Bachelor theologie Groningen

Theologie studeren in Groningen? De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) werkt samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in een bachelor waarin je zowel van binnen als van buiten naar geloofstradities kijkt. In het gespecialiseerde bachelortraject van de PThU bestudeer je het christelijk geloof kritisch en wetenschappelijk. Je bereidt je daarmee voor op één van de masters van de PThU.

Studie in het kort:
Bachelor
3 jaar
Voltijd
Studie in het kort:
Locatie
Groningen
Graad
Bachelor of Arts
Duur
3 jaar
Studievorm
Voltijd
Voertaal
Nederlands, Engels
Startdatum
September
Aanmelddatum
1 mei

Juist door vanuit wisselende perspectieven te denken en te werken, word je je bewust van je eigen overtuigingen. En leer je geloof werkelijk begrijpen. Je bestudeert niet alleen wat er in de christelijke traditie zoal gezegd is over de relatie tussen God en mensen, maar ook hoe dit nu nog doorwerkt. En hoe jij daar zelf in staat. Want de studie theologie gaat ook over jou.

Studieprogramma

In de bachelor Theologie met PThU-traject volg je alle vakken die de RUG aanbiedt, en daarnaast een gespecialiseerd PThU-traject van 45 ECTS. Het totale programma heeft een studielast van 180 ECTS (voltijd 3 jaar, deeltijd 6 jaar).

Bachelor Theologie RUG

De bachelor Theologie van de RUG heeft een duidelijk profiel: religie staat nooit op zichzelf, maar is onderdeel van de cultuur. Bij de RUG bestudeer je religie dus altijd in een bredere context en in wisselwerking met de cultuur. Dat merk je bijvoorbeeld in de ruime aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van de islam of bij een vak over heterodoxe stromingen in jodendom en christendom (gnostiek en Qumran (Dode Zeerollen). Of bij een cursus over de invloed van de hellenistische Umwelt op het vroege christendom. Onderwijs en onderzoek zijn daarbij op een vanzelfsprekende manier geïntegreerd.

Bachelorprogramma Theologie 2:22

PThU-bachelortraject

Naast de bachelorvakken van de RUG volg je een gespecialiseerd traject van de PThU. Dit traject is de beste voorbereiding op de opleiding voor predikant of geestelijk verzorger, die de PThU aanbiedt. Binnen het bachelortraject van de PThU bestudeer je het christelijk geloof van binnenuit. Bij het vak Dogmatiek bijvoorbeeld bestudeer je niet alleen wat in de christelijke traditie zoal gezegd is over de relatie tussen God en mensen, maar ook hoe dit nu nog doorwerkt. En hoe jij daar zelf in staat. Want de studie theologie gaat ook over jou. De andere vakken die je volgt bij de PThU zijn: Praktische Theologie, Historische Theologie, Theologische Ethiek, Bijbelse Theologie, Interculturele Theologie. Met deze bachelor heb je ook toegang tot de masteropleidingen van de RUG.

Bachelor Theologie Groningen: veelgestelde vragen

 • Inschrijven

  Wil je theologie studeren in Groningen? Je kunt je tot 1 juni 2020 via Studielink inschrijven voor het academisch jaar 2020-2021.

 • Toelatingseisen

  Voor de bachelor theologie geldt een van de volgende toelatingseisen:

  • Je hebt een vwo-diploma (alle richtingen) of een hbo-propedeuse.
  • Je hebt een zogeheten colloquium doctum.

  Verder is het handig als je Duits leest en verstaat, in verband met Duitstalige literatuur tijdens de opleiding.

 • Academische staf

 • Kosten

  Het collegegeld voor het academisch jaar 2021-2022 is € 2.168. Je kunt kiezen uit een van de volgende opties voor betalingen:

  • Betaal het volledige collegegeld bij de start van het academisch jaar.
  • Betaal het collegegeld in tien termijnen.
 • Inschrijven bij de Protestantse Kerk Nederland

  Wil je na je studie predikant worden in de PKN? Dan moet je je inschrijven in het Kerkelijk Album van de PKN. Daarmee maak je kenbaar dat je predikant in een gemeente of een zorginstelling wilt worden, of dat je die mogelijkheid open wilt houden. De PThU verzorgt deze inschrijvingen voor de PKN.

 • Tegemoetkoming studiekosten

  Heb je (tijdelijk) financiële ondersteuning nodig? Er zijn verschillende fondsen en subsidies waarvan je misschien gebruik kunt maken. Bijvoorbeeld:

  • als er sprake is van ziekte, functiestoornis, zwangerschap of bijzondere familieomstandigheden
  • als je studievertraging oploopt door bestuurswerkzaamheden
  • als je een deel van je studie wilt volgen in het buitenland
 • Na je studie

  Het traject dat je bij de PThU volgt, bereidt je optimaal voor op een van de masteropleidingen van de PThU. Ook kun je met een bachelor theologie verschillende masters volgen aan de Rijksuniversiteit Groningen.  

  Theologie, wat kun je ermee? De legerpredikant 1:24

Vragen? Stel ze aan de studieadviseur

 • Mirjam Nederveen
  Studieadviseur Groningen

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.