IRTI Conferentie 2024: Peace among the Nations

27 t/m 30 juni 2024

Hoe moeten (geo)politieke gewelddadige conflicten, inclusief hun religieuze dimensies, theologisch begrepen worden? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de 15e internationale conferentie van het International Reformed Theological Institute (IRTI), aan de Duta Wacana Christian University in Yogyakarta.

Over het programma

Door de eeuwen heen hebben christenen nagedacht over hoe ze zich moeten verhouden tot de magistratuur of de staat, wat hun politieke verantwoordelijkheid zou kunnen inhouden en of en onder welke voorwaarden het gebruik van militair geweld gerechtvaardigd is. Gezien de geopolitieke aard van conflicten zoals de Russische invasie in Oekraïne en de Chinese claim op Taiwan, en gezien de vele lopende inter- en intrastatelijke conflicten zoals in Gaza of Nagorno-Karabach waarin religie vaak een belangrijke rol speelt, krijgen deze vragen een nieuwe urgentie en vragen om diepgaande theologische reflectie.

Aanmelden

Aanmelden kan op de conferentiepagina van IRTI.