Centre for Early Jewish Hermeneutics

In het Centre for Early Jewish Hermeneutics (CEJH) werken wetenschappers van de Vrije Universiteit, de Rijksuniversiteit Groningen en de Protestantse Theologische Universiteit samen. Gezamenlijk bestuderen zij hoe joden tussen ongeveer 200 voor Christus en 700 na Christus de joodse Schriften ofwel het Oude Testament lazen.

Over het centrum

Het CEJH verenigt specialisten op het gebied van midrasj, aggada, targum, de Dode Zeerollen en receptiegeschiedenis. Op deze manier bieden wij een interdisciplinair platform voor het onderzoek naar vroeg-joodse exegese, hermeneutiek en tekstwetenschap. 

Organisatie

Ons centrum is enigszins informeel georganiseerd. Naast zijn eigen activiteiten bundelen we onze krachten geregeld met andere specialisten of onderzoeksgroepen. Als u interesse hebt in een samenwerking of wilt bijdragen aan een van onze activiteiten, voel u dan vrij om contact op te nemen met onze coordinator Bärry Hartog.