Prof. dr. P.M. Wisse

Hoogleraar Dogmatiek
Amsterdam
Dogmatics / ethics

Mogelijke thema's voor proefschriften:

  • Christologisch exclusivisme in de Nederlandse (‘ethische’) theologie
  • Het evangelie van Johannes en christologisch exclusivisme in Augustinus
  • De plaats van ethiek in de systematische theologie, vooral in de gereformeerde scholastiek
  • De theologie van het Avondmaal in de protestantse traditie
  • De theologie van Faustus Socinus en haar receptie in de gereformeerde traditie
  • Meer in het algemeen, onderwerpen die verband houden met het gebruik van de Bijbel in de systematische theologie
  • Onderwerpen die verband houden met de theologie van Augustinus
  • Onderwerpen die verband houden met sacramentologie, in het bijzonder het Avondmaal