Bachelor theologie Groningen

Theologie studeren in Groningen? De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) werkt samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in een bachelor waarin je zowel van binnen als van buiten naar geloofstradities kijkt. In het gespecialiseerde bachelortraject van de PThU bestudeer je het christelijk geloof kritisch en wetenschappelijk. Je bereidt je daarmee voor op één van de masters van de PThU.

Juist door vanuit wisselende perspectieven te denken en te werken, word je je bewust van je eigen overtuigingen. En leer je geloof werkelijk begrijpen. Je bestudeert niet alleen wat er in de christelijke traditie zoal gezegd is over de relatie tussen God en mensen, maar ook hoe dit nu nog doorwerkt. En hoe jij daar zelf in staat. Want de studie theologie gaat ook over jou.

Vragen? Neem contact op met de studieadviseur

Studieprogramma

In de bachelor Theologie met PThU-traject volg je alle vakken die de RUG aanbiedt, en daarnaast een gespecialiseerd PThU-traject van 45 ECTS. Het totale programma heeft een studielast van 180 ECTS (voltijd 3 jaar, deeltijd 6 jaar).

Bachelor Theologie RUG

De bachelor Theologie van de RUG heeft een duidelijk profiel: religie staat nooit op zichzelf, maar is onderdeel van de cultuur. Bij de RUG bestudeer je religie dus altijd in een bredere context en in wisselwerking met de cultuur. Dat merk je bijvoorbeeld in de ruime aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van de islam of bij een vak over heterodoxe stromingen in jodendom en christendom (gnostiek en Qumran (Dode Zeerollen). Of bij een cursus over de invloed van de hellenistische Umwelt op het vroege christendom. Onderwijs en onderzoek zijn daarbij op een vanzelfsprekende manier geïntegreerd.

PThU-bachelortraject

Naast de bachelorvakken van de RUG volg je een gespecialiseerd traject van de PThU. Dit traject is de beste voorbereiding op de opleiding voor predikant of geestelijk verzorger, die de PThU aanbiedt. Binnen het bachelortraject van de PThU bestudeer je het christelijk geloof van binnenuit. Bij het vak Dogmatiek bijvoorbeeld bestudeer je niet alleen wat in de christelijke traditie zoal gezegd is over de relatie tussen God en mensen, maar ook hoe dit nu nog doorwerkt. En hoe jij daar zelf in staat. Want de studie theologie gaat ook over jou. De andere vakken die je volgt bij de PThU zijn: Praktische Theologie, Historische Theologie, Theologische Ethiek, Bijbelse Theologie, Interculturele Theologie. Met deze bachelor heb je ook toegang tot de masteropleidingen van de RUG.

Bachelor Theologie Groningen: veelgestelde vragen

Bachelor Theologie Groningen: feiten en cijfers

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.