Prof.dr. P.H. Vos

Hoogleraar ethiek en geestelijke verzorging krijgsmacht
Amsterdam, Groningen
Dogmatics / ethics

Prof.dr. Pieter Vos is hoogleraar Ethiek en Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht aan de Protestantse Theologische Universiteit. Tevens is hij directeur van het International Reformed Theological Institute (IRTI).

In 2002 promoveerde hij (cum laude) aan de toenmalige Theologische Universiteit Kampen (Koornmarkt, nu deel van de PThU) op een proefschrift getiteld De troost van het ogenblik: Kierkegaard over God en het lijden

Van 2006 tot 2012 was hij Lector Morele Vorming aan hogeschool VIAA te Zwolle. Tevens werkte hij aan die hogeschool als docent theologische en filosofische vakken. Sinds 2010 werkt hij als ethicus aan de PThU.

In zijn onderzoek richt Vos zich op drie thema's in het bijzonder: 1) morele en existentiële vraagstukken die zich bij militairen aandienen, zoals moral injury, en de begeleiding ervan door de geestelijke verzorging, onder andere belicht vanuit existentieel-ethisch perspectief (zoals Søren Kierkegaard), 2) doordenking van de mogelijke bijdrage van de geestelijke verzorging aan morele vorming van militairen, in het bijzonder vanuit de deugdethiek en de militaire ethiek, 3) theologische herbronning van en reflectie op ethische vragen over oorlog en vrede, rechtvaardigheid en verzoening, mede met het oog op de inzet van de krijgsmacht voor vrede en veiligheid in de wereld.

Als Kierkegaard-expert maakt hij deel uit van de Redactieraad Kierkegaard Werken  (uitgeverij Damon). Tevens is hij redactielid van Studies in Reformed Theology (Brill) en het tijdschrift Kerk en theologie.

Promovendi

Professor Vos verwelkomt promovendi op de verschillende gebieden van zijn expertise:

  • theorie en praktijk van geestelijke verzorging bij de krijgsmacht
  • ethiek van oorlog en vrede
  • morele vorming
  • deugdethiek
  • Protestantse ethiek
  • existentiële ethiek, in het bijzonder Søren Kierkegaard

Voor meer informatie, zie cv en publicatielijst. Ook kunt u contact opnemen met Pieter Vos, phvos@pthu.nl.