Symposium: Leven na de dood? Gedachten over het hiernamaals

31 mei 2024

Is er leven na de dood? Die vraag stellen mensen zich al eeuwenlang. Waar komt het denken over leven na de dood vandaan? Welke verwachtingen hebben we over dit leven na de dood? Wat zegt de Bijbel er eigenlijk over? Of is denken over een hiernamaals vooral iets psychologisch, is het ons verlangen naar onsterfelijkheid? In dit symposium laten we verschillende bronnen van denken over leven na de dood spreken.

Over het thema

De vraag of er leven is na de dood stelt de mens zich al eeuwenlang. Het geloof dat het met de dood niet ophoudt, nam de afgelopen jaren in Nederland toe. Dat is ook te zien aan de populariteit van bijvoorbeeld rituelen met Allerzielen, tv-programma's als 'Voor wie steek jij een kaarsje op?' en 'Joris' kerstboom', maar ook een onverwachte hernieuwde hit 'Engelbewaarder' uit 1976 die sinds 2022 opeens weer luid uit café's klinkt, uitvaartmuziek met verwijzingen naar engelen, hemel, weerzien en voortleven, en het aantal films dat het leven na de dood thematiseert. Welke verwachtingen van dat leven na de dood klinken daarin door? Waar ontlenen we manieren van denken over leven na de dood eigenlijk aan? Hoe verhouden die zich tot bijvoorbeeld kennis uit de neuro-wetenschappen? Zegt de Bijbel er wel zoveel over? Of ligt de bron vooral in de psychologie en ons eigen verlangen naar onsterfelijkheid of het voortzetten van de band die we met een overleden dierbare hadden?

In dit symposium laten we verschillende bronnen van denken spreken over leven na de dood. De vraag die daarbij als een rode draad door de middag speelt, is: Wat betekent nadenken over 'leven na de dood' voor de invulling van het leven vóór de dood? Wat maakt het leven anders als de ziel kan voortleven? Hoe kunnen de bijbelse traditie en nieuwe denkwijzen over 'leven na de dood' behulpzaam zijn, bijvoorbeeld in het kiezen van woorden of metaforen, in gesprekken met stervenden of rouwenden?

Sprekers

Verschillende spreker belichten ieder vanuit hun eigen invalshoek het thema.

 • prof. dr. Paul Post (em. hoogleraar Rituele studies, Tilburg University) spreekt over Continuing bonds. Signalen van er-zijn na de dood.
 • prof. dr. Mijna Hadders (hoogleraar Ontwikkelingsneurologie, Rijksuniversiteit Groningen) spreekt over Het brein en het zijn: is er leven na de dood?
 • dr. Martine Oldhoff: predikant en systematisch theoloog
 • prof. dr. Peter-Ben Smit: hoogleraar Dom Helder Câmara Leerstoel voor Contextuele Bijbel Interpretatie spreekt over Leven na de dood – het liefst nu al. Contextueel Bijbelse perspectieven.

Muziek

Organist Jan Hage (Domkerk, Utrecht) speelt tijdens het symposium enkele muziekstukken op het orgel van de Janskerk.

Afscheidsrede prof. dr. Klaas Spronk

Dit symposium vindt plaats voorafgaand aan de afscheidsrede van prof. dr. Klaas Spronk. Hij neemt om reden van zijn emeritering afscheid van de PThU als hoogleraar Oude Testament. De titel van de rede is: “U dwaalt vreselijk!” (Marcus 12:27b). In discussie met de Sadduceeën en Prediker over het leven na de dood. 

Programma

 • 12.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
 • 13.00 - 15.00 uur: Symposium
  • Opening
  • Lezingen van prof. dr. Paul Post, dr. Martine Oldhoff, prof. dr. Mijna Hadders
  • Muziek
  • Afsluiting
 • 15.00 - 15.45 uur: Koffie en thee
 • 15.45 uur: Academische plechtigheid waarin prof. dr. Klaas Spronk zijn afscheidsrede uitspreekt
 • 17.00 uur: Receptie

Locatie en bereikbaarheid

Het symposium vindt plaats in de Janskerk aan het Janskerkhof in Utrecht. Op het Janskerkhof stoppen verschillende stadsbussen en regionale bussen. Kijk voor meer infomatie op de website 9292.nl.

Aanmelden 

In verband met de catering is het noodzakelijk dat u zich van tevoren aanmeldt. Dit kan tot uiterlijk 24 mei.