Home/Onderwijs/Bachelor Theologie/PThU Traject in Bachelor Theologie RUG Groningen

Bachelortraject in Groningen: een studie met perspectieven

Religie is van alle tijden en komt overal ter wereld voor. Maar steeds weer op een andere manier. Als theoloog wil je daar meer van weten. Je bestudeert wat mensen geloven. En waarom ze dat doen. Misschien kom je zelf uit een christelijke traditie. Of misschien vind je het spannend dat geloof zo’n belangrijke rol in het leven van mensen kan spelen.

De ene universiteit neemt jouw eigen geloofstraditie als uitgangspunt voor een studie theologie. De andere kijkt naar die geloofstraditie van buitenaf. Dat is een kwestie van perspectief. Maar als je kiest voor de bachelor Theologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), en je volgt daarbij het bachelortraject van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), dan krijg je beide benaderingen in samenhang aangeboden. Binnen en buiten. Betrokkenheid en afstand. Juist door vanuit wisselende perspectieven te denken en te werken, word je je bewust van je eigen overtuigingen. En leer je geloof werkelijk begrijpen.

Theologie bij de RUG

De bachelor Theologie van de RUG heeft een duidelijk profiel: religie staat nooit op zichzelf, maar is onderdeel van de cultuur. Bij de RUG bestudeer je religie dus altijd in een bredere context en in wisselwerking met de cultuur. Dat merk je bijvoorbeeld in de ruime aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van de islam of bij een vak over heterodoxe stromingen in jodendom en christendom (gnostiek en Qumran (Dode Zeerollen). Of bij een cursus over de invloed van de hellenistische Umwelt op het vroege christendom. Onderwijs en onderzoek zijn daarbij op een vanzelfsprekende manier geïntegreerd.

Traject PThU binnen de bachelor

Binnen het bachelortraject van de PThU bestudeer je het christelijk geloof net zo kritisch en wetenschappelijk. Maar dan van binnenuit. Bij het vak Dogmatiek bijvoorbeeld bestudeer je niet alleen wat in de christelijke traditie zoal gezegd is over de relatie tussen God en mensen, maar ook hoe dit nu nog doorwerkt. En hoe jij daar zelf in staat. Want de studie theologie gaat ook over jou.

Het PThU-deel bestaat uit 45 studiepunten. In totaal omvat de bachelor 180 studiepunten. 
Het traject is de best mogelijke voorbereiding op de master Predikantschap die de PThU in Groningen aanbiedt. Maar met deze bachelor heb je natuurlijk ook toegang tot de masteropleidingen Theologie en religiewetenschappen van de RUG. 

De Keuzegids 2020 riep de bachelor theologie van de RUG met bachelortraject van PThU voor de achtste keer op rij uit tot topopleiding.     

Voorlichting

Het hele jaar door organiseert de RUG verschillende voorlichtingsactiviteiten. Zo zijn er open dagen, webklassen, maar kun je bijvoorbeeld ook een dag meelopen met een student. Bezoek de website van de RUG voor de komende voorlichtingsactiviteiten.

Meer weten over het PThU-traject?

Neem contact op met Bureau Studentenzaken in Groningen voor meer informatie over het PThU-traject: studentenzakenGroningen@pthu.nl.

mr. drs. Bastiaan Kobes
Studieadviseur Groningen
b.j.kobes@pthu.nl

Bachelor Theologie in het kort

Graad

Bachelor of Arts (BA in Theologie)

Duur van het programma

3 jaar voltijd, 6 jaar deeltijd

Programma variant

voltijd en deeltijd

Voertaal

Nederlands, Engels

Startdatum

september

Aanmelddatum

1 mei

CROHO-code

56109 (B Theologie)