Home/Onderwijs/Na je studie/Verder studeren/Lerarenopleiding

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs 

Groningen

Wil je na de MA Verdieping of MA Predikantschap (ook) voor de klas staan en je eerstegraads bevoegdheid halen? Met de educatieve master van de Rijksuniversiteit Groningen verdiep je je kennis van religie en leer je om die kennis over te brengen aan middelbare scholieren.

De educatieve masteropleiding sluit aan op het inhoudelijke programma dat je al in de theologie gevolgd hebt.

De Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG biedt een zogenaamd 1 + 1 systeem aan. Je volgt daarin eerst je inhoudelijke masterprogramma theologie en daarna volg je de Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (LVHO) aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. In dat jaar krijg je cursussen vakdidactiek, onderwijskunde en doe je onderwijskundig onderzoek. Uiteraard loop je ook stage op een middelbare school. Studenten met een masterdiploma van de PThU zijn in principe drempelloos toelaatbaar tot de master LVHO.

Kijk voor meer informatie en specifieke toelatingseisen op de website van de RUG. Je kunt met je vragen ook terecht bij onze studieadviseur.

Amsterdam

Wil je na je MA aan de PThU in Amsterdam verder studeren om voor de klas te kunnen staan dan kan dat bij de Vrije Universiteit.   

Het studieprogramma van de master lerarenopleiding is opgedeeld in drie fases waarbij in elke fase drie verschillende vakken worden gegeven; didactiek, praktijk en praktijkonderzoek. De opleiding start twee maal per jaar: begin februari en begin september. Colleges en bijeenkomsten vinden altijd plaats op maandag. Op opleidingsscholen kunnen er ook op andere dagen onderwijsactiviteiten zijn. Aan de eerste collegedag gaat een drietal (verplichte) startdagen vooraf.

Kijk voor meer informatie en specifieke toelatingseisen op de website van de VU.