Inauguratie Thijs Tromp

16 oktober 2020 15:45

Dr. Thijs Tromp spreekt een oratie uit bij de aanvaarding van de bijzondere leerstoel diaconaat vanwege Stichting Rotterdam. De titel van zijn rede is 'Kerk in de marge. Het diaconaat als inclusieve praktijk.'

Kerk in de marge

Het thema van de oratie van dr. Thijs Tromp is 'Kerk in de marge.' Tromp zegt over dit onderwerp: 'In ons land hebben kerken lange tijd een centrale plaats in de samenleving ingenomen. Langzaam maar zeker schuiven zij nu naar de marge. Velen ervaren dit als een verlies en het vervult hen met zorg. Voor de diaconale praktijk kan de marginale positie wel eens nieuwe mogelijkheden bieden. Opkomen voor en aanwezig zijn bij mensen in de marge werkt anders en misschien zelfs beter als de kerk zelf zich ook beweegt aan de grenzen van de samenleving. In de inaugurele worden de mogelijkheden van de bijdrage van de kerk aan inclusie voor mensen in achterstandsposities verkend.' 

Over Stichting Rotterdam

Stichting Rotterdam wil, naar de bedoeling van de oprichter, uitdrukkelijk een fonds van protestants-christelijke signatuur zijn. Stichting Rotterdam verleent financiële bijdragen aan kerken, organisaties en instellingen die op sociaal of cultureel terrein activiteiten ontplooien, gericht op de samenleving, niet beperkt tot de eigen groep, kerk of gemeenschap.
Sinds 2008 is één van die financiële bijdragen, die aan deze bijzondere leerstoel Diaconaat.

Praktische informatie

Datum: Vrijdag 16 oktober 2020
Locatie: Vrijburg, hoek Herman Gorterstraat/Diepenbrockstraat, Amsterdam
Aanvang oratie: 15.45 uur, kerk open vanaf 15.15 uur

Tijdens de bijeenkomst nemen we de geldende coronamaatregelen in acht. Deelname is voorbehouden aan mensen die een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen. Alleen als er na het sluiten van de aanmeldtermijn (9 oktober) plaatsen over zijn, is vrije inschrijving mogelijk. De inauguratie is ook via een beeldverbinding te volgen. Uiterlijk 12 oktober ontvangt u een bevestiging van deelname met daarin ook de laatste informatie over de bijeenkomst.

Aanmelden

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.