Personen

De volgende onderzoekers werken mee in het Centre for Early Jewish Hermeneutics.

Eveline van Staalduine-Sulman

Professor of Reception History of the Hebrew Bible in Antiquity, Vrije Universiteit Amsterdam. Geïnteresseerd in Bijbelvertalingen, boeken van Samuel, offers, cults. Zie ook: Targum.

Bärry Hartog

Postdoctoraal Onderzoeker antiek jodendom en Bijbelwetenschappen, Protestantse Theologische Universiteit. In zijn onderzoek houdt Hartog zich voornamelijk bezig met het antieke jodendom (inclusief de Dode Zeerollen) in de context van de Grieks-Romeinse wereld. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in vragen naar antieke hermeneutiek, tekstwetenschap en exegese, de constructie en ontwikkeling van identeit en interculturele contacten. Bekijk meer informatie en een overzicht van publicaties.

Lieve Teugels

Lieve Teugels is Universitair Hoofddocent Jodendom en Hebreeuws aan de PThU. Haar onderzoek richt zich vooral op de rabbijnse midrasj. Een bijzonder deelproject betreft haar onderzoek naar rabbijnse parabels in midrasj, in vergelijking met parabels in het Nieuwe Testament en andere vroege christelijke documenten. Als postdoc in het Parabelproject (NWO, 2014-2017) maakte zij een geannoteerde editie van de mesjaliem (parabels) in de Mechiltot, de tannaitische Midrasjiem op Exodus (The Meshalim in the Mekhiltot, Brill, 2019). Daarnaast richt haar onderzoek zich ook op late Midrasjiem, en op de interactie tussen jodendom en christendom in de oudheid. Zij is ook betrokken in de hedendaagse joods-christelijke dialoog. Lieve maakt deel uit van de onderzoeksgroep Moving Identities aan de PThU. Bekijk meer informatie en publicaties op lieveteugels.nl.

Albertina Oegema

Albertina Oegema is postdoctoraal onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit. Haar onderzoek richt zich op het vroegrabbijnse Jodendom in de bredere context van de Grieks-Romeinse wereld, in het bijzonder het Nieuwe Testament en het vroege christendom. Oegema houdt zich vooral bezig met rabbijnse parabels, de Joodse en christelijke levenscyclus en antieke constructies  van mannelijkheid. In haar promotieonderzoek bestudeerde ze vader-zoonrelaties in rabbijnse parabels. Op dit moment werkt ze aan een onderzoeksproject over ouderdom in het vroegrabbijnse Jodendom en het Nieuwe Testament/vroege christendom.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.