Grond

Door klimaat- en ecologische veranderingen staan christenen vandaag de dag voor existentiële vragen, maar ook voor geloofsvragen: hoe verhouden we ons tot de aarde op een theologisch verantwoorde manier? Dit interdisciplinaire vijfjarige onderzoeksproject neemt 'grond' voor deze vragen als uitgangspunt.

Updates en publicaties