Centre for Early Jewish Hermeneutics

In het Centre for Early Jewish Hermeneutics (CEJH) werken wetenschappers van de Vrije Universiteit, de Rijksuniversiteit Groningen en de Protestantse Theologische Universiteit samen. Gezamenlijk bestuderen zij hoe joden tussen ongeveer 200 voor Christus en 700 na Christus de joodse Schriften ofwel het Oude Testament lazen.