Dr. K.L. Bom

Manager Master programma's en docent dogmatiek en interculturele theologie
Groningen
Intercultural theology / missiology

Dr. Klaas Bom is docent dogmatiek in Groningen en maakt deel uit van de leerstoelgroep Interculturele Theologie.

Klaas Bom studeerde in Utrecht en Parijs en promoveerde aan de Universiteit Utrecht (1999). Hij is predikant van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en was predikant in Gouda (2003-2009). Voordat hij in 2014 naar de PThU kwam, doceerde hij systematische theologie in Managua (FEET, 1999-2003) en Quito (SEMISUD, 2009 - 2014) namens KerkinActie, de zendingsafdeling van het PCN. Van 2014-2018 werkte hij als senior onderzoeker van het onderzoeks- en vormingsproject 'Wetenschap en religie in Franstalig Afrika' een samenwerking tussen de PThU en Templeton World Charity Foundation.

Zijn onderzoeksinteresses zijn systematische (theologische) antropologie (genade en emoties), pneumatologie, Blaise Pascal en (Latijns-Amerikaanse) pinksterbeweging.

Bibliografie