Archief familie Noordtzij

ARCHIEF FAMILIE PROF M. EN PROF.DR. A. NOORDTZIJ

Prof. Maarten Noordtzij (1841-1915) studeerde aan de Theologische School te Kampen 1862-1867 en was docent (vanaf 1896 hoogleraar) aan de Theologische School te Kampen 1875-1912. Hij huwde op 2 okt. 1867 te Kampen met Frouwina de Cock (1847-1922).

Lit.: H. Bouwman, Levensschets van prof. M. Noordtzij. Kampen 1911.

C. Houtman, 'Noordtzij, Maarten'. In: Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Deel 3, Kampen 1988, p. 284-286.

Prof.dr. Arie Noordtzij (1871-1944), zoon van M. Noordtzij en F. de Cock, studeerde Semitische letteren te Leiden en promoveerde te Leiden in 1891. Hij studeerde aan de Theologische School te Kampen 1889-1896, was leraar aan het Gereformeerd Gymnasium te Kampen 1896, lector aan de Theologische School Kampen 1903-1912 en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Utrecht 1912-1936.

Lit.: C. Houtman, 'Noordtzij, Arie'. In: Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Deel 3, Kampen 1988, p. 282-284.

C.M. van Driel, Gewantrouwd gereformeerd. Het omstreden leiderschap van neocalvinist Arie Noordtzij (1871-1944). Ad Chartas-reeks 15. Barneveld 2010.

Zie ook: Archief De Cock in het Gemeentearchief te Kampen [info].