Inauguratie Thijs Tromp

16 oktober 2020 15:45

Dr. Thijs Tromp spreekt een oratie uit bij de aanvaarding van de bijzondere leerstoel diaconaat vanwege Stichting Rotterdam. De titel van zijn rede is 'Kerk in de marge. Het diaconaat als inclusieve praktijk.'

Kerk in de marge

Het thema van de oratie van dr. Thijs Tromp is 'Kerk in de marge.' Tromp zegt over dit onderwerp: 'In ons land hebben kerken lange tijd een centrale plaats in de samenleving ingenomen. Langzaam maar zeker schuiven zij nu naar de marge. Velen ervaren dit als een verlies en het vervult hen met zorg. Voor de diaconale praktijk kan de marginale positie wel eens nieuwe mogelijkheden bieden. Opkomen voor en aanwezig zijn bij mensen in de marge werkt anders en misschien zelfs beter als de kerk zelf zich ook beweegt aan de grenzen van de samenleving. In de inaugurele worden de mogelijkheden van de bijdrage van de kerk aan inclusie voor mensen in achterstandsposities verkend.' 

Over Stichting Rotterdam

Stichting Rotterdam wil, naar de bedoeling van de oprichter, uitdrukkelijk een fonds van protestants-christelijke signatuur zijn. Stichting Rotterdam verleent financiële bijdragen aan kerken, organisaties en instellingen die op sociaal of cultureel terrein activiteiten ontplooien, gericht op de samenleving, niet beperkt tot de eigen groep, kerk of gemeenschap.
Sinds 2008 is één van die financiële bijdragen, die aan deze bijzondere leerstoel Diaconaat.

Praktische informatie

Datum: Vrijdag 16 oktober 2020
Online via YouTube
Aanvang oratie: 15.45 uur

De inauguratie vindt vanwege de huidige coronamaatregelen online plaats. 

Aanmelden

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.