Boekpresentatie: Deel 5C Verzameld werk van A.A. van Ruler

10 maart 2023

Mag je in de kerk alles zeggen of zijn er dingen die echt niet kunnen – en wat doe je daar in dat geval dan aan? Was zending de eeuwen door niet gewoon een vorm van kolonisatie, waarbij we andere volken eenzijdig iets oplegden waarvan wij vonden dat het goed voor hen was? Gaat het bij kerkelijke armoedezorg om barmhartigheid of domweg om recht doen? Dat zijn actuele vragen die de originele protestantse theoloog Arnold A. van Ruler in zijn tijd al diepgaand bezighielden. In een nieuwe band in het Verzameld Werk van Van Ruler komen deze en andere vragen aan de orde. 

Boekpresentatie

In een nieuwe band in het Verzameld Werk van Van Ruler worden zijn talloze geschriften over belijdenis en leertucht, kerk en wereld, over de volkskerk, over diaconaat, apostolaat en zending en over de toekomst van de kerk bijeengebracht en op wetenschappelijke wijze ontsloten. Met deze uitgave van bijna duizend pagina’s – de laatste van drie banden die samen Van Rulers ecclesiologie omvatten – is een prachtige mijlpaal bereikt in een megaproject dat langzaam maar zeker het einddoel begint te naderen.

De begeleidingscommissie Uitgave Verzameld Werk A.A. van Ruler, de Stichting Van Ruler en Uitgeverij KokBoekencentrum nodigen u van harte uit voor de presentatiebijeenkomst van dit boek. Deze zal plaatsvinden aan de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht in de Utrechtse binnenstad. Na de overhandiging van eerste exemplaren zullen drie deskundigen een peiling verrichten naar de actualiteitswaarde van het werk van Van Ruler dat in deze band gepubliceerd wordt. 

Programma

  • 14.00 Opening door prof. Gijsbert van den Brink, voorzitter Van Ruler Commissie
  • 14.10 Overhandiging deel 5C Verzameld Werk van A.A. van Ruler aan ds. Marco Batenburg, preses van de synode van de Protestantse Kerk, en prof. George Harinck, rector van de Theologische Universiteit Kampen
  • 14.25 Korte inleiding op de bundel – dr. Dirk van Keulen
  • 14.40  Reactie prof. Rinse Reeling Brouwer – De betekenis van de mozaïsche wet bij Van Ruler
  • 15.00 Pauze
  • 15.20 Reactie prof. Dorottya Nagy – Van Ruler over zending en apostolaat
  • 15.40 Reactie prof. Kees van der Kooi – Leertucht: harde noodzaak
  • 16.00 Gesprek/discussie
  • 16.30 Afsluiting en borrel

Praktische informatie

Locatie: Theologische Universiteit Kampen | Utrecht, Plompetorengracht 3, 3512 CA Utrecht
Datum: vrijdag 10 maart 2023, 14.00 – 16.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur).

De entree is gratis. Na afloop van het programma zullen exemplaren van de band verkrijgbaar zijn bij de boekentafel. U kunt uw exemplaar ook reserveren via de website van KokBoekencentrum.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.