Archief prof.dr. J. Plomp (1911-1990)

Johannes Plomp werd geboren op 13 oktober 1911 in Rijswijk (ZH) als zoon van Cornelis Plomp en Margaretha Vendeloo. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit (1930-1935). Op 14 oktober 1935 trouwde hij met Cornelia Maaike de Boer (1912-2001). Achtereenvolgens werd hij gereformeerd predikant te Grijpskerke (1935), Surabaya (1938), Leiden (1947), Utrecht (1954) en Utrecht-Noord (1956-1963). Van 1963-1966 was hij wetenschappelijk ambtenaar kerkrecht aan de VU en van 1966-1978 hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Hogeschool in Kampen. Van 1978-1982 was hij buitengewoon hoogleraar kerkrecht in Kampen. In 1969 promoveerde hij aan de VU op een dissertatie getiteld De kerkelijke tucht bij Calvijn (Kampen 1969). Op 12 maart 1990 overleed hij ten gevolge van een verkeersongeval.

Inventaris van het archief van prof.dr. Johannes Plomp (geb. 1911 - overl. 1990) (periode 1930-1990) / F. Rozemond. - Kampen : Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken, 1992. - 37 p. ; 30 cm (inventaris)

J. van Gelderen, 'Plomp, Johannes'. In: Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, deel VI, Kampen 2006, p. 228-230.

'Evenwel - we schreven'. Leven en arbeid van Johannes Plomp / J. van Gelderen. In: Profiel : theologiebeoefening in Kampen 1970-1990 / onder red. van J. van Gelderen en C. Houtman. - Kampen : Kok, 2004. - p. 177-215.