Home/Over de PThU/Organisatie/Medewerkers/Klaas Spronk

Medewerkers

Prof.dr. K.  Spronk

Prof.dr. K. Spronk

Hoogleraar
Locatie:Amsterdam
Afdeling:OT Sources

Publicaties

zie pdf

Op mijn weblog introduceer ik recente publicaties en stel ik zoveel mogelijk publicaties online beschikbaar.


Curriculum Vitae

geboren op 23 augustus 1957 te Zijderveld (tegenwoordig gemeente Vianen)

1969-1975 gymnasium A (dr. F.H. de Bruynelyceum) te Utrecht

1975-1981 studie aan de Theologische Hogeschool der Gereformeerde Kerken te Kampen, hoofdvak: Oude Testament; bijvakken: Ugaritisch en dogmatiek

1981-1986 wetenschappelijk assistent bij de afdeling Bijbelse Vakken aan de Theologische Hogeschool te Kampen

2 februari 1986 bevestiging en intrede als predikant van de Gereformeerde Kerk te Monnickendam

18 april 1986 promotie (cum laude) aan de Johannes Calvijnstichting te Kampen op het proefschrift Beatific Afterlife in Ancient Israel and in the Ancient Near East (promotor: J.C. de Moor)

1 juli 1990 intrede als predikant van de Gereformeerde Kerk te Culemborg

van juli 1993 tot en met december 1995 voor 60% aangesteld als onderzoeker (post doc) aan de Theologische Universiteit in Kampen

vanaf januari 1996 tot december 2005 in deeltijd (20%) verbonden aan de Theologische Universiteit in Kampen als onderzoeker

van 1 augustus 1996 tot 1 augustus 2000 in deeltijd (20%) verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam als universitair docent Oude Testament

van september 1996 tot december 2005 in deeltijd (60%) werkzaam als geestelijk verzorger in het Beatrix Verpleeghuis te Culemborg en andere locaties van Zorgcentra De Betuwe

vanaf 1999 lid van de redactie van het tijdschrift Amsterdamse Cahiers voor de exegese van de Bijbel en zijn tradities

van januari 2002 t/m december 2004 in deeltijd (50%) werkzaam als onderzoeker voor Theologische Universiteit en Nederlands Bijbelgenootschap ter bestudering van de ontstaansgeschiedenis van de Nieuwe Bijbelvertaling

vanaf 2002 docent bijbelvakken bij het Leger des Heils voor cursussen exegese aan officieren en voor de voortgezette theologische cursus

vanaf 2003 lid van de redactie van het tijdschrift Theologisch Debat

vanaf 2004 medewerker van het tijdschrift Interpretatie

vanaf mei 2006 hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit te Kampen (sinds 2007: Protestantse Theologische Universiteit)

vanaf 2006 redactiesecretaris van de serie Historical Commentary on the Old Testament

2007-2013 lid van de Generale Raad van Advies (PKN)

vanaf 2016 adviseur namens de PThU van de synode van de PKN

vanaf 2016 samen met Peter-Ben Smit (VU) directeur van het Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie