Spinoza over vrijheid van meningsuiting

20 juni 2024 00:00

In deze workshop zullen experts uit Nederland en het buitenland zich richten op een van de klassieke verdedigers van de vrijheid van meningsuiting: Baruch Spinoza.

Foto: Portret van Baruch Spinoza, Publiek Domein, Wikipedia Commons 

Spinoza's verdediging van de vrijheid van meningsuiting wordt vaak geassocieerd met liberalisme en een ideaal van individuele menselijke bloei die niet wordt beperkt door traditie. Er is echter ook een krachtig argument voor een republikeinse lezing die Spinoza's ideeën over vrijheid van meningsuiting verbindt met de ontwikkeling van het algemeen belang. Vrijheid van meningsuiting is in deze interpretatie essentieel voor de ontwikkeling van goede, zelfopgelegde wetten, die op hun beurt het collectieve streven naar vrijere, rationelere burgers ondersteunen. 

De focus van deze workshop ligt op de aard van Spinoza's concept van vrijheid van meningsuiting (libertas loquendi) en de plaats ervan in zijn politieke en ethische projecten. Daarnaast zullen we de actuele waarde en het potentieel van Spinoza's concept van vrijheid van meningsuiting onderzoeken (inclusief de grenzen aan dat potentieel). Kan Spinoza nog steeds enige vorm van richting bieden voor het publieke debat in de complexe, pluralistische, vaak worstelende democratieën van onze 21e eeuw? 

De definitieve lijst van sprekers wordt binnenkort bekendgemaakt. 

Praktische informatie

Datum: 20 juni 2024 
Tijd: 9.30 - 17.30 uur 
Locatie: PThU, Filmzaal, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam 

Alle presentaties en lezingen zijn in het Engels.

 Aanmelding

Registratie is mogelijk zodra alle sprekers bekend zijn gemaakt.