Promotie: Reconciling Religious Diversity and Mono-Religiosity: The Case of Teachers at Orthodox Protestant Primary Schools in the Netherlands

27 juni 2022

Hanna de Jong-Markus verdedigt haar proefschrift Reconciling Religious Diversity and Mono-Religiosity: The Case of Teachers at Orthodox Protestant Primary Schools in the Netherlands.

Samenvatting van het onderzoek

Omdat de diversiteit in de samenleving de afgelopen decennia is gegroeid, wordt het belang van burgerschapsonderwijs en het bevorderen van sociale cohesie vaak benadrukt. Voor orthodox-christelijke scholen, waar de eigen religieuze overtuiging en eigen gemeenschap centraal staan, roept dat vooral met betrekking tot religieuze diversiteit specifieke vragen op.

In dit onderzoek zijn allereerst zestien leraren van vijftien verschillende orthodox-christelijke basisscholen uitgebreid geïnterviewd om na te gaan hoe zij zich als professional verhouden tot de religieuze diversiteit enerzijds en de monoreligieuze kenmerken van hun school anderzijds. Daaruit blijken drie verschillende perspectieven van belang te zijn, namelijk de eigen rol die leraren voor zichzelf zien in de geloofsopvoeding van kinderen, hun perceptie van niet- of andersgelovigen, en spanningen of tegenstrijdigheden in hun opvattingen over monoreligiositeit en religieuze diversiteit.

Vervolgens is onderzocht wat de implicaties van deze perspectieven zijn voor de initiële lerarenopleiding, mede op basis van focusgroepen met alumni en lerarenopleiders van een orthodox-christelijke lerarenopleiding. Daaruit blijkt dat ontmoetingen met niet-/andersgelovigen meer gestimuleerd kunnen worden, maar dat ook meer aandacht voor het omgaan met de interne religieuze diversiteit in het orthodox-christelijke onderwijs waardevol is.

Biografie

Hanna de Jong-Markus (Nieuwerkerk aan den IJssel, 1987) is verbonden aan Driestar hogeschool als docent in de educatieve masteropleidingen en als senior onderzoeker binnen het lectoraat Protestants godsdienstig vormingsonderwijs. De kernthema’s in haar werk zijn christelijk onderwijs, burgerschap en (religieuze) diversiteit. Hanna heeft een bachelor Onderwijskunde (Universiteit Utrecht, 2009), een tweedegraads lesbevoegdheid Nederlands (Driestar hogeschool, 2009) en een master Levensbeschouwelijke vorming (Vrije Universiteit, 2011). Sinds 2013 werkt zij binnen een samenwerking van de Protestantse Theologische Universiteit, het Onderzoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur, en Driestar educatief aan een onderzoek naar hoe leraren in orthodox-christelijke basisscholen zich verhouden tot de levensbeschouwelijke diversiteit van de samenleving en de monoreligieuze kenmerken van hun school.

Informatie

Datum: 27 juni 2022
Aanvangstijd: 15.45 uur
Locatie: Auditorium, Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam

Promotor:  prof. dr. M. Barnard, PThU
Co-promotoren: prof. dr. A. de Kock (ETF, Leuven), prof. dr. G.D. Bertram-Troost (VU) en prof. dr. A. de Muynck (TUA) 

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.