Studentambassadeur Tabitha van Krimpen

Tabitha van Krimpen stelde zich in de puberteit al vragen: is het wereldbeeld wat ik geleerd heb ook mijn wereldbeeld? Hoe zit het met geloof en Jezus? Is de Bijbel echt het boek waardoor God spreekt? Voor haar voldoende reden om Theologie te gaan studeren. "Die vragen waren meer de drijfveer dan het werken in de kerk of het worden van predikant, per se. Ik wilde me op academisch niveau bezighouden met de grote vragen van het leven. En Theologie gaat over alle grote thema's, over God, over het diepste wezen van de mens, over de zin van het leven. Wat mij betreft is Theologie nog altijd de koningin van de wetenschappen." 

Leren reflecteren

De opleiding helpt Tabitha bij de 'grote vragen', zegt ze. "Het leert me reflecteren en biedt me bronnen om verder te komen. Het mooie van theologie vind ik dat ik er vaak achter kom dat ik niet de eerste ben die over een bepaalde vraag nadenkt. Al 2000 jaar christelijke traditie biedt handvaten en al eeuwenlang is er over die grote vragen nagedacht. Ook is het interessant om te zien hoe de eigen tijd en cultuur meespeelt in het nadenken over geloof en God. Ook bij exegese speelt dat bijvoorbeeld een rol. De theologie maakt mij bewust van mijn eigen positie, van mijn eigen aannames en laat me nadenken over de juistheid van de aannames."

Theologie is persoonlijk

Tabitha vindt de studie vooral persoonlijk. "Persoonlijk in de zin van dat het kleinschalig onderwijs is, waar persoonlijke aandacht is voor de student en er ook echt meegedacht wordt door de docenten. In de pauze praten studenten en docenten verder door over de stof bij de koffieautomaat. Maar ook persoonlijk in de zin dat theologie persoonlijk is. Ik ken geen studie waarin je zelf zozeer meedoet als in theologie - alhoewel, psychologie allicht. Er staat iets op het spel in de studie, zoals theologen vaak zeggen. Theologie gaat over de diepste grond. Het is fundamenteel en dat maakt het ook zo interessant. Het is schatgraven in de christelijke traditie en de schoonheid en rijkdom die daar te vinden is. Telkens ontdek ik weer nieuwe en interessante dingen." Ze lacht. "Al wordt er gelukkig ook genoeg gelachen op de opleiding en is het niet alleen maar zwaar en serieus." Praktische theologie is haar favoriete vak. "Omdat theologie wat mij betreft altijd te maken moet hebben met de wereld, het moet een plek hebben waar het landt. Ik vind het belangrijk om theologie in te brengen in het maatschappelijke debat en daar zijn wat mij betreft nog veel onbenutte mogelijkheden voor. De theologie moet zijn waar de mensen zijn, daarvan ben ik overtuigd." Met deze overtuiging werd ze ook Jonge Theoloog des Vaderlands in 2021.

Verschillende opvattingen

Tabitha vindt het heerlijk om samen te studeren met studenten die met dezelfde vragen bezig zijn als zij. Daarbij probeert ze goed om te gaan met de verschillende opvattingen van studenten en docenten bij de PThU. "Ik probeer ernaar te luisteren en ze serieus te nemen. Wel vind ik het lastig als anderen een, in mijn ogen, niet-beproefde overtuiging erop nahouden. Ik vind dat theologie moet beginnen met vervreemding en daarna weer vertrouwdheid, zoals Maarten Wisse ooit schetste. Sommige medestudenten willen vanaf de middelbare school zo snel mogelijk de preekstoel op, zonder dat ze echt hun geloof durven te bevragen." Dat de grote vragen soms niet genoeg aandacht krijgen, vindt ze lastig. "Wetenschap is wat mij betreft juist om de grote vragen niet uit de weg te gaan. Wat geloof je precies? Wat doet het ertoe? Wat maakt ongelovigen anders dan gelovigen?"

Ruimte voor niet-weten

"Ik vind het jammer dat geloof, en ook studenten en docenten, zo snel en makkelijk in een hokje 'conservatief' of 'progressief' passen," zegt Tabitha. "Daar lijkt weinig tussenin te zitten. Die twee uitersten praten ook weinig écht met elkaar. Thema's als vrouwen in de kerk, feministische theologie, worden vaak aangevlogen vanuit uitersten, zowel vanuit studenten als docenten. Ik weet van conservatieve studenten dat zij niet altijd de vrijheid voelen om in zulke colleges hun mening te uiten. Ik hoop dat er meer ruimte is voor een open gesprek en voor het midden, voor nuance en het niet-weten. Minder polarisatie, meer gesprek."

Persoonlijke begeleiding

Ze is blij met de persoonlijke begeleiding die ze krijgt vanuit de PThU. "Ik heb mijn bachelor theologie aan de Radboud Universiteit behaald. Dat was interessant, zeker omdat ik als protestants meisje aan de van oorsprong Katholieke Radboud Universiteit ging studeren. Ik ben nog steeds blij met die keuze en het heeft mijn blik erg verbreed. Wel kwam ik na een tijdje tot de overtuiging dat het erg afstandelijk was. Het was erg wetenschappelijk, maar wat doet theologie met mij als persoon? Omdat ik het idee had dat die persoonlijke kant aan de PThU meer aandacht krijgt, ging ik naar de PThU. En die verwachting bleek ook te kloppen."

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.