PThU naar de (Kerken)beurs

27 maart 2024

Van ‘het meest propere en rookvrije kaarsenbrandsysteem’ tot herbestemming van kerkgebouwen en van slimme kerk-apps tot liturgische meubelen: welkom in de wereld van de Kerkenbeurs. Een jaarlijks tweedaags event waar kerkrentmeesters, beheerders en bestuurders zich kunnen laten bijpraten en informeren over de materiele kant van de kerk. Ook de PThU was aanwezig op 22 en 23 maart. 

Theologische betekenis van grond

Vanwege het thema van de beurs, duurzaamheid, kreeg het project Grond standruimte aangeboden. Een boeiende plek om verhalen uit lokale gemeenten over het gebruik en beheer van kerkelijke gronden op te halen en om interesse voor het project Grond en de PThU op te wekken. PThU-hoogleraar Thijs Tromp gaf een lezing naar aanleiding van zijn onderzoek over kerkelijke pracht. Daarnaast bemensten vijf collega’s in wisselende samenstelling de stand en moedigden ze langslopers aan om via een handgemaakt stellingenbord en potjes Nederlandse grondsoorten na te denken over de theologische betekenis van grond. Nog geen gemakkelijke opgave!

Meer oog voor verantwoord omgaan met grond

De reacties wisselden van een boer die zich niet kon voorstellen hoe theologisch onderzoek voor zijn werk relevant kan zijn tot ervaringen van kerkenraadsleden die snakken naar gedegen input in gesprekken over duurzaam beheer. Met name collega-standhouders, zoals organisaties van (kerk)rentmeesters en organisaties die zich bezighouden met kerkgebruik in de toekomst gingen graag in gesprek. Er komt meer oog voor vragen rond een verantwoord omgaan met grond, ook in kerkelijke context. Dit leverde waardevolle netwerkgesprekken op. Mooi om als PThU ook op deze niet zo voor de hand liggende plaats aanwezig te zijn. Lees hier het verslag (met een foto en quote van PThU-promovendus Erik Oevermans) in het Reformatorisch Dagblad!