Conferentie ‘Resonantie: preken in tijden van versnelling en vervreemding’

6 t/m 7 juni 2024

Hartmut Rosa komt naar Nederland als Keynote speaker voor de internationale conferentie van de Societas Homiletica! Voor predikanten, kerkelijk werkers en studenten vanuit Nederland organiseren de PThU, CHE en IZB samen de unieke mogelijkheid om tijdens een pre-conferentie op collegiale wijze kennis te maken met Hartmut Rosa en zijn denken vanuit ‘resonantie’.

Foto: Heinrich-Böll-Stiftung from Berlin, Deutschland, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Over het programma

Theoloog des Vaderlands Kees van Ekris, prof. Sabrina Müller (Theologische Faculteit Universiteit Zürich) lector Jan Martijn Abrahamse (Christelijke Hogeschool Ede) en anderen gaan in op het werk van Rosa en zullen spreken over preken ‘in gesprek met tijdgenoten’. Op vrijdag zijn er diverse workshops, onder andere van:

  • prof. dr. Maarten Kater (Theologische Universiteit Apeldoorn) over resonantie in relatie tot prediking als Woord van God
  • dr. Nele Neidiger (Universiteit Gottingen) over preken op Instagram 
  • dr. Ben van Veen (gevangenispredikant) over preken voor gedetineerden en de communicatie over tekst met vaak on- of anders geletterden in die context 
  • Johan ter Beek (Specialist innovatie, Protestantse Kerk) over RITME, een post-kerkelijk en post-seculier programma, ontwikkeld door PKN en studenten Van hogeschool Windesheim om de resonantie-assen van Rosa uit te werken voor interactie met jongeren in seculiere en kerkelijke context. RITME biedt een nieuwe manier om levensbeschouwing handen en voeten te geven vanuit vier 'resonante gebieden': feesten, eten, spelen en maken

Als afsluiting van de pre-conferentie wonen we samen met de internationale deelnemers van de Societas Homiletica de lezing van Hartmut Rosa bij.

Nederlandse gepromoveerde in de homiletiek? Dan kunt u deelnemen aan de conferentie 'Preaching That Resonates' van de Societas Homiletica.

Programma

Dit programma kan op details nog wijzigen in de aanloop naar de conferentie.

De conferentie is een samenwerking tussen de PThU, IZB en CHE.

Kosten

Kosten bedragen € 150 inclusief koffie, lunch en maaltijden en de lezing van Hartmut Rosa.

Predikanten en kerkelijk werkers in de PKN kunnen de kosten declareren bij Vitale Roeping, via het formulier voor de declaratie van de cursuskosten. Voor theologiestudenten is er een korting mogelijk waardoor je slechts 30 euro betaalt. Informeer hiernaar bij het Kenniscentrum voor theologie: kenniscentrum.voor.theologie@pthu.nl.

Aanmelden

Aanmelden voor deze conferentie is helaas niet meer mogelijk.