Internationale conferentie: Preaching That Resonates

7 t/m 11 juni 2024

Societas Homiletica nodigt alle wetenschappers op het gebied van prediking van harte uit om in juni 2024 samen met ons in Groningen na te denken over het onderwerp: 'Preaching That Resonates: Tracing Mystery, Materiality and Mutuality in Religious Speech'.

Over de conferentie

Societas Homiletica kijkt naar resonantie en haar vele aspecten om de subtiele dynamiek tussen predikers, de bijbelse tekst, het discours van de preek en de leefwereld en het bestaan van luisteraars te begrijpen. De conferentie bestudeert resonantie als een onderlinge relatie van mysterie, materialiteit en wederkerigheid. We bestuderen vragen als:

  • Is preken een transcendente gebeurtenis, en zo ja, wat betekent de oncontroleerbaarheid van preken voor de rollen van predikers en luisteraars?
  • Hoe werkt het mysterie van prediking samen met belichaming en materialiteit in de praktijk van prediking?
  • Als resonantie wijst op de oncontroleerbaarheid en materialiteit in prediking, wat kan er dan gezegd worden over intersubjectiviteit, het samenkomen van prediker en luisteraars in al hun diversiteit en verscheidenheid?

We verwelkomen de leden van Societas Homiletica en degenen die preken onderwijzen en onderzoeken in Groningen van 7 tot en met 11 juni om samen met ons de zestiende Internationale Conferentie van Societas Homiletica bij te wonen, om samen met ons na te denken over preken die resoneren.

Keynote speakers

Keynote speakers tijdens de conferentie zijn Hartmut Rosa en Ezekiel Ajibade.

  • Hartmut Rosa is hoogleraar sociologie en sociale theorie aan de Friedrich-Schiller-Universiteit in Jena, Duitsland en directeur van het Max-Weber-Kolleg aan de Universiteit van Erfurt. 
  • HyeRan Kim-Cragg is directeur en hoogleraar prediking aan het Emmanuel College van Victoria University in de Universiteit van Toronto, Canada.
  • Ezekiel Ajibade heeft een Ph.D. in Christian Preaching en doceert aan het Nigerian Baptist Theological Seminary in Ogbomoso, Nigeria. Hij is directeur netwerken en partnerschappen en hoofd van de afdeling praktische theologie.

Online miniconferentie

Voor degenen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn, is er de mogelijkheid om sommige delen van de conferentie online mee te maken. Het is ook mogelijk om online een paper te presenteren, op maandag of dinsdag vanaf 13.30 uur. 

Paper proposals en panelvoorstellen indienen

We verwelkomen bijdragen (papers of panels) die ingaan op het overkoepelende onderwerp 'prediking die resoneert', bij voorkeur gericht op een van de onderling verbonden aspecten van mysterie, materialiteit en wederkerigheid als aspecten van prediking die resoneert. Bekijk de webpagina van de conferentie voor meer informatie hierover.

Aanmelden

Kaartverkoop voor deze conferentie start in november. Meer informatie is te vinden op de webpagina van de conferentie.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.