Archief prof.dr. G.M. den Hartogh (1899-1959)

Gerrit Marinus den Hartogh werd geboren op 19 april 1899 te Heerjansdam als zoon van Arie den Hartogh, gereformeerd predikant, en Hermina Alberdina Dalhuijsen. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit rechten (1918-1922) en theologie (1924-1929). Hij trouwde op 28 februari 1929 met Hendrika Bruggeman (1902-1982). Van 1929-1933 was hij gereformeerd predikant te Hazerswoude. In 1933 promoveerde hij op een dissertatie getiteld "Groen van Prinsterer en de verkiezingen van 1871. Een keerpunt in de wordingsgeschiedenis van de Anti-Revolutionaire Partij" (Kampen 1934). Van 1934-1959 was hij hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische (Hoge)school te Kampen. In 1951 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij overleed op 7 maart 1959 te Kampen.

Literatuur

Inventaris van het archief van prof. dr. Gerrit Marinus den Hartogh (1899-1959) : jurist, gereformeerd predikant en hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht / door F. Rozemond, en Bibliografie van de publicaties van prof. dr. Gerrit Marinus den Hartogh (1899-1959) / door Th.J.S. van Staalduine. -
Kampen : Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1999. - 132 p. : portr. ; 30 cm. - (Kamper inventarisreeks ; 4) ISBN 90-73954-36-3 [inhoudsopgave]

Verslag van de bijeenkomst op 19 april 1999 in de aula van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland ter gelegenheid van de herdenking van het feit dat honderd jaar geleden Gerrit Marinus den Hartogh werd geboren / verz. door Jaap van Gelderen. - Kampen : Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1999. - 44 p.

T.J.S. van Staalduine, 'Hartogh, Gerrit Marinus den'. In: Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme', deel IV (Kampen 1998) p. 183-184.

Om de lijn der Afscheiding : prof. dr. G.M. den Hartogh en de Vrijmaking van 1944 / Theodoor Johan Simon van Staalduine. - Heerenveen : Groen, cop. 2004. - XVIII, 551 p.
ISBN 90-5829-440-4
Proefschrift Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Kampen
Met lit.opg., reg. - Met samenvatting in het Engels