Grond

Door klimaat- en ecologische veranderingen staan christenen vandaag de dag voor existentiële vragen, maar ook voor geloofsvragen: hoe verhouden we ons tot de aarde op een theologisch verantwoorde manier? Dit interdisciplinaire vijfjarige onderzoeksproject neemt 'grond' voor deze vragen als uitgangspunt.

Steun het project Grond en doe mee!

Hoe gaan we gelovig om met de aarde? Hoe zorgen we dat onze omgang met de aarde theologisch verantwoord is? Het onderzoeksproject Grond zoekt naar antwoorden op deze vragen. Als PThU willen we met boeren, predikanten, pachters en christelijke gemeenten in gesprek en willen we hen toerusten vanuit gedegen wetenschappelijk onderzoek. Met uw steun stimuleert u het uitwisselen van kennis ten aanzien van grond. 

Grond: de boer op! 

Eén van de manieren waarop we dit willen doen is met ons publieksprogramma ‘De boer op!’. Met dit programma delen we onze kennis op festivals, bij (eigen) evenementen en in creatieve sessies. Denk aan 'Bijbellezen op het boerenerf’ en rondetafelgesprekken met lokale en regionale voedselproducenten. Dit organiseren we zoveel mogelijk samen met boeren, agrarische organisaties, kerkelijke gemeenten; kortom de mensen om wie het in dit onderzoek draait. Om dit programma te kunnen ontwikkelen, hebben we u nodig. 

Het onderzoeksproject Grond wordt voor het grootste deel gefinancierd door de PThU en Maatschappij van Welstand. Daarnaast maken Kerk en Wereld en diverse andere fondsen dit onderzoek mogelijk. Het bedrag dat we nog nodig hebben om het publieksprogramma te realiseren is € 42.000. Voor het delen van onze kennis met maatschappij en kerk, vragen we daarom nadrukkelijk steun van kerkelijke gemeenten, organisaties en particulieren. Niet alleen financieel: heeft u tips, mooie voorbeelden en suggesties voor ons op het gebied van omgaan met (landbouw)grond, kerk en theologie? Deel ze met projectmanager Nelleke Plomp via n.plomp@pthu.nl.

De PThU heeft een ANBI-status. Dit betekent onder meer dat giften aftrekbaar zijn van de belasting. 

Doneer nu! 

Zo werkt het

 1. Kies hoe u wilt doneren en klik op het gewenste bedrag. 
 2. Vul uw gegevens in het formulier in.
 3. Geef in het formulier aan of en hoe u op de hoogte gehouden wilt worden van dit project. 
  Om u op de hoogte te houden en/of contact op te nemen over de bijbehorende beloning, hebben we uw naam en e-mailadres nodig. Als u doneert namens een gemeente, hebben we ook de naam van uw gemeente nodig.  
 4. Als u op ‘Versturen’ klikt, wordt u automatisch doorverwezen naar een pagina waarmee u het gekozen bedrag kunt overmaken. U kunt kiezen voor betaling via iDeal, Bancontact of creditcard.
 • "Kerken zijn volop betrokken bij mensen die de gevolgen van klimaatverandering aan den lijve ondervinden. Daarom vindt Kerk in Actie het van groot belang dat dit onderzoek wordt gedaan naar hoe kerken omgaan met grond. Diaconieën strekken hun handen uit naar wie in de knel zitten. Daarom verbindt Kerk in Actie zich van harte aan deze oproep tot steun."
  Karin van den Broeke
  Programmaleider, Kerk in Actie
 • "Kerkrentmeesters hebben op diverse manieren met grond van doen. In een tijd waarin duurzaamheid en grondgebruik, ook in de kerk, polariserend kunnen worden verstaan, juichen we toe dat de PThU het theologisch spreken over grond de kerk in brengt en toepast op de dagelijkse praktijk van het Kerkbeheer. Van harte ook uw (financiële) steun waard!"
  Rik Buddenberg en Joost Schelling
  Voorzitter en directeur Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB)
 • "Het bestuur van de Federatie van Diaconieën beveelt het onderzoek ‘Grond’ van de PThU onder leiding van dr. Mirella Klomp van harte aan."
  Jan Klop
  Penningmeester, Federatie van Diaconieën