Home/Over de PThU/Organisatie/Medewerkers/Pieter Vos

Medewerkers

Prof.dr. P.H.  Vos

Prof.dr. P.H. Vos

Bijzonder hoogleraar en Universitair Hoofddocent
Locatie:Groningen, Amsterdam
Afdeling:PT Practices, ST Beliefs

English

Pieter Vos, PhD, is Professor of Military Chaplaincy and Associate Professor of Ethics at the Protestant Theological University, Groningen and Amsterdam respectively. He is also Director of the International Reformed Theological Institute (IRTI).

In 2002, he received his PhD (cum laude) from the Theological University Kampen (Koornmarkt), now part of the Protestant Theological University, on the dissertation 'De troost van het ogenblik: Kierkegaard over God en het lijden' (The Solace of the Moment: Kierkegaard on God and Suffering).

From 2006 to 2012 he held the chair of Moral Formation (Lectoraat Morele Vorming) at VIAA, University of Applied Sciences in Zwolle. 

Pieter Vos is married to Trijnie Koorn; they have three children: Thomas, Maartje and Emma, and live in Zwolle.

In his research Pieter Vos focuses on questions of moral formation and work in the life course, especially from virtue-ethical and existential-ethical perspectives, and related to various social and professional practices, military chaplaincy and education in particular. 

As a Kierkegaard-expert he is member of the editorial board Redactieraad Kierkegaard Werken aimed at publishing Kierkegaard's works in Dutch translation (publisher Damon). He is also member of the editorial boards of Studies in Reformed Theology (publisher Brill), of the Dutch popular philosophical magazine Sophie, and of the Dutch theological journal Kerk en theologie.


Nederlands

Prof.dr. Pieter Vos is bijzonder hoogleraar Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht en Universitair Hoofddocent Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, respectievelijk in Groningen en Amsterdam. Tevens is hij directeur van het International Reformed Theological Institute (IRTI).

In 2002 promoveerde hij (cum laude) aan de toenmalige Theologische Universiteit Kampen (Koornmarkt) op een proefschrift getiteld De troost van het ogenblik: Kierkegaard over God en het lijden

Van 2006 tot 2012 was hij Lector Morele Vorming aan hogeschool VIAA te Zwolle. Tevens werkte hij aan die hogeschool als docent theologische en filosofische vakken. 

In zijn onderzoek richt Vos zich op vraagstukken van morele vorming en werk, in het bijzonder vanuit deugdethisch en existentieel-ethisch perspectief, en in verbinding met diverse sociale en professionele praktijken, met name geestelijke verzorging bij de krijgsmacht en onderwijs.

Als Kierkegaard-expert maakt hij deel uit van de Redactieraad Kierkegaard Werken  (uitgeverij Damon). Tevens is hij redactielid van Studies in Reformed Theology (Brill), van het populair-filosofische tijdschrift Sophie en van het tijdschrift Kerk en theologie.