikant; collectie
 • Honig sr., A.G. (1864-1940) - hoogleraar dogmatiek en ethiek Theologische School Kampen 1903-1934; archief (concept-lijst beschikbaar)
 • Honig jr., A.G. (1915-1998); hoogleraar zendingswetenschap 1967-1984 ThHK/ThUK; archief (nog te bewerken)
 • Hoor, F.M. ten (1855-1934) - predikant; collectie
 • Idema, K.G. (1905-1974) en Idema, S. (1875-1946)- predikanten; collectie
 • Kampherbeek, H.J. (1903-1986) - predikant; collectie
 • Koole, J.L. (1910-1997) - hoogleraar Oude Testament ThHK 1955-1978; collectie
 • Kremer, J. (1906-1992) - predikant; collectie
 • Lindeboom, A.M. (1911-1998) - predikant; collectie
 • Linden, H.A.L. van der (1915-1998) - predikant; collectie
 • Linden, Js. van der (1852-1926) en Linden, Js. van der (1911-1973) - predikanten - collectie
 • Noordtzij, fam. M. en A. Noordtzij (De Cock en Boëseken) - archief EN
 • Noordtzij, A. (1871-1944) - hoogleraar Oude Testament Utrecht (Archief Noordtzij B) (info)
 • Plet, C.M.W. (1858-1907) - predikant; collectie preken
 • Plomp, J. (1911-1990) - hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht ThHK; archief (info)
 • Polman, A.D.R. (1897-1993) - hoogleraar dogmatiek, symboliek en encyclopedie ThHK 1950-1967; collectie
 • Reenders, H. (1935-2009) - universitair docent kerkgeschiedenis ThHK/ThUK 1972-2001; collectie (concept-plaatsingslijst beschikbaar) 
 • Ridderbos, H.N. (1909-2007) - hoogleraar Nieuwe Testament ThHK 1943-1978; archief en info
 • Ridderbos, J. (1879-1960) - hoogleraar Oude Testament Theologische (Hoge)school 1913-1950; archief en info
 • Rietberg, J.H. (1884-1947) - geref. predikant; archiefcollectie
 • Rothuizen, G.Th. (1926-1988) - hoogleraar ethiek en evangelistiek 1964-1987; (archief in bewerking)  
 • Schaafsma, A.S. (1863-1937) - geref. predikant; collectie
 • Spoelstra, J. (1857-1929) - geref. predikant; collectie
 • Vlieg, A.D. de (1847-1906) - geref. predikant; collectie
 • Vliet-Roseboom, Grietje van der (1845-1923); brievencollectie
 • Vries, E. de (1933-1998) – universitair docent Nieuwe Testament ThHK/ThUK 1970-1998; collectie
 • Weijland, H.B. (1928-1996) - hoogleraar kerkrecht ThHK 1983-1993; collectie 
 • Wielenga, familie - predikantenfamilie; archiefcollectie
 • Wind, A. (1924-1996) - predikant en wetenschappelijk hoofdmedewerker ThHK 1980-1987; collectie
 • Woude, C. van der (1896-1983) - hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht ThHK 1961-1966; collectie

Diverse verzamelingen

 • Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme; documentatie en archief
 • Slomp, J. - onderzoeksarchief Evangelie van Barnabas; collectie
 • Wijma, R.; collectie documentatie en foto's doopvonten; plaatsingslijst 
 • VARIA : aanvullingen archief PThU vanaf 2007; plaatsingslijst

Archieven ondergebracht bij Stadsarchief Kampen

 • Theologische School / Hogeschool / Universiteit Kampen 1854-2006 (info)
 • Studentencorps Fides Quaerit Intellectum (FQI) en enkele disputen o.a. Exodus ‘47 (info)
 • Fotoarchief Theologische Universiteit Kampen [ca. 1870- 2006]
 • Archief De Cock (info)
 • Faber, J. (1936) - studentenpredikant ThHK/ThUK 1975-1998; archief
 • Bos, J.H. (1928) - veilingcatalogi Kamper boekhandelaar Bos 1902-1979 (inventaris)