Archief prof. dr. Herman Bavinck (1854-1921)

Herman Bavinck werd geboren op 13 december 1854 in Hoogeveen. Hij studeerde aan de Theologische School te Kampen en de Rijksuniversiteit te Leiden van 1873-1879. Hij promoveerde op 10 juni 1880 op een proefschrift getiteld De ethiek van Ulrich Zwingli. Van maart 1881 tot december 1882 was hij predikant te Franeker. Op 10 januari 1883 begon hij als docent aan de Theologische School te Kampen met een rede getiteld De wetenschap der heilige godgeleerdheid. Vanaf 1890 was hij tevens bibliothecaris. In 1902 vertrok hij naar de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij overleed op 29 juli 1921 te Amsterdam.

Literatuur en informatie

Peter Bak, Herman Bavinck op protestant.nu.

The Bavinck Institute at Calvin Seminary, The Bavinck Review.

Archiefcollectie

Collectie Herman Bavinck, aanwezig in archief PThU.

J.W. Puttenstein (bew.), "Mijne boeken houden mij trouw gezelschap". Vier brieven van Herman Bavinck aan een student (Kampen 2010).

James Englinton (vert.), Letters to a dying student. Bavinck’s letters to Johan van Haselen, in: The Bavinck Review, vol. 4 (2013) p. 94-102.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.